Bruk av campus Øya under koronapandemien

Studenter og ansatte ved campus Øya følger som hovedregel NTNU sine retningslinjer for håndtering av Koronapandemien. Samtidig er campus Øya i en særstilling siden området deles med St. Olavs hospital og Trondheim kommune. Det er derfor innført egne retningslinjer for bruk av enkelte arealer. 

Undervisningsrom  #

NTNU har egne retningslinjer for bruk av arealer på campus under koronapandemien

I tillegg til disse, har campus Øya egne retningslinjer for bruk av undervisningsrom.   

Sosiale studentaktiviteter  #

Ønsker du å booke rom til sosiale studentaktiviteter gjøres dette til romadm@mh.ntnu.no. I tillegg må det sendes inn en Egenerklæring og risikovurdering av sosial studentaktivitet.
Den enkelte må også holde seg oppdatert på NTNU sine retningslinjer for arrangementer og samlinger under Covid-19. Denne skal følges med følgende unntak: MH sin egenerklæring skal benyttes og forespørsel skal sendes til romadm.  

Dette gjelder studentaktiviteter med regelmessige øvelser eller møter som for eksempel kor, band og revy. I tillegg prioriteres studentaktiviteter for førsteårsstudenter. 

Sosiale studentaktiviteter kan kun gjennomføres i undervisningsrom med flatt gulv, samt i auditorier som kan bookes i Timeplansystemet (TP). 

Retningslinjer for bruk av NTNUs og MHs undervisningsarealer på campus Øya  #

Gjelder for alle bygg NTNU deler med St. Olavs hospital, Øya helsehus og Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS). 

 1. Timeplanlagt undervisningsaktivitet prioriteres.
 2. Arrangement, kurs og konferanser som ikke er timeplanlagt kan gjennomføres på campus Øya under følgende forutsetninger:
  • Arrangement som er av stor betydning for MH-fakultetets profilering. Forsknings- og innovasjonsrelaterte arrangement avklares av prodekaner for forskning, innovasjon og ph.d., og utdanningsrelaterte arrangement avklares av prodekaner utdanning.
  • Arrangementet er ikke i konflikt med timeplanlagt undervisningsaktivitet.
  • Begrenses til det antall FHIs gjeldende retningslinjer anbefaler på det tidspunkt arrangementet gjennomføres.
  • Internasjonale deltakere har gjennomført karantene i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.
  • Smittvernreglene overholdes: hold 1 meters avstand, god hånd- og hostehygiene og de med luftveissymptomer deltar ikke.  
  • Godkjenning og unntak vurderes av beredskapsgruppen og besluttes av beredskapsleder.
 3. Studenter kan booke rom i TP til gruppeøvinger, kollokvier og annen akademisk aktivitet knyttet til studiene. Da gjelder NTNUs retningslinjer for tilstedeværelse på campus. 

Disse retningslinjene gjelder til Beredskapsleder ved MH vurderer at de kan avvikles. 

Ønske om å benytte undervisningsareal på campus Øya kan rettes til romadm@mh.ntnu.no

Ved booking av rom må ansvarlig arrangør oppgis. Ansvarlig arrangør har ansvar for at smittevern blir ivaretatt før, under og etter avvikling. Dette innebærer ansvar for at det er tilgjengelig desinfeksjonsmidler under arrangementet, renhold av utstyr, oppmøteregistrering, etc., og innmelding av eventuelle behov/mangler til Campusservice.

Rom i klinisk areal #

Rom i kliniske areal kan ikke brukes utenom timeplanlagt undervisning. Disse rommene regnes som innenfor klinisk areal:

 • Nevrosenteret NFBilde2
 • Nevrosenteret NFFysioergo
 • Nevrosenteret NFFysmed
 • Nevrosenteret NFGer
 • Nevrosenteret NFNevkir
 • Nevrosenteret NFNevlog
 • Nevrosenteret NFSlag
 • Nevrosenteret NFØNH
 • Nevrosenteret NFØye
 • Nevrosenteret NG11
 • KBS KBF31
 • KBS KBFGyn
 • KBS KBFOBST
 • KBS KBG11
 • KBS KBG12
 • KBS KBG42
 • KBS KBG43
 • KBS KBG44
 • KBS KBG51
 • KBS KBG53
 • KBS KBG54
 • KBS KBG55
 • Bevegelse BF11
 • Bevegelse BF12
 • Bevegelse BG11
 • Bevegelse BF13
 • Gastro GF11
 • Gastro GF12
 • Bevegelsessenteret BG51

Øya Helsehus  #

Undervisningsrom, grupperom og lesesaler i Øya Helsehus kan kun brukes til timeplanlagt undervisning og kollokvie/eksamenslesing (ikke undervisningsrom) for studenter med tilholdssted ved campus Øya. Studenter kan ikke benytte bygget utover dette (feks til sosiale arrangementer og møter). 

Inngang, heis og trapp for studenter og ansatte ved NTNU   #

Hovedinngangen til Øya helsehus er forbeholdt Trondheim kommune. NTNU-ansatte og studenter som skal til Øya helsehus, skal derfor benytte en av inngangene fra Håkon Jarls gate;  

 • ansatte går inn i «Samfunnsmedisinbygget» og deretter over gangbroen til Øya helsehus i andre etasje, mens  
 • studenter bruker døra ved frisøren. 

Kart som viser innganger til Øya helsehus

Heisene og hovedtrappen ved heisen i Øya helsehus er også forbeholdt Trondheim kommune, men dersom du av gode grunner ikke kan benytte trappa, kan du selvsagt ta heisen. NTNU-ansatte og studenter skal benytte branntrappa (skiltet). Vi ber også om at NTNU-ansatte og studenter følger annen merking/skilting i bygget. 

Reduserte lesesalsplasser #

Kapasiteten på lesesalsplassene er sterkt redusert. Man må i tillegg reservere lesesalsplass via TP:Rombestilling på forhånd. 

Informasjon om lesesalsplasser på campus Øya 

Leseplasser og grupperom er også tilgjengelig ved Bibliotek for medisin og helse i Kunnskapssenteret

Kontakt  #

Har du spørsmål omkring bruk av campus Øya under koronapandemien, ta kontakt med Cicilie Nordvik

1 Vedlegg
5062 Visninger