Budsjettere EU-randsoneprosjekter

Internasjonalt forskningssamarbeid i Forskningsrådets programmer #

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

Prosjekttype #

 • EU-randsoneprosjekter er internasjonale forskningprogrammer tilknyttet EU, men som ikke ligger innenfor EUs 7ende rammeprogram (FP7) eller Horisont 2020 (H2020).
 • Prosjektene følger ikke FP7 eller H2020s betingelser og prinsipper i henhold til budsjettering og regnskapsføring. (Unntaket er enkelte JTI/JU-prosjekt, se fremgangsmåte for disse i eget avsnitt.)
 • EU-randsoneprosjektene følger de nasjonale deltakerlandenes egne forvaltningorganers betingelser. 
 • For norske deltakere vil det være Norges forskningsråds (NFR) betingelser. NFR opplyser om det enkelt prosjekts betingelser i utlysningen.
 • Ofte vil det være krav til egenfinansiering fra deltagerne som må hensyntas i budsjetteringen. Informasjon om dette finnes i den enkelte utlysningen.
 • EU-randsoneprosjekter gir i likhet med andre EU-prosjekter EU-uttelling på NTNUs bevilgningsøkonomi.
 • Ettersom EU-randsoneprosjektene følger Norges forskningsråds økonomiske prinsipper og krav er det instituttenes egne prosjektøkonomer som skal bistå med den økonomiske oppfølgingen. Ytterlige bistand fås ved å kontakte regnskapstjenesten via kontakt@okavd.ntnu.no
 • Med unntak for enkelte JTI/JU-prosjekter gir den sentrale EU-tjenesten ikke bistand til EU-randsoneprosjekter.

Forskningsprogrammer #

Forskningsprogrammer klassifisert som EU-randsone:

Liste over forskningsprogrammer klassifisert som EU-randsone


Forskningsprogram som kan følge enten NFR eller FP7/H2020s prinsipper:

 • JTI/JU

Sentrale EU-tjenesten #

Den sentrale EU-tjenesten gir bistand på JTI/JU-prosjekter som følger FP7/H2020s prinsipper. 

 • For vurdering om prosjektet følger NFR eller FP7/H2020s prinsipper kontakt økonomi-rådgiveren for EU-prosjekter:

Seniorrådgiver Per-Inge Andresen

Prosjekter som får bistand fra den sentrale EU-tjenesten kan se bort fra informasjonen som følger nedenfor.

Budsjettering #

 • Ettersom EU-randsoneprosjekter følger NFRs prinsipper budsjetteres prosjektene etter samme prinsipper som ordinære NFR-prosjekt.
 • NTNUs TDI-budsjettmaler skal brukes til budsjettering av NTNUs kostnader. I de fleste tilfeller vil NFR være kontraktspartner. Det anbefales at du bruker TDI-malen for NFR i de tilfellene. 

Maconomy #

 • Finansieringskategori er EU-randsone.
 • I feltet «Finansieringsprogram» må du sette inn prosjektets program (ERA-NET,EUROSTARS osv.)

Insentivmidler #

Kontakt #

Har du spørsmål? Send e-post til kontakt@okavd.ntnu.no

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

1 Vedlegg
9646 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)