E-læring

Blackboard - hjelp for ansatte

Her finner du hjelp og ressurser for faglærere og administrativt ansatte som bruker Blackboard.

English version: Blackboard - help for staff

Se også Blackboard - Slik kommer du i gang, med ofte stilte spørsmål om overgangen fra itslearning og Fronter til Blackboard. 

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Brukerstøtte #

Kontakt Orakeltjenesten om du opplever feil eller har tekniske/praktiske spørsmål om Blackboard. Dette inkluderer:

 • Problemer med pålogging.
 • Manglende tilgang til Blackboard.
 • Manglende emner i Blackboard.
 • Spørsmål om bruk av systemet.
 • Tilbakemeldinger om systemet.
 • Ønsker til funksjonalitet.

Pilotering #

Høsten 2017 skal Blackboard erstatte itslearning og Fronter som e-læringssystem ved hele NTNU. Siden høsten 2016 har et begrenset utvalg emner deltatt i pilottesting av systemet. Emneoversikten viser deg hvilke emner som er inkludert.

Driftsmeldinger om piloten fås gjennom meldingskanalen Driftsmeldinger om Blackboard pilot.

Avvikling av Pilotnettverket #

Deltagere i Blackboardpiloten har hatt tilgang til Pilotnettverket - en digital arena for erfaringsdeling. Her har Blackboards egne hjelpemidler blitt benyttet for å spørre, diskutere, komme med tips og dele erfaringer. Fra 1. mars 2017 starter en prosess med å avvikle Pilotnettverket og funksjoner og innhold vil i stedet samles i de to demonstrasjonsemnene "BB1001 - Emnedesign i Blackboard" og "BB1001 - Course design in Blackboard", tilgjengelig for alle ansatte. Les mer om demonstrasjonsemnene under.


Kilder til hjelp #

I tillegg til det som finnes på denne siden er det en rekke andre ressurser for deg som trenger hjelp til noe i Blackboard.

Opplæringsressurser på temasiden for Blackboard #

På temasiden for Blackboard finner du en oversikt over digitale opplæringsressurser produsert lokalt ved NTNU. Disse består av brukerveiledninger i wiki-format og videoer og nye ressurser lenkes opp fortløpende ettersom de ferdigstilles. 

Skjermbilde. Opplæringsressurser på temasiden for Blackboard.

Hjelpetekster i Blackboard #

Flere verktøy og funksjoner i Blackboard har korte hjelpetekster som står i kursiv. Er ikke hjelpeteksten synlig kan det hende du først må skru den på ved å trykke på spørsmålstegnet til høyre for redigeringsmodusknappen. I mange tilfeller vil du også ha muligheten til å åpne et sprettoppvindu med mer utfyllende forklaringer ved å trykke på lenken "Mer hjelp". 

Skjermbilde. Eksempel på hjelpetekster i Blackboard.

Demonstrasjonsemnet "BB1001 - Emnedesign i Blackboard" #

Alle ansatte ved NTNU skal ha muligheten til å selv melde seg på emnet "BB1001 - Emnedesign i Blackboard" som student via en lenke på Hjem-fanen. Emnet er ment å fylle flere funksjoner:

 • Demonstrasjon av god praksis. Emnet gir en demonstrasjon av de ulike verktøyene og funksjonene i Blackboard og hvordan disse kan integreres på en pedagogisk reflektert og helhetlig måte i eget emnedesign.
 • Diskusjonsforum. Emnet inneholder et diskusjonsforum hvor man kan stille spørsmål til, diskutere med og få hjelp fra andre ansatte ved NTNU. Vær imidlertid oppmerksom på at diskusjonsforumet ikke er en offisiell kanal for brukerstøtte. For det må man ta kontakt med Orakeltjenesten.
 • Nanokurs - uoffisielle ressurser. I løpet av pilotperioden har det blitt utviklet en rekke såkalte "nanokurs" - korte, visuelle steg-for-steg-veiledninger som beskriver hvordan man kan bruke Blackboard. Disse har ikke i tilstrekkelig grad universell utforming, men lever videre som uoffisielle opplæringsressurser i dette emnet. 

Blackboard Help - Blackboards egne hjelpesider #

Blackboard har en egen kunnskapsdatabase som kan være en god ressurs for den som ønsker å gå et skritt videre i å utforske mulighetene som ligger i systemet. Merk at disse sidene inntil videre ikke finnes i norsk språkdrakt og at ikke all funksjonalitet og bruk beskrevet her er tilpasset Blackboard slik vi kan bruke systemet ved NTNU. 

Annen informasjon #

 • På wikisiden Læringsstøttenettverket finner du kontaktpersoner for ansatte på hvert fakultet.
 • Meldingskanalen E-læring er for deg som vil vite mer om Blackboard og e-læring.

Forbedringsforslag / Dette jobber vi med #

Dersom du har konkrete forbedringsforslag, eller forslag til ny funksjonalitet i Blackboard, sender du disse til Orakeltjenesten. Dette gjelder også om du oppdager dårlig språk og svake oversettelser. Sakene du melder inn blir vurdert og registrert, og du kan følge med på sakene vi jobber med her:


Informasjonsmateriell for studenter #

I forbindelse med oppstart av pilotfase 2, våren 2017 ble følgende materiell utarbeidet og tilgjengeliggjort for pilotdeltagerne med tanke på bruk i informasjonsarbeid rettet mot studenter.

 • Flyer/handout (no & en) - Gir enkel informasjon om hvordan studenter tar i bruk Blackboard (pålogging, navigasjon).
 • PowerPoint (no / en) - Forteller om anskaffelsesprosessen og pilotprosjektet, og gir enkel informasjon om hvordan studenter tar i bruk Blackboard.
 • Introduksjonsvideo.

I tillegg ble det trykket opp visittkort med informasjon om mobilappen Bb Student. Ta kontakt med din kontaktperson i læringsstøttenettverket om du er interessert å bruke disse. Appen Bb Student er tilgjengelig på Windows, Android og iOS.


Ofte stilte spørsmål #

Hvor logger jeg meg på Blackboard?

 • Du finner påloggingsknapp til Blackboard på temasiden.
 • På Innsida har du også alltid tilgang til påloggingsknapp via "vaffelmenyen"

  Skjermbilde. Pålogging via vaffelmeny på Innsida.
 • På Innsida kan du også legge til Blackboard som system-snarvei ved å klikke på dataskjermikonet, velge "Fjern eller legg til systemer", huke av for Blackboard og trykke "OK".
  Skjermbilde. Legge til Blackboard som systemsnarvei på Innsida. 

Jeg kan ikke logge på. Hvorfor?

 • Logg på med ditt NTNU-brukernavn og passord (Feide)
 • Som ansatt må du være lagt til som underviser eller assistent i emnet i FS for å få tilgang. Problem kan ofte løses lokalt ved å korrigere registrering i FS. Snakk med din lokale kontakt i læringsstøttenettverket om dette. 
 • Trenger du ytterligere hjelp, kontakt Orakeltjenesten

Vil jeg miste tilgang til itslearning/Fronter?

itslearning og Fronter vil være tilgjengelig helt fram til 15. juli, og vil deretter bli slått av. Fra høsten 2017 er Blackboard eneste e-læringssystem ved NTNU.

11 Vedlegg
325599 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)