Tilbake

Blackboard - videreutvikling

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Hvordan arbeider vi? #

Arbeidsgruppen for forvaltning ved Læringssenteret arbeider med videreutvikling av Blackboard, gjennom kontakt med leverandør, ved å skaffe nye verktøy, og ved å utvikle forbedringer i selve systemet sammen med NTNU IT.

Vi arbeider etter årlige forvaltningsplaner, i nært samarbeid med de andre avdelingene på studieområdet, NTNU IT, Læringsnettverket, og vårt eget brukerforum. Forvaltningsplanene utarbeides i samarbeid med NTNU IT, og skal knyttes til innmeldte behov, kjente utfordringer, og NTNUs overordnede strategier og utviklingsplaner.

Har du idéer eller behov for forbedringer i Blackboard? Send henvendelsen din til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no)

Planer for 2020 #

Konkrete tiltak det skal jobbes med:

 • Utprøving av læringsverktøyet Peergrade i samarbeid med NTNU Beta og ex-phil-miljøet
 • Utprøving av videoverktøyet  Panopto i samarbeid med Multimediesenteret
 • Gradvis utrulling av løsning for overføring av obligatoriske arbeidskrav til FS
 • Gradvis utrulling av løsning for overføring av grupper fra FS til Blackboard
 • Avklare livsløpet til læringsplattformen

2019 #

Endringer i lovverk (universell utforming, personvern) og forbedringspotensiale i selve systemet var utvalgt som de viktigste fokusområdene. Gjennomførte tiltak:

 • Ally er gjort tilgjengelig og tilgang kan bestilles i alle emner som ønsker det, som hjelp til undervisere med universell utforming av læringsressurser
 • Gjennomført ROS-analyse og påbegynt DPIA for Blackboard
 • Jobba med etablering av videreutviklingsprosessen og et målbide for digitalt læringsmiljø
 • Pilot i pensumlistesystemet Leganto
 • Utprøving av verktøyet H5P i samarbeid med NTNU Beta
 • Utprøving av verktøyet Moodle Capquiz i samarbeid med Institutt for IKT og realfag
 • Innført læringsverktøyene Mentimeter og Padlet
 • Påbegynt utredning av neste generasjon Blackboard: Blackboard Ultra
 • Gjennomført utprøving av løsning for overføring av obligatoriske arbeidskrav til FS
 • Gjennomført utprøving av løsning for overføring av grupper fra FS til Blackboard
 • Innført verktøy for forbedret brukerstøtte: Eesysoft
 • Innført ny rapportvisning og nynorsk språkpakke i plagieringskontrollen Urkund 
 • Endret driftsmetode for raskere oppgraderinger og feilretting
 • Rettet en større påloggingsfeil som førte til at pålogging ikke var mulig uten å slette informasjonskapsler

Oppgraderinger i juli og ved årsskiftet 2019/20 gav ny funksjonalitet:

2018 #

2018 var det første året for Blackboard i forvaltning, med avslutning av prosjektet for implementering av systemet i april 2018. Fokus for forbedringsarbeidet dette året besto av:

 • Endringer knyttet til ny personvernforordning (GDPR)
 • Universell utforming og justeringer i design i Blackboard
 • Kartlegging av nåværende behov og hva som bør prioriteres
 • Innføring av plagieringskontrollen Urkund
 • Innføring av nynorsk språkpakke
 • Pilot med Matlab Grader
 • Pilot med pensumlistesystemet Leganto

Oppgraderinger i januar, juli og ved årsskiftet 2018/19 gav ny funksjonalitet:

0 Vedlegg
2550 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)