English version – Cobra

Programinformasjon #

COnstraints Based Reconstruction and Analysis (COBRA) er en omfattende katalog over metoder og programvarepakker. Denne inneholder detaljert informasjon for alle metoder som er avledet fra Flux Balance Analysis, Elementary Flux Mode Analysis og Extreme Pathway Analysis.

Lisensinformasjon #

Gratis: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes ved NV-fak (Institutt for bioteknologi og matvitenskap)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Cobra hos The openCOBRA Project


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
3162 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)