Blackboard...

Blackboard Collaborate - Opprett sesjoner

På denne siden vil du finne informasjon om hvordan man oppretter nye sesjoner/økter i Collaborate, og beskrivelser av de forskjellige innstillingene.

English version - Blackboard - Create sessions in Collaborate

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Økt/Sesjon #

En sesjon er en enkelt Collaborate-økt som studenter og undervisere kan delta i. Øktene kan avgrenses med tid og dato, eller være uten slutt.

Hvert emne i Blackboard får automatisk et eget emnerom i Collaborate (en sesjon) som er åpent for bruk av både lærere og studenter. Studenter kan fritt gå inn og ut av denne sesjonen, med mindre en underviser velger å låse emnerommet. Ellers kan en underviser også opprette sesjoner som starter og slutter på gitte tidspunkter, med en bestemt lengde, hvor det kun er mulig å delta mens sesjonen er aktiv.

Merk! En sesjon kan bestå av mindre økter. For eksempel kan en sesjon som er åpen i en ubegrenset tidsperiode bestå av flere mindre økter med kortere tidsperioder. Det blir lagd en ny økt når første deltaker er inne i sesjon.

Roller #

I en økt er det mulig å tildele deltagere forskjellige roller med forskjellige rettigheter. Det er tre forskjellige å velge mellom.

 • Deltager: Har muligheten til å dele lyd og video, chatte med andre deltagere, og å tegne på tavla og filer.
 • Presentatør: Er ment å gi studentene muligheten til å presentere, men uten å få fulle modereringsmuligheter. En presentatør kan både dele og redigere innhold. De får også se en oversikt over hvilke deltagere som rekker opp hånden.
 • Moderator: En moderator har alle administrative rettigheter under økten. En moderator kan: 1. Endre rollen til deltakere under økten. 2. Se oversikt over hvem som har rukket opp en hand, og kan også ta den ned. 3. Fjerne deltagere fra økter (men ikke andre moderatorer). 4. Endre hva en deltager kan og ikke kan gjøre under en økt.

Opprette en økt/sesjon #

 1. Inne i Collaborate-verktøyet (verktøyet finner du under Emnebehandling > Emneverktøy > Blackboard Collaborate Ultra) trykker du på Opprett en sesjon.

  Opprette en sesjon-knappen i Collaborate

  Du vil da få opp et nytt sidevindu.

  Sidevindu med sesjonsinnstillinger
 2. Skriv inn navn på økten i boksen Ny økt. Når du har gjort dette vil det dukke opp noen ekstra informasjonsfelter. Disse beskrives nærmere i punkt 5 (Gjestetilgang).
 3. Under Aktivitetsdetaljer må du legge inn informasjon om økten.
  1. Velg dato for når den skal starte (A) og når den skal slutte (B). Hvis du ikke ønsker å sette en sluttdato/tidspunkt for sesjonen huker du av for Uten slutt (åpen økt) (C).

   Start -og sluttdato
  2. Om du ønsker å gjenta samme økten ved en senere dato kan du huke av for Gjenta økten. Du må da bestemme om økten skal gjentas daglig, ukentlig eller månedlig (1). Velg hvilke dager økten skal forekomme på (2), og når rekken med økter skal slutte. (3).

   Gjentagelse av økt
  3. Under Tidlig registrering velger du om studenter skal kan kunne gå inn i Collaborate-rommet før økten starter.

   Åpne for tidligere registrering
  4. Det kan være greit å gi økten en Beskrivelse slik at studentene lettere kan finne frem til riktig økt.

   Lenke for å legge til beskrivelse

   Tekstfelt for beskrivelse
 4. Under Øktinnstillinger bestemmer du hva en deltaker kan og ikke kan gjøre under sesjonen.
  1. Velg hva slags rolle deltagerne skal bli tildelt når de blir med i en økt.

   Bestem rolle for deltagere
  2. Under Opptak velger du om deltakerne i ettertid kan laste ned opptaket (A), og om chattemeldingene som ble delt under økten skal vises som anonyme i opptaket (B).

   Åpne for nedlasting av opptak og anonyme meldinger
  3. Under Moderatortillatelser velger du om profilbildet til deltager kun skal være synlig for moderatorene, eller om de kan sees av andre deltagere.

   Vise profilbilde kun til moderator
  4. Under Deltagere kan gjøre dette bestemmer du om deltageren kan dele lyd, video, tekstmeldinger og/eller tegne på tavlen (standardinnstillingene er at alle er mulig).

   Interaksjonsmulighetre for deltagere
  5. Det er mulig å tillate deltagere å bruke mobiltelefon som lydkanal, men vi anbefaler å ikke gjøre det. Telefonnummeret som brukes er britisk, noe som kan føre til høye telefonregninger (Når du huker vekk dette alternativet vil informasjonen for Anonym innringing øverst i innstillingsvinduet forsvinne).

   Tillat telefoni i økter
  6. Under Privat chat bestemmer du om deltagerne kun kan chatte med moderatorer (A), og om moderatorer kan se hva som skjer i alle private chatter (B). (NB: Hvis du velger å bruke den siste funksjonen er det veldig viktig at du av personverngrunner informerer studentene om dette før sesjonstart)

   Innstillinger for bruk av chat
 5. Når du har gjort deg ferdig med innstillingene trykker du Lagre. Du vil da se at økten har dukket opp i listen over sesjoner.

  Liste over sesjoner

Endre øktinnstillinger #

For å endre på innstillingene til en økt trenger du kun å trykke på økten i Sesjons-lista. Du vil da få opp samme innstillingsvindu som ved opprettelse av sesjonen.

Tillate gjestetilgang #

Det er mulig å invitere gjester utenfor emnet til å delta Collaborate-sesjoner. For hver sesjon opprettes det automatisk en URL-lenke som kan deles utenfor Blackboard. En gjest trenger dermed bare å trykke på lenka for å kunne delta i sesjonen.

Gjestelenka blir automatisk opprettet med en gang du har gitt sesjonen et navn. Med andre ord kan veiledningen under også gjøres under opprettelsen av en økt.

 1. Trykk på sesjonen du ønsker å dele. Inne innstillingsvindu vil du se at det er huket av for Gjestetilgang (dette er standardinnstillingen).

  Innstillingsvindu med øktinnstillinger
 2. Under Gjesterolle (A) bestemmer du hva slags rolle gjestene som benytter seg av lenka skal få.
 3. I feltet til høyre (B) vil det bli opprettet en lenke som kan deles. Når du endrer gjesterolle, vil lenka automatisk oppdateres.
 4. For å kopiere lenka trykker du på ikonet helt til høyre (C). Send deretter lenka til den/de du ønsker å invitere.

Generere rapporter #

Rapporter gir en oversikt over:

 • Hvor mange som deltok i en økt
 • Gjennomsnittlig tilstedeværelse i økten
 • Hvem som var med
 • Hvilken rolle de hadde
 • Hvor lenge de deltok
 1. Gå inn på Collaborate-verktøyet for å se listen over sesjoner.
 2. For den sesjonen du ønsker å se en rapport, trykk på øktkontrolleren (1) til høyre og velg Se rapporter (2).

  Øktkontroller
 3. Du vil da se en oversikt over alle tilgjengelige rapporter som tilhører den sesjonen (rapporter flertall, fordi en sesjon kan bestå av flere mindre økter).

  Liste over tilgjengelige rapporter
 4. For å se rapporten til en økt, trykk på ordrebrett-ikonet helt til høyre.

  Rapportikon

  Du vil på denne siden kunne se alle rapportdetaljene.

  Rapportdetaljer
 5. Rapporten kan også omgjøres til en HTML-side som lett kan skrives ut (A), eller lastes ned (eksporteres) som CSV-fil (B).

  Utskrift og eksportering av rapport

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

22 Vedlegg
6137 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)