Bruke EndNote

Hjelp til bruk av referanseverktøyet EndNote til oppgaveskriving og publisering. Studenter og ansatte ved NTNU kan laste ned og installere EndNote

English version - Using EndNote

Se også: "Temaside for oppgaveskriving" og "Bruke og referere til kilder" 


EndNote er et verktøy for lagring, organisering og gjenfinning av referanser som du trenger til oppgaveskriving og publisering. Som student eller ansatt ved NTNU får du tilgang til fullversjonen av EndNote.

Bruke EndNote til referansehåndtering #

EndNote kan hjelpe deg med å finne fullteksten til referansene dine og knytte disse til referansene i biblioteket ditt. Ved å bruke EndNote når du skriver får du automatisk opprettet en referanseliste, og siteringene i tekst og referanseliste vil bli korrekt formatert etter stilen du ønsker å bruke. Du kan laste ned referanser fra søketjenester på nettet og få referansene opp i EndNote.

Bibliotekene har lagd en rekke kurshefter og veiledninger på norsk med nyttig informasjon om EndNote:

Videoveiledninger om EndNote #

EndNote har mange gode instruksjonsvideoer om hvordan du bruker programmet. 

Du lærer blant annet hvordan du

  • oppretter og bygger opp et EndNote-bibliotek
  • importerer referanser fra nettsider og databaser
  • endrer referansestil

Referansestiler #

Ulike fagområder bruker gjerne ulike referansestiler, slik som APA, Chicago, Harvard eller Vancouver. Studenter finner mye nyttig informasjon om ulike referansestiler på siden "Bruke og referere til kilder".

Er du ph.d-student eller forsker og skal publisere artikler må du sjekke med det enkelte tidsskrift hvilken referansestil som kreves. Se tips om artikkelpublisering i PhD on track.

Kurs i EndNote #

Biblioteket arrangerer regelmessige kurs i EndNote.

Kontakt ditt lokale bibliotek om kurs eller veiledning i referansehåndteringsverktøy.

Trenger du hjelp til EndNote? #

Biblioteket har egen EndNote-støtte der du kan be om hjelp hvis du trenger det.

Laste ned og installere EndNote #

Ønsker du å skaffe deg EndNote? Hjelpeside om å laste ned og installere EndNote

EndNote er tilgjengelig for både PC og Mac. Programmet fungerer best sammen med Word og Pages, og med redusert funksjonalitet sammen med Open Office for PC. Ansatte ved St. Olavs hospital må ta kontakt med Hemit for å få programmet.

Norske oversettelser #

NTNU har laget norske oversettelser av noen vanlige stiler som du kan bruke dersom du skriver norske tekster:

APA #

Chicago #

Chicago 16th A (fotnoter) krever både fotnoter og litteraturliste. Du bruker stilen sammen med fotnotefunksjonen i Word: Velg fanen «Referanser» i Word og klikk på «Sett inn fotnote». Sett deretter inn referansen fra ditt EndNote-bibliotek i fotnoten.

Harvard #

Harvard-stilen som ligger som default i EndNote har store bokstaver i forfatternavnet (ARMSTRONG og ikke Armstrong), om du ønsker små bokstaver, kan du benytte stilen nedenfor:

Slik lagrer du stilen

  • Klikk på lenken for å laste ned ønsket stil (fungerer dårlig i Internett Explorer)
  • Denne åpnes i Endnote
  • Lagre stilen ved å velge File > Save As > Angi filnavn.
  • Stilen lagres da automatisk i den mappen som EndNote henter tilpassede stiler fra.
  • Gå til EndNote og hent opp den nye stilen med “Select Another Style” og bla til - eller søk opp - stilen du nettopp lastet opp. Marker og velg “Choose”

NB! Hvis oppskriften over ikke fungerer på din maskin, f.eks. hvis du benytter Mac, kan du i stedet lagre stil-filen direkte i stilmappen for EndNote. Det kan variere hvor denne ligger, men f.eks. C:\Program Files\EndNote X8\Styles. Når du da går inn i EndNote, så skal stilen ligge tilgjengelig der. 

Se også #

Kontakt #

15 Vedlegg
13886 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)