Telefonkatalog

Brukerveiledning for telefon - StOlav og MH

(Videresendt fra Brukerveiledning for telefon på StOlav og DMF)
IT-info: brukerstøtte Målgruppe: Medarbeidere Tema: Telefon

Alle NTNU-ansatte som sitter i sykehuslokaler har felles sentral med sykehuset. De har enten trådløs eller kablet IP-telefon.

Logge på #

Ansatte har et personlig nummer og femsifret kode som de kan logge seg på samtlige telefoner ved St. Olavs hospital. 

Du logger på med de 5 siste sifrene i telefonnummeret og femsifrede koden.

Unntaket er enkelte telefoner som er satt opp som funksjonstelefoner med fast nummer. Disse kan du ikke logge på.

Brukerveiledninger #

Fasttelefon - veiledning (enkel) Fasttelefon veiledning (fullversjon)

Trådløs telefon

Feil, flytting og endring #

Alle feil, flyttinger, endring av eierskap til nummer, bestilling av nye nummer meldes på epost til orakel@ntnu.no.

Ved feilmelding og flyttemeldinger oppgi 

  • senter
  • romnummer
  • bærbar eller trådløs telefon 
  • 5 siffer som står på displayet når du ikke er pålogget
  • kort feilbeskrivelse

Bestilling av nummer gjøres fortrinnsvis av kontorsjef. Oppgi om det skal kunne ringes utenlands i tilegg til mobil og innland.

Nytt eller endret nummer oppdateres via «Min profil» på Innsida.

3 Vedlegg
22531 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)