Skype for...

Bruke Skype for Business-møterom

På denne siden lærer du å bruke Skype for Business-møteromsklient som er standard utstyr på mange av NTNUs møterom.

English version - Use meeting rooms with Skype for Business

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med Skype for Business

Innledning #

Møterom for Skype for Business inneholder alt utstyr for å kunne delta i Skype for Business-møter fra rommet uavhengig av egen PC.

Utstyr i Skype for Business-møterommene

 • Berøringsskjerm på bordet (møteromsklienten)
 • Veggmontert skjerm eller prosjektør med lerret
 • Høyttaler(e) og mikrofon(er)
 • Kamera
 • HDMI-kabel på bordet for tilkobling til bærbar PC

NB! Ikke trekk ut noen kabler fra utstyret. Noen eldre monitorer og projektorer må slås på manuelt med fjernkontroll.

Berøringsskjermen

Berøringsskjermen våkner automatisk opp når den oppdager bevegelse foran den. På skjermen, kan du se fire ting du kan gjøre:

 1. Bli med i et Skype for Business-møte, forhåndsdefinert via Outlook, og hvor møteinnkaller har invitert møterommet/møteromsklienten som plassering for møtet.
 2. Ad-hoc starte et nytt Skype for Business-møte ved å trykke på knappen Nytt møte.
 3. Koble HDMI-kabel fra møteromsklient til din egen PC i møterommet for å dele innholdet. Trykk deretter på knappen Start presentasjon.
 4. Trykk på knappen Inviter dette rommet for å «gjøre om» ethvert møte til et Skype for Business-møte. Man vil da umiddelbart få delt sin skjerm/egen datamaskin (koblet til med HDMI-kabelen) med eksterne deltakere.

Når du er i et møte, vil du se allerede kjente Skype for Business-knapper for video, mikrofon, dele innhold, og avslutte en samtale.

På toppen av møtevinduet, vil du se deltakere-, samtale- og innhold-faner. Trykk på de for å legge til deltakere, starte- eller bli med i direktemeldinger, eller dele- og behandle innhold.

Bli med i et planlagt møte #

Finn Skype for Business møtet ditt på berøringsskjermen/-møteromsklienten, og trykk og velg Bli med

Det gjeldende møtet er vist frem i et blått kalenderinnslag. Kommende møter er vist frem i grå kalenderinnslag.

Merk: Hvis ditt planlagte Skype for Business-møte ikke vises på møteromsklientens kalender, så vil man være nødt til å invitere dette møterommet/møteromsklienten i møtet.

Bli med i et planlagt møte som ikke vises i møteromsklientens kalender #

 1. På din eksisterende PC velger du å delta på det planlagte møtet (via Microsoft Outlook)
 2. Fra samme PC velger man å invitere møterommet/møteromsklienten (via adressebok i Microsoft Outlook). Navnet på møterommet/møteromsklienten vises i displayet/berøringsskjermen på møteromsklienten. Inviter møterommet som en ressurs og trykk OK.

 3. Deretter går man tilbake til berøringsskjermen på møteromsklienten og trykker Bli med på møtet som nå har kommet på kalenderen.

Ad-hoc starte et nytt Skype for Business-møte #

Man kan starte et nytt Skype for Business møte direkte fra berøringsskjermen på møteromsklienten i møterommet.

 1. På berøringsskjermen trykker man på knappen Nytt møte.
 2. I dialogboksen Deltakere skriver man inn navn, eller e-post-adresse på de man ønsker å invitere i møtet.
 3. Når personens navn kommer frem i displayet, så velger man personen og legger den til listen av inviterte. Repeter for hver deltaker.
 4. Etter at alle de man ønsker å invitere er på listen over inviterte, legger man til disse i møtet via knappen Inviter. Møtedeltakerne vil da bli kontaktet, og møtet starter med en gang.

Dele møteinformasjon fra din egen PC #

Alle som deltar i et Skype for Business møte fra sin egen PC, kan dele møteinformasjon med de andre møtedeltakerne.

Deling av en PowerPoint-presentasjon #

 1. I det aktive Skype for Business møtevinduet på din egen PC, trykk knappen Del innhold.
 2. Velg Del PowerPoint filer.
 3. I Filutforskeren, velg den PowerPoint-filen som du vil dele, og velg Åpne.

Din PowerPoint-fil lastes opp og presenteres. Den er også lagt til på presenterbart innhold i “innholdsvinduet” i møteromsklienten, og “behandle innhold” i Skype for Business-klienten i PCen til alle møtedeltakerne.

Dele et vindu #

 1. I det aktive Skype for Business-møtevinduet på din egen PC, trykk knappen Del innhold.
 2. Deretter velg Del et vindu.

 3. Velg det programmet du vil dele, og trykk på knappen Del.

Del skrivebordet på din PC med møtedeltakere i et planlagt Skype for Business-møte #

 1. Delta i møtet via din PC.
 2. I det aktive Skype for Business-møtevinduet på din egen PC, trykk knappen Del innhold.

 3. Trykk på Del skrivebordet.

Del skrivebordet på din PC med møtedeltakere i et vanlig «fysisk» møte (ikke Skype for Business-møte..) #

 • Koble PCen din til HDMI-kabelen som benyttes mot møteromsklienten, og skrivebordet vil raskt bli vist på ekstern skjerm eller projektor/lerret.
 • Du kan også dele skrivebordet i et møte ved å trykke på HDMI-ikonet på berøringsskjermen.

Stopp deling av ditt skrivebord #

 • På berøringsskjermen/møteromsklienten, trykk Stopp presentasjon.

Møteledelse fra berøringsskjerm/møteromsklient #

Legge til deltaker #

 1. På toppen av møtevinduet, trykk på deltaker-fanen, og velg Legg til deltakere.
 2. I feltet for å søke etter personer, benytt tastaturet på berøringsskjermen/møteromsklienten til å skrive inn navnet på de du ønsker skal delta.
 3. ... og trykk Inviter.

Delta i en samtale/chat #

 1. På toppen av møtevinduet, trykk på Samtale-fanen.
 2. Benytt berøringstastaturet på berøringsskjermen/møteromsklienten for å skrive en melding i feltet Skriv inn melding her. Trykk deretter på pil-knappen til høyre, eller trykk ENTER på tastaturet.

Endre oppsett #

 1. Nederst i møtevinduet, trykk på Oppsett-knappen.
 2. Velg den visningen av møteromsoppsett du selv ønsker å benytte

Tilpasse lyd #

 • Nederst i møteromsvinduet, trykk på Mikrofon-knappen for å slå av- eller på mikrofon.
 • Nederst i møteromsvinduet, benytt lyd-kontrollen til å justere lydnivået eller stenge høyttaler.
 • Deltaker-fanen i møteromsvinduet, trykk møtedeltakerens navn, og trykk Demp deltakere for å dempe en enkelt deltaker, eller trykk Demp alle-knappen til høyre i skjermbildet for å dempe alle møtedeltakerne.

Tilpasse video #

 1. Nederst i møteromsvinduet, trykk på Video-knappen.
 2. Velg hvilken videokamera-enhet du ønsker å benytte (hvis det er flere video-kameraer tilkoblet møteromsklienten), eller trykk Kamera av for å stoppe visning av video fra dette møterommet.

Planlegge et møte og reservere et Skype for Business-møterom #

Benytte Microsoft Outlook for å reservere et Skype for Business-møterom. #

 1. Åpne Microsoft Outlook, og gå til Kalender-visningen.

 2. Hjem-fanen, klikk på Nytt Skype-møte.

 3. Møte-fanen, velg Romsøker.

 4. I Romsøker-vinduet til høyre på skjermen, velg hvilken liste med rom du ønsker å benytte og velg ditt ønskede Skype for Business-møterom.

 5. Hvis man ønsker å gjøre PowerPoint-presentasjoner eller andre filer direkte tilgjengelige fra møteromsklienten, legg til filer via Sett inn-fanen, og Legg ved fil-knappen.
 6. Gjør ferdig møteromsreservasjonen ved å trykke på Send-knappen.

Benytte møteromsklienten for å legge til et Skype for Business-møterom i et eksisterende møte #

 1. Delta i møtet fra din PC.
 2. Klikk på Inviter flere personer.

 3. Søk på romnavnet i søkefeltet, velg ønsket rom og klikk OK.

 4. Svar på oppringingen på møteromsklienten i det valgte møterommet.

Benytte Microsoft Outlook for å legge til et Skype for Business-møterom til et eksisterende møte #

 1. Åpne møteinvitasjonen i Outlook-kalenderen fra din PC
 2. Legg inn det ønskede Skype for Business-møterommet i Til-feltet og send en oppdatering. 3. Hvis reservasjonen blir akseptert, så vil den komme frem på møteromsklienten i det valgte møterommet.
 4. Trykk på Delta-knappen på berøringsskjermen/møteromsklienten i det valgte møterommet.

Kontakt #

Drift, feilmelding og spørsmål #

 • Orakeltjenesten drifter Skypemøterommene, dvs har tilsyn, utbedrer feil og bestiller reparasjon/service.
 • Se NTNU Hjelp for informasjon om tjenesten og hvordan feilmelde.

Etablere nye, flytte eller avvikle Skypemøterom #

 • Etablering av nye Skypemøterom eller flytting av eksisterende rom skal meldes til Orakeltjenesten via NTNU Hjelp
 • Kostnad for etablering nye Skypemøterom, flytting og utskifting av defekt utstyr må dekkes av institutt/enhet som er leietaker av rommet. Se mer info på NTNU Hjelp

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

42 Vedlegg
10699 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)