Programvareprodukter

Camtasia Relay Recorder

English version – Camtasia Relay Recorder

Programinformasjon #

Camtasia Relay Recorder er et program for opptak, redigering og distribusjon av skjermopptak via strømmetjener. Flere personer kan registrere møter, forelesninger og mer. Når det er registrert, sendes filene automatisk til serveren og gjøres tilgjengelig for visning.

Se nærmere informasjon om avtale på Camtasia Relay Recorder med UNINETT.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Kun for ansatte, ikke for studenter.

Benyttes ved flere enheter på NTNU, bl.a Multimediesenteret.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Camtasia Relay Recorder hos TechSmith


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1341 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)