ePhorte - sak- og...

Brukerveiledninger for ePhorte

Hovedside DOKU

Brukerveiledninger og saksbehandlingsstøtte for ePhorte. Se listen over undersider nederst for lenker til de forskjellige bruksanvisningene.

Saksbehandling og arkivering i Ephorte

Arkivnøkkel

For å finne fram i et arkiv er det viktig at arkivmaterialet er ordnet etter et bestemt system, et klassifiseringssystem. Det vanligste klassifiseringssystemet i et arkiv er arkivnøkkelen. Arkivnøkkelen forteller oss hvilke kategorier materialet er delt inn i, men ikke hvilke dokumenter som er i materialet.

NTNUs arkivnøkkel (ntnu.arkivplan.no)

Lover og bestemmelser

Lover og bestemmelser (ntnu.arkivplan.no)

Eldre brukerveiledninger

Merk: Videoer det vises til under kan kun spilles av i Internet Explorer. Disse ressursene er under revisjon høsten 2019 og våren 2020.

5 Vedlegg
38691 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)