CMED-grupper - Inndeling og bytte

Inndeling i CMED-grupper

Kullet deles tilfeldig i to CMED-grupper ved oppstart av medisinstudiet.

Bytte av CMED-gruppe

Skjema for søknad om bytte av CMED-gruppe

Skriftlig søknad om bytte av CMED-gruppe kan innvilges når det foreligger rimelig grunn for bytte, og der det ikke vil få konsekvenser for studieprogresjonen.

Som rimelig grunn for bytte regnes i prioritert rekkefølge:

  1. Hovedoppgaveskriving med student på en annen CMED-gruppe. Utkast til protokoll må vedlegges hvor veileder er oppført.
  2. Sosiale årsaker.

Søknadsfrist

1. mars forutgående semester.
Søknad om bytte blir avgjort etter at søknadsfrist er utgått.

Alle søknader leveres til, og behandles av, fakultetsadministrasjonen. Avgjørelsen kan påklages skriftlig til fakultetsadministrasjonen innen 14 dager etter at behandlingsresultatet er kunngjort.

Klager skal behandles av Studieseksjonen. Studieseksjonens avgjørelse er endelig.

0 Vedlegg
6249 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)