Brosjyre

Brosjyrer. Foldere. 

NTNU brosjyre   #

Forside NTNU-brosjyre

Dette er en brosjyre som forskere, administrasjonen, studenter og ledelsen kan bruke i møte med nye kontakter og samarbeidspartnere i inn- og utland. Den vil gi en kort innføring i NTNU med vekt på suksesshistorier fra utdanning, forsking og nyskaping. 

Bestille ferdig trykte NTNU brosjyrer #

Her finner du rekrutteringsmateriell, studiebrosjyrer, ph.d håndboken, strategier, politikker, årsmeldinger, handlingsplaner og generelle informasjonsbrosjyrer om NTNU. 

Se også #

4 Vedlegg
7531 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)