Budsjettere Offentlig sektor-PhD

En Offentlig sektor-ph.d (OFFPHD) er ansatt i en offentlig virksomhet, og det er virksomheten som søker og mottar midler fra Forskningsrådet. Aktuelle søkere er kommuner og statlige eller andre offentlige virksomheter. Forskningsinstitusjoner kan ikke søke OFFPHD.  

Det inngås samarbeidsavtale mellom NTNU og virksomheten, og forskningsrådet stiller krav om at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved gradsgivende institusjon i løpet av doktorgradsutdanningen, noe som også er i samsvar med NTNUs krav i ph.d.-forskriften.

Arbeidsgruppe med anbefalinger #

Etter innspill fra Forskningsrådet opprettet UHR i juni 2015 en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på beregning av kostnader for veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon for nærings-ph.d.-ordningen og tilsvarende ordninger, samt vurdere kostnadsfordeling mellom UH-institusjon og bedrift/enhet. Tilsvarende gjelder for offentlig sektor-ph.d.-ordningenRapporten fra arbeidsgruppen er nå offentlig.

Samarbeidsavtale om Offentlig sektor-ph.d. kan klassifiseres som bidragsforskning, og det er dermed mulig for UH-institusjonen å gå inn med egenfinansiering som kan dekke alle slags kostnader i prosjektene.

Arbeidsgruppen har anbefalt noen prinsipper for å beregne totale kostnader og fordeling av finansiering, og det henvises til informasjon om Nærings-PhD som gjelder tilsvarende.

#

Mer informasjon #

Se programside fra Forskningsrådet
Les mer om TDI og beregning av kostnader ved NTNU
Relatert: Nærings-PhD

Kontakt #

Har du spørsmål? Send epost til kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
13528 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)