English version – CES Edupack

Programinformasjon #

CES EduPack er et sett av læringsressurser som støtter Materialutdanning på tvers av Engineering, Design, Science og Sustainable Development. Den gir en omfattende database med materialer og prosessinformasjon, kraftige verktøyverktøy, og en rekke støttebøker, forelesninger, prosjekter og øvelser.

Lisensinformasjon #

Volumlisens:  Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Kun for ansatte og studenter ved NV-fak (Institutt for materialteknologi).

Benyttes ved NV-fak (Institutt for materialteknologi).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om CES Edupack hos Granta Design Ltd


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2004 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)