Bruke referansestilen Vancouver

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Vancouver-stilen.

English version: Using the Vancouver reference style

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: "Temaside for oppgaveskriving" og "Bruke og referere til kilder" 


Vancouver-stil #

Vancouver-stilen er brukt innenfor medisin og naturvitenskap, og til dels innenfor teknologi. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Andre stiler:

Eksempler på bruk av Vancouver-stil i referanselisten #

 Se Vancouver-eksempler

Eksemplene viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten ettersom hvilke materialtype du skal sitere. 

Referanseliste i Vancouver-stil #

Når du skriver en referanseliste i Vancouver-stil, må du huske:

 • nummerere alle referansene
 • ordne listen kronologisk
 • liste opp de første 6 forfatterne etterfulgt av et al. hvis det er flere enn 6 forfattere
 • bruke offisielle forkortinger for navn på tidsskrifter (hvis tilgjengelig)

Vancouver-stil i løpende tekst #

Når du bruker Vancouver-stilen i løpende tekst, må du huske:

 • referansen angis med et arabisk tall i parentes bak referansen
 • hvis du refererer til et verk mer enn en gang, skal du bruke samme nummer som første gang referansen ble brukt
 • hvis du henviser til flere kilder i en setning, oppgi disse slik: (2-4) dvs. 2 til 4, og (2-4,8) dvs. 2 til 4 og 8
 • referanse må angis også når forfatterens navn står i setningen

Henvisninger #

Eksempel: Forskere som Warwick, Taylor og Smith og King et al. (7-9) finner at…

Sitater #

Direkte sitater på inntil 3 linjer markeres med anførselstegn (foran og bak). Sitater på over 3 linjer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn.

Eksempler

 • Kort sitat: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i” (3, s. 125).
 • Forfatterens navn er flettet inn i teksten: Stene definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider ” (3, s. 125).
 • Kilde med flere forfattere: Furseth og Everett skriver at: ”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall” (4, s. 141).

Indirekte sitater (parafraser) #

Et indirekte sitat er en omformulering av den originale teksten.

Eksempel: Furseth og Everett (4) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra.

Mer om Vancouver-stilen #

Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med Vancouver-stilen er hentet fra NLMs stilguide Citing medicine (1).

Det finnes ingen offisiell manual for Vancouver-stilen, men NLMs stilguide blir nå betraktet som den mest autorative manualen. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, publisert av International Committee of Medical Journal Editors, inkluderer en liste med eksempelreferanser i Vancouver-stilen.

1. Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internett]. 2. utg. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [oppdatert 2. oktober 2015; hentet 13. oktober 2016]. Tilgjengelig fra: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket

1 Vedlegg
74195 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)