Campusutvikling Kalvskinnet

I 2013 startet byggingen av nytt teknologibygg på Kalvskinnet og i 2015 ga Kunnskapsdepartementet klarsignal for å starte rehabilitering og bygging av nytt bygg for lærerutdanningen på Kalvskinnet.Totalt vil Campus Kalvskinnet huse 2200 studenter og 230 ansatte.

Målet med samlingen av de ulike fagmiljøene er å åpne for større grad av samarbeid og samhandling i tillegg til å gi studentene optimal læring og fremtidsrettede læringsprosesser. Campus Kalvskinnet skal oppleves som en åpen og inkluderende arena, med energi og stor aktivitet.

Teknologibygget #

01.01.17 flytter studenter og ansatte inn i teknologibygget. Bygget er på omtrent 16 000 kvadratmeter og rommer blant annet et stort antall laboratorier for teknologifag, kantine, felles auditorium og student og ansatte arealer.

Les mer om teknologibygget her

Lærerbygget #

01.01.18 flytter studenter og ansatte inn i lærerbygget. Bygget er på ca 14 000 kvadratmeter og rommer blant annet bibliotek, arealer for musikk, kunst og hådtverk og idrett i tillegg til student og ansatte arealer.

Les mer om lærerbygget her

Organisering #

Styringsgruppen

Styringsgruppen for utvikling av Campus Kalvskinnet består av ledelsen for de direkte berørte fakultet og seksjoner, to studentrepresentanter og to representanter fra tillitsmannsapparatet. Styringsgruppens oppgave er å sikre arbeidets kvalitet og prosessens gang i henhold til felles målbilde Link og de forutsetninger for utviklingen av campus Kalvskinnet som styringsgruppen er forent om.

Interne prosjekteringsgruppen (IPG)

IPG er et forum for å koordinere og prioritere funksjonskrav inn mot byggherre/entreprenør i prosjekteringsarbeidet. IPG sin rolle er å sikre at prosjekterte arealer ved nye Campus Kalvskinnet egner seg for å gjennomføre NTNUs virksomhet.

Faggruppe spesialarealer teknologibygget

Faggruppen skal følge opp NTNUs funksjonskrav innenfor området spesialarealer og bidra som faginstans i detaljprosjekteringen av spesialarealer i teknologibygget.

Faggruppe spesialarealer lærerbygget

Faggruppen skal følge opp NTNUs funksjonskrav innenfor området spesialarealer og bidra som faginstans i detaljprosjekteringen av spesialarealer i teknologibygget.

Faggruppe undervisning

Faggruppen består av representanter som har fagkompetanse for å utrede NTNUs arealbehov innenfor området undervisning og anbefale alternative løsninger for den interne prosjekteringsgruppen (IPG). Faggruppen skal påse at brukerkrav til funksjonalitet og innredning/utstyr/inventar ivaretas i prosjekteringen av ikke fagspesifikke undervisningsareal.

Faggruppe administrasjon

Faggruppen består av representanter som har fagkompetanse innen administrative funksjoner/støttetjenester/servicetjenester for å utrede NTNUs arealbehov innenfor området administrasjon og anbefale alternative løsninger for den interne prosjekteringsgruppen (IPG). Faggruppen skal påse at brukerkrav til funksjonalitet og innredning/utstyr/inventar ivaretas i prosjekteringen av ansattareal og fellesareal.

19 Vedlegg
8713 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)