Programvareprodukter

Cisco AnyConnect VPN

English version – Cisco AnyConnect VPN

Programinformasjon #

VPN står for Virtual Private Network og lar deg koble til NTNUs nettverk hjemmefra. Dette er nyttig når du skal bruke tjenester og nettsider som bare er tilgjengelige på campus.

Se nærmere informasjon om bruk av Cisco AnyConnect VPN ved NTNU

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte

Benyttes ved alle enheter på NTNU

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om AnyConnect VPN hos Cisco

Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
13771 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)