English version - CAESAR II

Programinformasjon #

Med CAESAR II kan du legge inn og vise alle data som trengs for å analysere modeller fra rørsystem. Inngangsdata kan endres på element-for-element basis. CAESAR II evaluerer strukturelle påkjenninger av rørsystemer og benytter internasjonale koder og standarder.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Kjører via lisenstjener.

Benyttes ved IV-fak (Institutt for maskinteknikk og produksjon)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om CAESAR II hos Hexagon PPM


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
4180 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)