Blackboard -...

Blackboard - Tilpasset visning av innhold

(Videresendt fra Blackboard - Tilpasset publisering av innhold)

Tilpasset visning i Blackboard gjør det mulig å legge inn ulike vilkår for innholds tilgjengelighet for studenter.

English version - Blackboard - Adaptive Release of Content

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Tilpasset visning #

Tilpasset visning i Blackboard gjør det mulig å styre innholds tilgjengelighet med utgangspunkt i

 • dato og klokkeslett
 • enkeltstudenter eller grupper
 • vurderte aktiviteter
 • innhold studenten har gjennomgått

Denne veiledningen viser hvordan du kan angi og redigere vilkår for publisering, samt hvordan du styrer hvorvidt en/flere grupper studenter har tilgang til innholdet.

Begrensninger for dato og klokkeslett #

For alt innhold man oppretter i Blackboard er det mulig å velge begrensninger for dato og klokkeslett under Standardalternativer. Dette kan være nyttig f.eks. når man ønsker å gjøre innhold tilgjengelig for studenter på bestemte datoer/klokkeslett. 

Merk: Vi anbefaler ikke å sette en Vis til-dato såfremt det ikke er spesielle årsaker til dette. Når studenter kan se og levere oppgaver etter innleveringsfristen får lærere beskjed om for sen levering i Vurderingssenteret og kan unngå ekstraarbeid forbundet med å lage nye innleveringer for studenter som har gyldig grunn til å levere sent.

Tilpasset publisering - Tilgjengelighet

Innstillinger for tilpasset visning #

For å få tilgang til standardinnstillingene for tilpasset visning for innhold i Blackboard må du:   

 1. Trykke på meny-ikonet til innholdselementet du vil styre tilgangen til, og velge Tilpasset visning:
   Tilpasset visning - Hurtigmeny-ikonet

Du skal nå se standardvalgene for Dato, Medlemskap, Vurdering  og  Gjennomgangsstatus:

 • Dato (A)
  Mulighet for å sette begrensninger for dato og klokkeslett for valgt innhold. 
 • Medlemskap (B)
  Mulighet til å definere tilgang for enkeltbrukere eller grupper.
 • Vurdering (C)
  Tilgang til studenter som har oppnådd definerte resultater i en gitt vurdering i emnet.
 • Status for gjennomgang (D)
  Studenter vil få tilgang når de har markert "Gjennomgått" valgt innhold. F.eks. en tekst studenten skal ha gjennomgått.

Tilpasset visning - Standardvalg: Dato, Medlemsskap, Vurdering og Status for gjennomgang

For å gi tilgang til en eller flere grupper, må du først markere den/de gruppene du ønsker å publisere innholdet til. Bruk Ctrl-knappen for å markere flere. Når du har markert en gruppe, blir den blå (1). For å velge disse gruppene, trykk på pilen til høyre (2).

Skjermbilde, to grupper markert

Gruppene du markerte er nå havnet i listen over Valgte elementer, og innholdet du publiserer vil kun være synlig for dem.

Skjermbilde, to grupper i listen over valgte elementer

Avanserte innstillinger #

Under avanserte innstillinger er det mulig å opprette egne regler for tilpasset visning. En regel er et sett med vilkår som alle må oppfylles for at innholdselementet skal være synlig for brukerne. Legg til vilkår i én regel for å opprette flere begrensninger som brukeren må oppfylle. Det er mulig å opprette flere regler og da er det nok at brukeren oppfyller vilkårene i én av reglene. 

For å få tilgang til avanserte innstillinger tilpasset publisering av innhold i Blackboard må du:      

 1. Trykke på meny-ikonet til innholdselementet du vil styre tilgangen til, og velge Tilpasset visning: Avansert:
   Tilpasset visning - Hurtigmeny-ikonet

I dette skjermbildet vil du se reglene som er opprettet for dette innholdselementet. For å opprette en ny regel med et sett vilkår:

 1. Velg Opprett regel fra menyfanen.
  Tilpasset visning - Opprett regel
 2. Gi regelen et navn og trykk Send:

  Tilpasset visning - Gi regel et navn
 3. Velg Opprett vilkår, og velg ønsket vilkår:

  Tilpasset visning: Avansert - Opprett vilkår

  Denne fremgangsmåten gjør det mulig å kombinere vilkår for tilpasset visning av innhold.
 4. Når du er ferdig med å legge til vilkår, trykk OK for å gå tilbake til skjermbildet for regler.
 5. Her kan du lage en ny regel ved å gjenta prosessen over. Ønsker du å legge til, endre eller slette vilkår for eksisterende regel, trykk på Rediger vilkår i regelens meny:

  Skjermbilde: redigere vilkår

Eksempler #

Ved hjelp av disse innstillingene kan man f.eks. styre at innhold:

 • kun er tilgjengelig for studenter som har fått godkjent obligatoriske innleveringer.
 • kun er tilgjengelig for studenter som ikke har fått godkjent obligatoriske innleveringer.
 • kun er tilgjengelig for en gruppe som hører til en gruppe tilknyttet et bestemt campus.
 • kun er tilgjengelig etter et visst klokkeslett og dato.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

26 Vedlegg
18807 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)