Tilbake

Blackboard på NV-fakultetet

Go to English version

Bakgrunn #

Blackboard Learn (Bb) er fra høsten 2017 det nye e-læringssystemet (ELS) for studenter og faglærere ved NTNU, og erstatter da It’s Learning og Fronter.

Fra høsten 2017 skal alle emner bruke Blackboard som e-læringssystem ved NV-fakultetet. It’s Learning og Fronter ble stengt for ansatte og studenter 15. juli. 

Ser du etter noe annet? Gå til temaside for ansatte om Blackboard

 

Kursing på NV-fakultetet  #

Kurs i Blackboard  blir satt opp basert på innmeldte behov.
Si ifra til studiekonsulenten ved ditt institutt eller Ida Johanne Ulseth ved fakultetet hvis du ønsker kurs. Husk å oppgi hvilket tema du vil lære mer om.

I tillegg til instruksjonene som allerede finnes på innsida, har det nå også blitt lagt ut et digitalt grunnkurs samme sted. Grunnkurset består av 9 korte youtube videoer (1-4 min per video). Det forutsettes at disse, eller tilsvarende kursing, er gjennomført før deltagelse på kurs.

E-læringsressurser og "sandkasse"  #

Det finnes gode ressurser for å utforske og å lære seg nye funksjoner i Blackboard. Hvert institutt har sin egen «sandkasse» for utprøving og ulike digitale hjelperessurser er tilgjengelige på innsida, i BB1001 og på Blackboards egne hjelpesider
All informasjon om e-læring og test-rom finner du på https://innsida.ntnu.no/bb

NV-fakultetet: Brukerstøtte #

Det er Orakeltjenesten som er førstelinje for alle studenter og ansatte ved NTNU. Det er en egen nettside som heter «Blackboard – hjelp for ansatte». Om du har spørsmål angående tilganger til emnerom og språk er det instituttkonsulenten ved det enkelte institutt som kan hjelpe deg med dette. Blackboard henter informasjon fra det studieadministrative systemet «FS» flere ganger om dagen. 

Fakultetets ressurspersoner har ansvaret for å følge opp bestemte institutt og vil kunne fungere som begrenset brukerstøtte til disse instituttene, så lenge etterspørselen ikke overskriver avsatte ressurser. Sammen med hjelpelærer ved det enkelte institutt, hjelper man vitenskapelige med spørsmål og oppfølging etter behov. Det legges opp til brukerstøtte via mail og telefon for emneansvarlige ved institutt for biologiske fag i Ålesund. Ta kontakt med din kontaktperson i kjerneteamet på fakultetet om du har spørsmål. 

Fakultetets kjerneteam #

Instituttets hjelpelærer #

For å kunne tilby den enkelte faglærer god støtte i oppstartsfasen av det nye systemet, har instituttene utnevnt en hjelplærer (tutor). Mange av hjelpelærerne har erfaring med bruk av Blackboard. 
Oppgaver som «hjelpelærer» kan bistå med:

 • Vise egne kolleger hvordan de bruker systemet
 • Bistå under opplæring og svare på spørsmål fra kolleger 
 • Bistå fakultetet med å tilpasse kursopplegg til instituttet
 • Delta på instituttets kursdag som støtte 
 • Fasilitere/organisere erfaringsdeling og god praksis mellom kolleger på eget institutt

Perioden er satt fra 1. mars 2017-1. mars 2018. Hjelpelærere har maks tre timer per uke til dette arbeidet. 

Hjelpelærere

Hvem har vært med i pilotfase 2 i Blakcboard Learn på mitt institutt?
Se oversikt over deltagere.

Instituttkonsulenter #

Om du har spørsmål angående tilganger til emnerom og språk er det instituttkonsulenten ved det enkelte institutt som kan hjelpe deg med dette. 

Tilgjengelige ressurser #

All informasjon finner du på Blackboard – hjelp for ansatte

 • NB! Nano-kurs er korte instruksjonsvideoer fra A-Z med Blackboard
 • Demontrasjonskurset “BB1001 – Course design in Blackboard” Tilgang får du via å logge inn med Feide-pålogging, gå til “Hjem”-fanen og meld deg opp til kurset
 • Informasjonsmateriell til studenter
 • Pilot emnene fra fase 1 og fase 2 ved NV-fakultetet
 • “Sandkasse” (testing rom) for the fakultetet
 • Workshop og kurs som sentral prosjektgruppe holder, annonseres via kursportalen

Brukerveiledning for studentassistenter #

Se egen brukerveiledning for stud.asser (pdf)

Kom i gang med emnedesign #

Ved pålogging til Blackboard vil man finne en påmeldingslenke ”Meld deg på!” til et ressursemne for ansatte i "NTNU: BB1001 – Emnedesign i Blackboard".
 
Inne i "BB1001" finnes ytterligere opplæringsressurser og et diskusjonsforum der man kan dele erfaringer med andre. Dette ressursemnet vil erstatte "Pilotnettverket i Bb" fra 1. mars 2017.

NV-fakultetet: Mellomlagring av data #

NV fakultetet lager én løsning for alle institutt, med mellomlagring på server kategorisert i instituttvisemapper med en undermappe for hvert emne. 

Løsning for lagring
Mappe for arkivering av dokumenter er opprett og tilgjengelig på:

T:\nv\alle\eLS\itslearning-arkiv

eller

file://felles.ansatt.ntnu.no/ntnu/nv/alle/itslearning-arkiv/
(for de som ikke har T: på sin PC) Mappa er skrivbar for alle personer tilknyttet NV-fakultetet

6 Vedlegg
7399 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)