Nettpublisering -...

Bruke bilder i nyhetssaker

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bruke bilder til nyhetssaker.

Temaside om formidlingSider merket med nyheter 

Eksisterende bilder #

Er du interessert i å benytte eller videreformidle bilder som NTNU har tatt tidligere?

Nye bilder #

Tips hvis du skal ta bilder eller få en fotograf til å ta bilder:

  • Tenk over hva som er viktig for saken å få tatt bilde av (personer, bygg, sted etc.)
  • Ta gjerne litt varierte bilder (folk/portretter, oversiktsbilder, detaljer/tett på)
  • Innhent navn på sentrale personer på bildene (noter navn, sjekk program, nettsider etc.)

Hvis du skal leie inn en fotograf, ta kontakt med din nærmeste kommunikasjonsmedarbeider. For en liste over frilansfotografer som er mye brukt av NTNU, se Kommunikasjonsnettverkets TeamSite.

Husk å ivareta personvernet i tråd med GDPR (EUs forordning for personvern fra 25. mai 2018), det kommer mer informasjon under siden Personvern.

Lagre de nye bildene #

Bildene lastes som regel opp i bildedelingstjenesten Flickr. Kontakt Idun Haugan for bruksanvisning og innloggingsinfo til Flickr.

Når bildene legges inn i Flickr, er det veldig viktig at det følger med informasjon i bildeteksten om:

  • Dato
  • Sted
  • Anledning
  • Personer på bildet
  • Fotografens navn

Husk også her å ivareta personvernet i tråd med GDPR (EUs forordning for personvern fra 25. mai 2018), det kommer mer informasjon under siden Personvern. Særlig aktuelt for hvor lenge en skal oppbevare og gjenbruke bilder m.m.

Se også #

Kontakt #

0 Vedlegg
5119 Visninger