Blackboard...

Blackboard Collaborate - Verktøy

Denne siden viser hvordan de ulike verktøyene i Blackboard Collaborate Ultra fungerer.

English version - Blackboard - Tools in Collaborate

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

Blackboard Collaborate Ultra inneholder mange ulike verktøy som kan brukes for å legge til rette for studentaktiv læring og samarbeid.

Verktøy i Collaborate #

 1. De fleste verktøyene i Collaborate finner du i Collaborate-panelet. Dette får du opp ved å klikke på den lilla pilen (1) nederst i høyre hjørne.

Lilla pil nederst i høyre hjørne

2.Vinduet ditt vil nå se noenlunde slik ut (litt avhengig av hvilke rettigheter man har i økten), med Collaborate-panelet på høyre side (1):Vindu med flere funksjoner har åpnet seg

3. Nederst i det nye vinduet kan man navigere seg mellom flere faner. Hver fane inneholder ekstra funksjonalitet som kan brukes for å legge til rette for studentaktiv læring.

Chat #

Den første fanen har et bilde av en snakkeboble. Her kan man skrive meldinger til andre i rommet. Studentene vil som standard ha tilgang til dette verktøyet.

OBS! Det er viktig å informere studenter/deltakere om at private chatter kan bli overvåket av moderatorer i en økt. Dette har med personvern å gjøre, slik at en unngå uheldige kommentarer og/eller visning av sensitiv informasjon som ikke skal sees av andre.

De tilgjengelige kanalene vil listes opp i panelet (1)(se over). Merk at disse er avhengig av hvilke rettighetene man har i økten. Den felles pratekanalen Alle gir deg mulighet til å kommunisere med alle i rommet.

 1. For å skrive en melding, klikk på den ønskede kommunikasjonskanalen (1).
  Liste over tilgjengelige kommuniakasjonskanaler

2. Deretter skriver du i meldingsfeltet(1) og trykker linjeskift på tastaturet.
Vindu for valgt kanal med meldingsfelt

3.  For å gå ut av kanalen og tilbake til forrige panel klikker du på tilbakepilen øverst til venstre.

For å sende en personlig melding kan en student eller en underviser starte en privat pratekanal.

 1. Søk etter den ønskede deltakere i søkefeltet (1).
  Søkefelt øverst i Collaborate-panelet

2. Velg deltakeren i nedtrekkslisten(2) for å starte en privat pratekanal.

Deltagere og håndsopprekning #

For å se hvem som er med i økten, klikker du på ikonet med to personer(1). Da vil du kunne se antall deltagere(2) og en liste med navn på alle i rommet (3). Man kan se hvem som rekker opp hånda ved at ikonet til venstre for navnet blir lilla. Det er også et ikon som viser hvor mange som rekker opp hånda(4).
Deltagerliste og ikon for håndsopprekning

Del blank tavle #

Hvis du ønsker å skissere noen ideer i fellesskap med andre, kan du bruke en blank tavle inne i Collaborate-rommet. Der kan du tegne, skrive osv. sammen med de andre deltagerene.

For å starte samarbeidet på en blank tavle, klikker du først på ikonet med en firkant og en pil(1), og deretter på Del blank tavle(2). Du vil nå kunne se tavlen i visningvinduet (3). Øverst på siden finner du verktøy for å tegne og skrive (4). Når du er ferdig med tavlen, avslutter du tavle-visningen ved å klikke på rundingen med en firkant inni(5).
Deling av blank tavle

Skjermdeling #

Hvis du ønsker å vise deltakerne i rommet noe du har på egen PC, kan du dele skjerm. Eventuelt kan du bare dele det programmet det gjelder.

 1. Klikk på ikonet med en firkant og en pil (1), etterfulgt av å klikke på Del applikasjon (2).
 2. Du vil nå få valget mellom å enten dele hele skjermen (1) eller Kun en applikasjon (2).
  Velg hva du vil dele
 3. Første gangen du deler skjermen din med noen i Collaborate, må du installere en utvidelse til nettleseren din. I dette eksempelet bruker vi Google Chrome. For å innstallere tillegget, klikker du på Legg til i Chrome (1).
  Innstallere tillegg
 4. Da åpner det seg et vindu der man bekrefter at man ønsker å installere tillegget. Klikk på Legg til i Chrome (1).
  Klikker på "Legg til i Chrome"
 5. Når tillegget er ferdig installert, laster du inn Collaboratevinduet på nytt for at tillegget skal tre i kraft.
 6. Vi er nå tilbake til startskjermen. Gjenta trinn 1 og 2.
 7. Hvis du klikker på Hele skjermen (i trinn 2), vil du få opp et vindu der du kan velge hvilken skjerm du ønsker å dele. Om man kun bruker én skjerm, får man kun opp ett alternativ her. Klikk på skjermen du ønsker å dele (1), og deretter på Del (2).
  Velg skjerm for skjermdeling På samme måte får du mulighet til å velge hvilket program du ønsker å dele hvis du klikker på Kun en applikasjon (i trinn 2).
 8. For å avslutte skjermdelingen, klikker du på stoppsymbolet (1) som ligger øverst i høyre hjørne.
  Avslutt skjermdeling

Dele filer #

Du kan vise bilder og PDF-filer til de andre i rommet. Sammen kan dere tegne på filene og legge på tekst.Det er også mulighet for å laste opp Powerpointfiler, men disse blir automatisk konvertert til PDF og noen ganger fører det til avvik i hvordan lysbildene vil se ut. Derfor anbefaler vi å konvertere til PDF manuelt. 

 1. Klikk på knappen med en firkant og en pil (1), og deretter klikk på Del filer (2).
  Del filer
 2. Klikk på Legg til filer (1) for å velge filer fra datamaskinen som du ønsker å vise. Du kan også bruke dra-og-slipp grensesnitt for å velge filer. Det kan ta noen sekunder før filene er klar for visning. Når du er ferdig med å velge filer, klikker du på Del nå (2).
  Velg filer som skal deles
 3. Fila dukker opp i visningsvinduet, og man har de samme verktøyene (1) som i del blank tavle.
  Viser filen

Avstemninger #

Du kan lage avstemninger i Collaborate-rommet som de andre deltakerne kan svare på.

 1. Klikk på ikonet med en firkant og en pil (1), etterfulgt av å klikke på avstemninger (2).
  Avstemninger
 2. Klikk på den typen svaralternativer du vil bruke. I dette eksempelet velger vi ja/nei-alternativer (1). Etter å ha valgt svartype, klikk på Start (2).
  Velg avstemningstype
 3. Det vil nå dukke opp et felt der du kan se hva deltagerne svarer (1). Feltet oppdaterer seg fortløpende etterhvert som deltagerne stemmer. Deltagerne i rommet kan stemme helt frem til du klikker på Vis svar (2). Da vil resultatet av avstemningen vises til deltakerne. Når du er ferdig med avstemningen, klikker du på stoppsymbolet (3) for å avslutte.
  Avstemningsboksen

Tidtaker #

Det er også mulig å sette opp en tidtaker. Denne vil varsle deg når den angitte tidtakingen er ferdig. Dette kan være nyttig hjelp om en for eksempel ønsker å prøve å overholde et tidsskjema. Et annet eksempel er når dere skal ha en pause - start tidtaking slik at deltakerne kan følge med på tiden.

 1. Klikk på knappen med en firkant og en pil (1), og deretter klikk på Tidtaker (2).
  Tidtaker
 2. Still inn tidtakeren på ønsket tid i minutter og sekunder (1). Om det er ønskelig kan du legge inn en beskrivelse av tidtakeren (2). Videre velger du om tidtakeren skal telle ned eller opp under Tidtakeren teller (3). Det er også mulig å bestemme om tidtakeren skal være synlig for Alle eller bare moderatorer. Dette kan stilles inn under Tidtakeren er synlig for (4).
  Instillinger for tidtakeren Når du er fornøyd med instillingene, trykker du på Start (5).
 3. Tidtakeren vil da dukke opp i Medieområdet (1).
  Tidtakeren i medieområdet
 4. Om du klikker på tidtakeren i medieområdet (1) har du mulighet til å pause (2), starte på nytt (3) eller stanse (4) tidtakeren. Du kan også klikke på tidtakersymbolet (5) for å gå til timerinstillinger i Collaborate panelet. Om ønskelig kan du også skjule tidtakeren ved å klikke på ikonet av et øye (6).
  Tidtakerens instillinger i medieområdet

Samarbeidsgrupper #

Inne i Collaborate-rommet kan du dele opp deltagerne i grupper, med muligheten til å samle alle tilbake til en gruppe etterpå. Dette kan være en nyttig funksjon for å diskutere oppgaver å mindre grupper underveis i økten.

 1. Klikk på ikonet med en firkant og en pil (1), etterfulgt av å klikke på Samarbeidsgrupper (2).
  Samarbeidsgrupper
 2. Ved å bruke Tilpasset tildeling kan du organisere gruppene ved å klikke på og dra (1) navn til de forskjellige gruppene. Når du er ferdig med å organisere gruppene klikker du på Start (2).
  Organisere gruppene
 3. Du kan se hvilken gruppe du og de andre deltagerne tilhører i Collaborate-panelet til høyre (1). Om du vil besøke en av de andre gruppene klikker du på ikonet av en dør og en grønn pil (2). Når du vil samle gruppene tilbake til én stor grupper, klikker du på stoppsymbolet (3).
  Gruppepanelet

Hvordan ta opptak av økten #

Du kan ta opptak av økter slik at de som ikke kunne delta i økten kan se på den senere.

 1. Inne i rommet, åpne venstremenyen ved å klikke på den hamburgermenyen (1).
  Åpne venstre-menyen
 2. For å starte opptaket av økten, klikk på Start opptak (1).
  Start opptak
 3. Du tar nå opptak av økta. For å stoppe opptaket, går du tilbake til venstremenyen og klikker Stopp opptak (1).
  Stopp opptak
 4. Opptaket er nå lagret i Collaborate-verktøyet. For å se på opptaket, må du først gå tilbake til verktøysiden til Collaborate i Blackboard. Deretter klikker du på hamburgermenyen (1).
  Knapp for øktmeny på venstresiden
 5. Klikk på Opptak (1). Du vil nå se en liste over opptakene dine (2). For å finne rommet igjen, åpne venstremenyen igjen og klikk på Økter.
  Liste over opptak

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

37 Vedlegg
5775 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)