Bruke Zotero

På denne siden får du informasjon om hvordan du skal bruke referanseverktøyet Zotero.

English version: Using Zotero

 Se også: "Temaside for oppgaveskriving" og "Bruke og referere til kilder" 


Hva er Zotero? #

Zotero er et gratis verktøy for referansehåndtering.

Zotero samler inn, administrerer og siterer kilder på liknende måte som EndNote og RefWorks, og fungerer sammen med Windows, Mac og Linux.

Last ned Zotero + Connector #

 Gå til nedlastingsside 

Bilde fra nedlastingsside

 1. Last ned og installer Zotero-programmet 
 2. Last ned tillegg/Connector til den nettleseren du vil bruke Zotero i (Firefox, Chrome, Safari eller andre. NB! Ikke Internet Explorer).
 3. Ved nedlasting - stå i den nettleseren der du vil ha tillegget. Connectoren sørger for at Zotero kommuniserer med nettleser. Plugin for Word kommer automatisk med.
 4. Registrer deg som bruker på www.zotero.org for å klargjøre for synking og deling av bibliotek
 5. Bekreft ny bruker på epost og logg inn på www.zotero.org
 6. Du finner Zotero blant programmene på din PC/Mac, evt. som en Z på verktøylinja. Mappeikon brukes ved nedlasting av referanser og kan ligge på verktøylinja eller ved siden av adressefeltet i nettleser
 7. Åpne Zotero-programmet. 
 8. Gå til Edit - Preferences/Innstillinger – Sync: legg inn brukerinfo i feltene for synkronisering

Sjekkliste etter installering #

 • Har Zotero-programmet kommet på plass?

Zotero-programmet kan komme til syne som en Z på oppgavelinja i nettleseren. Hvis ikke så let blant programmene dine. Legg gjerne programmet på oppgavelinja.

 • Har et mappeikon kommet på plass i nettleseren?

Mappeikon

Du klikker på dette ikonet når du skal laste inn/importere referanser fra et nettsted, en database e.l. til Zotero-biblioteket ditt. Ikonet ser ut som en mappe eller et ark og kan plassere seg til høyre eller til venstre for adressefeltet.

 • Har du fått opp en Zotero-meny i Word?

Zotero-menyen har ulikt utseende etter hvilken nettleser du har. Det er ulike alternativer for visning av menyen: som egen Zotero-meny, bak valget "Tillegg" eller som eget ikon. 

Bruk Zotero sammen med #

Word #

I Zotero-programmet:

Gå til Preferences (Under Edit i verktøylinja på Zotero)

 • Gå til Cite og klikk på fanen Word Processors
 • Velg «Use classic Add Citation dialog». Da vil biblioteket ditt vises i et eget vindu. Herfra velger du hvilken referanse du vil sette inn i teksten. (Dersom du ikke krysser av for dette valget, får du opp et enkelt søkefelt der du selv søker opp aktuell referanse.)
 • NB! Du kan laste ned flere stiler fra https://www.zotero.org/styles eller via Preferences – Cite, velg fanen Styles

I Word:

Klikk på "Document Preferences"

 • Sjekk at du har riktig stil og språk: Eks.: APA 6th (American Psychological Association 6th edition) og norsk bokmål.

Video: Legge til referanser i løpende tekst. 

Video: Endre referansestil

LibreOffice #

Du må legge til samme "connector" som for Word.

Google produkter #

Video: Hvordan Zotero fungerer sammen med Google verktøy.  

Informasjon om: Zotero og Google Docs

LaTeX/BibTeX #

Zotero and BibTeX Quick Guide 

Det går greit å eksportere biblioteket med referanser fra Zotero til BibTeX. Vær obs på at hver gang du endrer biblioteket i Zotero må det eksporteres på nytt til BibTeX.

Zotero biblioteket #

Legge til referanser #

Du kan legge til referanser enkelt ved å klikke på Zotero lagre-knappen på verktøylinjen i Firefox, eller du kan legge dem til manuelt:

Bilde av ikonet for å legge til referanse manuelt - Grønn runding med hvitt plusstegn

«Mitt bibliotek» viser alle referansene du har i biblioteket ditt i den midterste kolonnen.

Video: Getting stuff into your library.

Nettside #

Når du lagrer referanse for en nettside, vil Zotero automatisk ta et skjermbilde av nettsiden og lagre det som et under-element til referansen.

Et av Zoteros beste funksjoner er muligheten til å finne bibliografisk informasjon på nettsider. Hvis du lagrer bibliografisk informasjon om en ressurs fra nettet vil det automatisk lagres en PDF-fil festet til elementet. PDF-filen vil vises som et under-element.

Video: Creating Items From Websites.

PDF filer/andre filer  #

Når du lagrer PDF og andre typer filer - dra og slipp ønsket PDF-fil til ditt Zotero-bibliotek. Høyreklikk og velge “retrieve metadata for PDF” for å hente en referanse. 

Video: Retrieving metadata for PDF in Zotero

Metadata #

Alle elementer har metadata. Metadataene blir vist i høyre kolonne i Zotero-ruten.

Samlinger #

Bilde av skjermbilde fra Zotero. Beskrivelse av de ulike delene.Du kan strukturere Mitt bibliotek med å lage samlinger med flere nivå. Du kan klikke og dra elementer fra Mitt bibliotek og over til ønsket samling.

Video: Making your library: Collections

Merke/tagge #

Du kan merke/tagge elementer med forklarende navn. Du kan deretter søke etter og få listet opp alle elementer som er markert med samme tag.

Video: Making your library: Tags

Notater #

I feltet for metadata til høyre i Zotero-ruten kan du bruke notater til å skrive et sammendrag av kilden, styrker og svakheter, egne konklusjoner, hvorfor det er relevant, relasjoner til andre studier, vurdering av forskningsmetode, forfatterens bakgrunn, din egen konklusjon med mer.

Video: Using Notes Effectivly

Sortering #

Elementene kan sorteres etter egenskaper som tittel, forfatter og dato lagt til i Zotero biblioteket. Les mer om Sortering.

Referansestiler #

Zotero har flere hundre ulike referansestiler å velge blant. Du kan velge numeriske stiler, forfatter-år-stiler, og stiler som ofte er benyttet i tidsskrift.

Referansestiler - ofte benyttet på NTNU

Søk etter stiler i «Zotero Style Repository».

Tidsskrift-forkortelser #

Zotero har en innebygd forkortelsesliste. I Word klikker du på “Zotero Bibliographic Management: Zotero Set Doc Prefs” under “Add-In” menyen, og du får da valget “Medline journal abbreviations will be automatically generated using journal titles”.

Les mer om: Automatic Journal Abbreviations.

Samarbeid og deling av Bibliotek #

Med å opprette grupper kan du sammarbeide med dine kollegaer. Hvis du ønsker å lage en gruppe må du registrere deg ved å logge inn på zotero.org. Du kan lage en gruppe som er åpen, har åpent medlemskap, lukket medlemskap eller privat.

Les mer om grupper.

Hvordan bruke Zotero på flere datamaskiner #

Hvis du ønsker å bruke Zotero på flere maskiner er den beste måten å synkronisere Biblioteket ditt automatisk via Zotero-serveren. Du må også registrere deg og logge inn på Zotero-serveren. Du vil da finne Biblioteket ditt under “My Library”.

Les mer om å benytte Zotero på flere maskiner.

Tips og triks #

 • Zotero i Google Docs: Velg og dra referanser over fra Zotero-biblioteket for å lage litteraturliste. Hold inn Shift for å sette inn referanse i teksten. Under Preferences - Export i Zotero må du velge referansestil som Default Output Format.
 • Dra & slipp-funksjon i alle typer tekstbehandlingsprogram, også eposter. Dette gjør det enkelt å dele referanser.
 • Setter Zotero inn feltkoder istedenfor referanser i Word? Trykk ALT +F9 i Word for å deaktivere feltkoder. Du kan også markere teksten Zotero har satt inn i Word, høyreklikke og velge aktiver/deaktiver feltkoder.

Les flere Tips and tricks på leverandørens side. 

Kontakt #

12 Vedlegg
6922 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)