Tilbake

Blackboard - videreutvikling

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Hvordan arbeider vi? #

Arbeidsgruppen for forvaltning ved Læringssenteret arbeider med videreutvikling av Blackboard, gjennom kontakt med leverandør, ved å skaffe nye verktøy, og ved å utvikle forbedringer i selve systemet sammen med NTNU IT.

Vi arbeider etter årlige forvaltningsplaner, i nært samarbeid med de andre avdelingene på studieområdet, NTNU IT, Læringsnettverket, og vårt eget brukerforum. Forvaltningsplanene utarbeides i samarbeid med NTNU IT, og skal knyttes til innmeldte behov, kjente utfordringer, og NTNUs overordnede strategier og utviklingsplaner.

Har du idéer eller behov for forbedringer i Blackboard? Send henvendelsen din til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no)

Planer for 2019 #

Endringer i lovverk (universell utforming, personvern) og forbedringspotensiale i selve systemet er utvalgt som de viktigste fokusområdene.

Konkrete tiltak det skal jobbes med:

 • Støtte for universell utforming av læringsressurser
 • Utvide tilgang på ulike verktøy generelt i Blackboard (pensumlistesystem, LTI-verktøy m.fl.)
 • Funksjonalitet til kommunikasjon og samarbeid mellom studenter
 • Utredning av løsning for digital oppmøteregistrering
 • Utredning av neste generasjon Blackboard: Blackboard Ultra
 • Utredning av løsning for overføring av obligatoriske arbeidskrav til FS
 • Utredning av løsning for overføring av grupper fra FS til Blackboard
 • Innføring av verktøy for forbedret brukerstøtte
 • Fortsatt arbeid med etablering av videreutviklingsprosessen (strategi, beslutningsmodell, brukerforum)

2018 #

2018 var det første året for Blackboard i forvaltning, med avslutning av prosjektet for implementering av systemet i april 2018. Fokus for forbedringsarbeidet dette året besto av:

 • Endringer knyttet til ny personvernforordning (GDPR)
 • Universell utforming og justeringer i design i Blackboard
 • Kartlegging av nåværende behov og hva som bør prioriteres
 • Innføring av plagieringskontrollen Urkund
 • Innføring av nynorsk språkpakke
 • Pilot med Matlab Grader
 • Pilot med pensumlistesystem

Oppgraderinger i januar, juli og ved årsskiftet 2018/19 gav ny funksjonalitet:

0 Vedlegg
2043 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)