English version – Box

Programinformasjon #

NTNU Box er en skytjeneste for personlig lagring, deling og synkronisering av filer mellom alle mobilenheter som er koblet til Internett. Boks er et alternativ til Dropbox, med avtaler som tilfredsstiller alle relevante krav i norsk lov og forskrifter.

Se nærmere informasjon om NTNU Box på Innsida og hos UNINETT

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig kun for ansatte.

Benyttes ved flere enheter ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Databehandleravtale #

Box krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer omBox hos Box


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
7362 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)