Blink Læringshub

Hva er BLINK? #

BLINK læringshub er et knutepunkt for forskning, undervisning og læring, der studenter, undervisere, forskere og utviklere kan jobbe sammen for å utvikle utdanningen videre. 

Vi tilbyr tverrfaglig støtte til utvikling av lærings- og undervisningstiltak, og støtter fagmiljø som ønsker å søke ekstern finansiering. Tiltakene må være forankret på instiuttnivå. 

Målgruppe for aktivitetene i BLINK er undervisere og studenter som har en idé eller et prosjekt knyttet til undervisning eller studietilbud, som de ønsker hjelp til å utvikle. I tillegg ønsker vi å støtte administrative ressurspersoner som jobber med læringsstøtte.

Kontakt oss #

Hvem står bak? #

BLINK er organisert som et partnerskap mellom Det humanistiske fakultet, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, UniPed, IT og Universitetsbiblioteket. 

Nettverksbasert #

BLINK baserer seg på tilgang til ressurser som allerede er etablert, og jobber derfor nettverksbasert. Partnerne går inn med en fast timeressurs, primært knyttet til forutsigbar arbeidsmetodikk og oppfølging av prosjekt.

Denne siden er under arbeid (02.05.2019)

0 Vedlegg
4003 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)