Bruk og håndtering av kjemikalier

Retningslinje for bruk, lagring, risikovurdering og avfallshåndtering av kjemikalier.

Formål, omfang og ansvar #

Avsnittet om registrering og risikovurdering av kjemikalier er under revidering.

Formålet med retningslinjen er sikker bruk, lagring, registrering og avfallshåndtering av kjemikalier

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen er kjent i resten av avdelingen.

Sikker bruk #

Sikkerhetsdatablad for det enkelte kjemikaliet skal leses og følges. Les spesielt punkt 8 i sikkerhetsdatabladet om bruk av verneutstyr som vernebriller, hansker og masker.

Finnes det ikke sikkerhetsdatablad på kjemikaliet, skal kjemikaliet ikke tas i bruk.

Sikkerhetsdatablad på norsk finnes i papirutgave der kjemikaliet er lagret.

Verneutstyr og risikovurdering #

Fagleder og områdeleder har ansvar for

  • at det finnes nødvendig verneutstyr og sikkerhetsdatablad
  • å løpende vurdere om farlige kjemikalier kan erstattes
  • å risikovurdere særlig farlige kjemikalier lokalt

Lagring #

Farlige kjemikalier skal være innelåst når de ikke brukes. Om det er nødvendig med lagring i godkjente skap med avtrekk, står det på sikkerhetsdatabladet.

Avfallshåndtering #

Kjemikalier som skal leveres som farlig avfall må oppbevares på egnet plass. Se sentral NTNU-retningslinje Avhende risiko- og kjemikalieavfall

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Om retningslinjen #

  • Utarbeidet av: Campusservice
  • Dato: 22.05.2013
  • Erstatter: 10.09.2012
  • Godkjent av Driftssjef
  • Erstatter: K01
  • Nr: D01

Andre innhold tagget med: kjemikalier

2 Vedlegg
17174 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)