Tilbake

Blackboard - Spørsmålstyper til prøver og undersøkelser

Denne siden gir en innføring i de ulike spørsmålstypene som kan benyttes når man oppretter prøver og spørreundersøkelser i Blackboard Learn.

English version - Blackboard - Question types for tests and surveys

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Se video #

Mest brukte sporsmalstyper i prover og sporreundersokelser i BB

Prøver og Spørreundersøkelser #

Prøver og undersøkelser kan benyttes til å måle studentenes kunnskaper, fremgangen i faget samt meningene deres. I prøver blir det angitt en poengsum for hvert spørsmål som kan bruker i vurdering. Både prøve- og undersøkelseresultatene kommer opp i vurderingssenteret, men hos undersøkelser vil det bare bli satt opp som Fullført/ Ingen vurdering. Undersøkelser er også alltid anonyme.

For mer informasjon om prøver og spørreundersøkelser se: Opprette prøver og undersøkelser


Oversikt over de ulike spørsmålstypene #

SpørsmålstypeBeskrivelse
BeregnHer blir studentene presentert med et matematisk spørsmål som må løses ved en utregning. Spørsmålet settes opp som en formel med en eller flere variabler (A). Variablene endres av Blackboard for hvert spørsmål, og svaret som settes av foreleser vil dermed være en formel bestående av variablene (B) som gir hvilket svar som er riktig etter hvilke variabler som er satt inn: Spørsmålstype: Beregn
(C) angir et svarområde slik at man kan ha et lite +/-område om man trenger det.
Enten/ellerSpørsmålene er et utsagn (A) og svarene er enten; Ja/Nei - Enig/Uenig (B) - Riktig/Feil - Sann/Usann: Spørsmålstype: Enten/Eller
Den grønne sirkelen viser foreleser hva som er satt som riktig svar
FilopplastingStudentene laster opp en fil som et svar på spørsmålet:
Spørsmålstype: Filopplasting
Flervalg med ett riktig svarSpørsmål med svaralternativer. Kan ha 4-100 stk alternativer, der ett er riktig. Rund avkrysningsboks (A) indikerer at det bare kan være ett riktig svar:
Spørsmålstype: Flervalg med ett riktig svar
Flervalg med flere riktige svarSpørsmål med svaralternativer. Kan ha 4-100 stk alternativer, der flere av dem kan settes som riktig. Firkanten avkrysningsboks (A), indikerer at det kan være flere alternativer:Spørsmålstype: Flervalg med flere riktige svar
Fyll inn tallStudentene blir bedt om å fylle inn en verdi som svar på spørsmålet. Mulighet til å sette et +/-område som godtas som svarverdi:Spørsmålstype: Fyll inn tall
GraderingsskalaSpørsmål der studentene blir bedt om å velge et svar ut fra en gradert skala. F.eks: uenig - likegyldig - enig. Foreleser bestemmer selv svarteksten og antall alternativer kan velges fra 2-100. Ideelle for spørrskjema: Spørsmålstype: Graderingsskala
Hva er spørsmåletHer stiller foreleser svaret og så skal studentene komme med spørsmålet (B). Det settes også et spørreord (A): Spørsmålstype: Hva er spørsmålet
KortsvarSvarene rettes manuelt av foreleser, og man har derfor muligheten til å velge hvor mange rader som skal være tilgjengelig for studentene for å avgi tekstsvar. På denne måten forstår de omfanget av oppgaven. Kan velge fra 1-6 rader:Spørsmålstype: Kortsvar
LangsvarSvarene rettes manuelt av foreleser, men her er det ingen begrensining på hvor langt svaret kan være: Spørsmålstype: Langsvar
Marker punkt på bildetHer får studentene presentert et bilde der de skal peke på et bestemt sted på bildet. F.eks kan dette brukes i anatomi (pek på riktig kroppsdel), geografi (pek på riktig sted) eller fysikk (pek på rett sted på koblingsskjemaet): Spørsmålstype: Marker punkt på bildet
NedtrekkSpørsmålene stilles her med en del ord som mangler, men som er erstattet med en nedtrekksmeny. I denne menyen kan man ha 4-100 alternativer. Spørsmålet skrives med alternativene i firkantklammer: Spørsmålstype: Flervalg med flere riktige svar
Slik vil det bli seende ut for studentene:
Spørsmålstype: Nedtrekk
ParingStudentene blir bedt om å finne de begrepene og setningene som hører sammen:Spørsmålstype: Paring
Sant/usantSvaret på spørsmålet kan bare være sant eller usant:Spørsmålstype: Sant/Usant
Skriv inn ett manglende ordForeleser skriver en tekst inn i spørsmålsteksten der ett ord mangler. Deretter skrives den fulle setningen i svarboksen. Studentene blir bedt om å skrive inn ordet som mangler. Man kan velge hvor likt ordet skal være, her har vi valgt Eksakt samsvar:Spørsmålstype: Skriv inn et manglende ord.
Skriv inn flere manglende ordI spørsmålsteksten settes det inn flere variabler som så blir definert av forelser. Studentene skal fylle inn riktig ord der variabelen er. Man kan velge hvor likt ordene skal være. (A) og (B) viser hva studentene skal sette inn for variablene x og y:
Spørsmålstype: Skriv inn flere manglende ord
SorteringHer skal studentene sortere svarene i riktig rekkefølge. Foreleser får selv muligheten til å velge hvilken rekkefølge de ulike svarene skal stå i når studenten får dem utlevert. Til venstre er rekkefølgen studentene ser dem i, til høyre den som er riktig: Spørsmålstype: Sortering

Se også #


Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

37 Vedlegg
9362 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)