Blackboard - Verktøyet for innholdsredigering

Denne siden gir en innføring i bruk av verktøyet for innholdsredigering (på engelsk: Content editor eller bare Editor), som man finner igjen mange steder i Blackboard Learn.

English version - Blackboard - The content editor

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  


Hva er redigeringsverktøyet? #

Verktøyet for å sette inn og redigere innhold finnes en rekke steder i Blackboard, oftest for at man skal kunne legge inn en beskrivelse av innholdet man oppretter eller lenker opp til. Redigeringsverktøyet vises som en tekst-boks når du skal legge til nytt innhold. I mange tilfeller vil det da være nok å bruke verktøyet til ren tekstredigering for å legge inn en enkel, beskrivende tekst, men man har også anledning til å gjøre mer avansert redigering, som å legge inn lenker og bygge inn filer, lyd, bilde, video og eksterne ressurser. Verktøyet åpner også for at man kan formatere innhold ved hjelp av HTML og CSS, men dette må regnes som avansert bruk og vil ikke dekkes inngående i denne veiledningen. 


Oversikt #

Redigeringsverktøyet har to modi - en enkel og en avansert. I enkel modus er kun en linje med knapper synlig. Ved å trykke på ikonet ytterst til høyre, formet som en dobbel vinkel, går man over i avansert modus.

Skjermbilde. Redigeringsverktøyet i enkel modus

Skjermbilde. Redigeringsverktøyet i avansert modus

I avansert modus kommer to ekstra knapperader til syne

For å få et større område å jobbe på kan man enten trekke i det nederste høyre hjørnet (C) for å endre høyden på arbeidsflaten eller gå til fullskjermsvisning ved å klikke på ikonet med fire piler som peker mot hvert sitt hjørne (D):

For å forhåndsvise innhold mens du jobber med det, trykk på dataskjermikonet (A). Ikonet formet som en "i" (B) åpner et sprettoppvindu med beskrivelser av hva de ulike knappene gjør. Merk at denne hjelpen også inkluderer noen knapper som ikke er tilgjengelige i redigeringsverktøyet i NTNUs installasjon av Blackboard Learn. 

For en kort beskrivelse av hva en knapp gjør kan du la musepekeren hvile i et sekund over knappen og en forklarende tekst vil komme til syne:

Skjermbilde. Forklarende tekst ved musepeker.


Arbeide med tekst #

De fleste av knappene i redigeringsverktøyet er gjenkjennbare fra Word og andre tekstredigeringsverktøy og vil ikke gjennomgås her. Det dreier seg om

 • formattering som fet, kursiv, understreket, gjennomstreket, hevet og senket skrift
 • stiling av overskrifter
 • valg for skrifttype og skriftstørrelse
 • punktlister og nummererte lister
 • knapper for tekstfarge og bakgrunnsfarge
 • knapper for kopiering, klipping og innliming av tekst
 • angre- og gjøre om-knapper
 • knapper for å venstre-, høyre-, blokkjustere eller midstille tekst
 • knapper for innrykk og reduksjon av innrykk
 • en knapp for å sette inn symboler og en knapp for å vise eller skjule tegn som ikke skrives ut
 • knapper for formatering av tabeller

Når du jobber med tekst kan du lime inn tekst, inkludert tabeller, fra andre steder, som fra nettsider eller Word. Bruk gjerne tastatursnarveiene for å klippe ut (Ctrl/Cmd+X), kopiere (Ctrl/Cmd+C) og lime inn (Ctrl/Cmd+V). 

Når du høyreklikker på tekst eller annet innhold vil du få opp en kontekstmeny med valg tilpasset det aktuelle innholdet. På bildet under er det en lenke brukeren har høyreklikket på og derfor vises valg for å redigere og slette lenken i kontekstmenyen:

Skjermbilde. Kontekstmeny i verktøyet for innholdsredigering.


Opplenking og innbygging av innhold #

Lenker og filer #

Det er to knapper i menyen som langt på vei har den samme funksjonaliteten og som begge kan brukes til å lenke opp både nettsider og filer: bindersikonet (Sett inn fil) (A) og lenkeikonet (Sett inn/rediger lenke) (B):

Skjermbilde. Lenke- og bindersikonene.

Hvilken knapp du bruker er et spørsmål om egen preferanse men merk at:

 • For å bruke lenke-knappen (B) må du først markere den teksten skal fungere som lenketekst. På denne måten kan du kun lenke opp en fil eller nettside om gangen.
 • Med binders-knappen (A) kan du sette inn flere filer eller lenke opp flere nettsider på en gang. Disse vil plasseres på markørens posisjon, uten mellomrom og med filnavn/URL som lenketekst. Om du har markert tekst før du trykker på knappen og setter inn fil/lenke vil den markerte teksten ganske enkelt overskrives. 

For å bruke lenkeikonet, følg denne fremgangsmåten:

 1. Marker den teksten du ønsker å lenke opp.
 2. Trykk på lenkeikonet (Sett inn/rediger lenke). Du får da opp dette vinduet:Valg ved innsetting av lenke
 3. Spesifiser lenkebane (1). Merk at dette kan være en nettadresse (URL), eller en fil som du lokaliserer enten på din datamaskin eller i "Mitt innhold". Velger du en fil fra din datamaskin vil denne lastes denne lastes opp til Blackboard hvor den tildeles en URL som automatisk legges inn i feltet for lenkebane. 
 4. Under Mål (2) angi hvorvidt lenken skal åpne i det gjeldende vinduet eller i et nytt et.
 5. Tittel (3) er den teksten som vil vises når markøren hviler over lenken.
 6. La gjerne Klasse (4) stå som ikke angitt.
 7. Trykk Sett inn (5) for å sette inn lenken

For å bruke bindersikonet, følge denne fremgangsmåten:

 1. Plasser markøren der du ønsker å sette inn en fil i teksten. Merk at hvis du markerer tekst her vil denne erstattes av filen. 
 2. Trykk på bindersikonet (Sett inn fil). Du vil da få opp dette bildet:
 3. Valg ved innsetting av fil
 4. Velg en fil fra din datamaskin eller Mitt innhold, eller angi en URL (1).
 5. Angi alternativ tekst (2).
 6. Angi hvorvidt målet skal åpnes i nytt vindu (3) eller ei. 
 7. Gjenta for å legge til flere filer eller nettsider, disse vil dukke opp under filen du allerede har lagt til (4).
 8. Trykk Send (5) for å sette inn filene.

Merk at du i ettertid vil måtte redigere innholdselementene fra hverandre dersom du setter inn to eller flere filer eller lenker samtidig.   


Bilder #

For å sette inn et bilde, følg denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på bildeikonet (1)Sette inn bilde
 2. Angi URL (2) for bildet. Det kan være en URL eller en fil som ligger på din dataskin eller i Mitt innhold. Velger du en fil på din datamaskin vil denne lastes opp og tildeles en URL som automatisk legges inn i feltet for URL. 
 3. Angi en bildebeskrivelse (3), slik at personer med nedsatt syn kan få opplest beskrivelse for bilder
 4. Angi en tittel (4) (denne vises når markøren hviler over bildet)
 5. Du kan godt klikke Sett inn nå for å sette inn bildet, men dersom du først ønsker å få tilgang til alternativer for størrelse og plassering, klikk på fanen Utseende (1)

  Generelle valg ved innsetting av bilde.
 6. Under Tilpasning (2) kan du velge plassering av bilde. Velg Venstre for venstrejustering og Høyre for høyrejustering. Under Dimensjoner (3), angi bildestørrelse i piksler. Når du har valgt et bilde er størrelsen allerede fylt inn her. Loddrett og vannrett mellomrom (4) angir avstand i piksler til innhold henholdsvis over og til venstre for bildet. Kantlinje (5) angir bredde i piksler for ønsket kantllinjeKlikk Sett inn (6) for å sette inn bildet.

Video #

For å sette inn en video, følg denne fremgangsmåten:

 1. Med markøren plassert der du ønsker å sette inn videoen, klikk på videoikonetVideoikonet
 2. I feltet Fil/URL-adresse (1) legg inn URL eller velg en fil fra din datamaskin eller Mitt innhold. Feltet Type (over) vil justere seg automatisk avhengig av hva slags fil som angis.
 3. Under Dimensjoner (2), angi videostørrelse i piksler. Når du har valgt en video er størrelsen allerede fylt inn her.  
 4. Klikk Sett inn for å sette inn video.

Mashups (nettfletting) #

Mashups (på Blackboards norske hjelpesider oversatt til "nettfletting") viser til det å bygge inn innhold fra en eller flere eksterne kilder og har fått en egen knapp i verktøyet for innholdsredigering (Sett inn eksternt innhold):

Sette inn mashups

Ved å klikke på knappen kan man velge mellom kilder for eksternt innhold og listen består i dag av Flickr-bilde, SlideShare-presentasjon og YouTube-videoer:

Felles for valgene er at uavhengig av hva du velger åpnes et vindu som lar deg søke etter innhold i den gitte kilden uten å forlate Blackboard. 

For å sette inn en SlideShare-presentasjon, følg denne fremgangsmåten:

 1. Sette inn slideShare presentasjon
 2. I søkevinduet som åpnes, begynn med å definere Søketype (1). Søk enten på tekst i selve presentasjonen (Full tekst), merkelapper presentasjonen er "tagget" med (Kun tagger) eller på en gitt nettadresse (Bestemt presentasjon (URL-adresse)).
 3. Legg inn søketekst i feltet Søk (2)
 4. Dersom du ønsker å begrenses søket til et bestemt språk, velg det fra rullgardinmenyen for feltet Språk (3). Legg merke til at norsk ikke ligger i denne listen. Ønsker du at søket skal inkludere også norske presentasjoner må Språk derfor være satt til Alle
 5. Klikk Gå (4) og en resultatliste vil bli tilgjengelig.
 6. Om ønskelig, sorter resultatene etter relevans (5) eller Filtrer etter lisens (6).
 7. Dersom du ønsker det kan du forhåndsvise presentasjonen ved å klikke på Forhåndsvis (7)
 8. Når du har funnet presentasjonen du ønsker å bruke, klikk Velg (8)

Når du har trykket velg åpnes et nytt vindu med flere valg:

 1. Valg ved innsetting av slideShare presentasjon
 2. Angi Navn (9) for elementet som opprettes (obligatorisk felt). Her er presentasjonens navn forhåndsinnfylt.
 3. Under Vis (10), velg hvordan presentasjonen skal bygges inn. Alternativene er et klikkbart bilde som åpner avspiller (Miniatyrbilde), en lenke som åpner avspiller (Tekstlenke med spiller) eller en innebygd avspiller (Innebygg presentasjon). 
 4. Velg hvorvidt du ønsker å vise lenke til presentasjonen på SlideShare og metainformasjon om presentasjonen (11)
 5. Hvis ønskelig, klikk på Forhåndsvisning (12) for å se hvordan resultatet blir seende ut.
 6. Når du klikker på Send (13) legges innholdet inn i verktøyet for innholdsredigering. 

Innbygging av annet innhold med HTML-kode #

Det er mulig å bygge også andre kilder enn de mashup-verktøyet gir tilgang på. Tredjepartstjenester som Padlet, Quizlet og Mazemap m.fl. lar seg integrere i Blackboard ved hjelp av et stykke HTML-kode som tjenestene lar deg kopiere ut. Hvordan man henter ut koden varierer fra tjeneste til tjeneste, men tjenesten er ofte symbolisert ved tegnene for "mindre enn" og "større enn", som brukes i HTML-kode:

Når du har funnet en slik "embed-kode"kan du legge inn verktøyet i Blackboard gjennom følgende fremgangsmåte, her illustrert med et kart fra MazeMap:

 1. Marker og kopier koden (Ctrl/Cmd + C eller høyreklikk og velg "Kopier")
  Skjermbilde. Markering og kopiering av html-kode
 2. I verktøyet for innholdsredigering, trykk på HTML-knappen

  Sette inn HTML-lenke
 3. Lim inn koden (Ctrl/Cmd + V eller høyreklikk og velg "Lim inn") og klikk Oppdater
 4. En gul boks indikerer at innholdet er plassert i verktøyet for innholdsredigering. Trykk Send for å fullføre.

Forhåndsvise og redigere innebygde medier #

Dersom du har bygget inn eksterne medier, enten det er via knappen "Sett inn/rediger innebygde medier", eller HTML-kode, vises innholdet kun som en gul boks så lenge du er i verktøyet for innholdsredigering. For å forhåndsvise innholdet, trykk på ikonet for forhåndsvisning:

Ikon for forhåndsvisning

For å endre størrelse på innholdet kan du klikke på boksen og trekke i rammen (merk at det i Chrome kan være nødvendig å høyreklikke for å få lov til å velge boksen):

Skjermbilde. Endre størrelse på iframe ved å trekke i rammen

Merk at man på denne måten ikke kan endre på proporsjonene.

Alternativ kan du åpne vinduet Sett inn/rediger innebygde medier enten ved å høyreklikke på innholdet og velge Rediger innebygde medier fra kontekstmenyen, eller ved å klikke på ikonet:

Skjermbilde. Åpne vindu "Sett inn/rediger innebygde medier"

I dette vinduet kan man legge inn eksakt pikselstørrelse og velge å overstyre innholdets proporsjoner. 


Se også #


Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

93 Vedlegg
6603 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)