Blackboard - eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus

Gå inn i eksempelvisning for studenter og se hvordan dine studenter ser emnet. Øv deg på å vurdere oppgaver med eksempelbruker for studenter. Slå redigeringsmodus av og på.

English version - Blackboard - Student preview and edit mode

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Se video #

Eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus

Eksempelvisning for studenter #

I Blackboard finnes det en funksjon som heter eksempelvisning for studenter. Med denne funksjonen kan du som lærer gå inn og se faget ditt slik som dine studenter ser det. Du kan bruke denne funksjonen for å teste ut moduler og levere inn oppgaver.

Slå på Eksempelvisning for studenter #

 1. Ved å bruke funksjonen Eksempelvisning for studenter som ligger øverst til høyre, logger du deg inn i emnet som student og får en studentkonto med brukernavn: Eksempelvisning for studenter
 2. Når du er inne i denne visningen vil en gul fane som heter Modusen for eksempelvisning for studenter er PÅ dukke opp i toppen av skjermen din:Modusen for eksempelvisning for studenter er PÅ

Når du er inne i studentvisningen kan du se hvordan Blackboard og ressursene du har gjort tilgjengelig i emnet oppleves for studentene. Du kan også levere oppgaver som student og vurdere denne etterpå som lærer.

Levere oppgaver med eksempelvisning #

 1. Oppgaver skal i utgansgpunktet legges under Arbeidskrav som du finner i sidemenyen: Finne egen oppgave i sidemenyen
 2. Her finner du en side med instrukser for innlevering av oppgaver. I dette tilfellet er det snakk om en tekstinnlevering: Oppgavetekst egen oppgave
 3. Bla deg nedover på siden og trykk Bla gjennom min datamaskin.:Bla gjennom
 4. Finn filen du vil laste opp og trykk Åpne:Bla gjennom 2
 5. Når du har lastet opp filen, trykker du Send:Send
 6. Det vil nå dukke opp en lilla fane som forteller deg at oppgaven er levert. Her kan du også lese over innleveringen:Bekreftelse levert oppgave

Nå ligger oppgaven klar for å bli vurdert av deg som lærer.

Avslutte eksempelvisning #

 1. For å gå ut av eksempelvisningen må vi opp i den gule fanen øverst på siden. Her har du to valg. Innstillinger og Avslutt eksempelvisning. Velg Avslutt eksempelvisning: Avslutt eksempelvisning
 2. Nå får du opp et nytt vindu. Her får du to valg. Du kan enten velge å Slette eksempelbrukeren og alle data eller Beholde eksempelbrukeren og alle data. Dersom du ikke ønsker å beholde de endringene du har gjort i eksempelvisningen, velger du Slett eksempelbrukeren og alle data. I dette tilfellet ønsker vi å beholde dataene, slik at vi kan se hvordan endringene vi har gjort ser ut i faget som lærer. Velg Behold eksempelbrukeren og alle data og trykk Fortsett:Behold eksempelbruker

Evaluere oppgaver #

Nå er vi tilbake til vanlig lærervisning og du kan begynne å vurdere oppgaven.

 1. Gå til Vurderingssenteret under emnebehandling. Åpne vurderingssenteret og trykk Ikke evaluert:Vurderingssenteret
 2. Her ligger de innleveringene du ikke har evaluert. Du gjenkjenner eksempelbrukeren din ved å finne etternavnet ditt med PreviewUser bak. Trykk på navnet ditt for å se innleveringen. Nå kan du begynne å evaluere teksten eller laste ned oppgaven: Eksempelbrukeroppgave
 3. Her kan du laste ned oppgaven (A), eller benytte de ulike kommentarverktøyene (B) direkte i Blackboard. Trykk på den lille pilen i det lyseblå feltet til høyre (C): Gi tilbakemelding
 4. Du kan nå sette poeng (A) og gi tilbakemelding på oppgaven(B):Karaktersetting
 5. Trykk Send (C) for å ferdigstille evalueringen. Den lilla fanen øverst forteller deg at evalueringen ble sendt:Vellykket evaluering
 6. For å se hvordan denne evalueringen blir seende ut for studenter, kan du gå inn i studentvisningen igjen. Her finner du evalueringen din under Resultater i vaffelmenyen på startsiden: Resultater
 7. I vår oppgave har vi evaluert med godkjent/ikke godkjent. Dette ser studenten nå med en gang: Oppgave rettet
 8. Trykk deg inn på oppgaven. Her ser du nå de konkrete kommentarene og tilbakemeldingene du har gitt som lærer. Som student kan du også laste ned oppgaven med lærerkommentarene. Trykk OK for å komme tilbake til Mine resultater:Tilbakemelding student
 9. For å slette eksempelbrukerens innleveringsdata trykker du på Avslutt eksempelvisning og velger Slett eksempelbrukeren og alle data. Vil du beholde oppgaven videre, velger du Behold eksempelbrukeren og alle data. Vi har her valgt å slette. Trykk Fortsett og du vil komme tilbake til lærervisningen igjen: Slett eksempelbrukeren

Redigeringsmodus #

Om du raskt ønsker å se hvordan oppsettet og organiseringen av emnet ser ut for studentene uten å levere oppgaver, kan du skru av redigeringsmodus oppe til høyre. Dersom du ønsker å sikre deg fra å gjøre noen endringer i emnet, kan du også skru av redigeringsmodus:Redigeringsmodus påRedigeringsmodus av

Med redigeringsmodus av kan du følgelig ikke gjøre noen endringer i faget.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

44 Vedlegg
2972 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)