Blackboard -...

Blackboard - Spørsmålstyper til prøver og undersøkelser

Denne siden gir en innføring i de ulike spørsmålstypene som kan benyttes når man oppretter prøver og spørreundersøkelser i Blackboard Learn.

English version - Blackboard - Question types for tests and surveys

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Se video #

Mest brukte sporsmalstyper i prover og sporreundersokelser i BB

Prøver og Spørreundersøkelser #

Prøver og undersøkelser kan benyttes til å måle studentenes kunnskaper, fremgangen i faget samt meningene deres. I prøver blir det angitt en poengsum for hvert spørsmål som kan brukes i vurdering. Både prøve- og undersøkelseresultatene kommer opp i vurderingssenteret, men hos undersøkelser vil det bare bli satt opp som Fullført/ Ingen vurdering. Undersøkelser er også alltid anonyme.

For mer informasjon om prøver og spørreundersøkelser se: Opprette prøver og undersøkelser

Oversikt over de ulike spørsmålstypene #

SpørsmålstypeBeskrivelse
BeregnHer blir studentene presentert med et matematisk spørsmål som må løses ved utregning. Spørsmålet settes opp som en formel med en eller flere variabler (A). Variablene endres av Blackboard for hvert spørsmål, og svaret som settes av underviser vil dermed være en formel bestående av variablene (B) som angir hvilke svar som er riktig:

Spørsmålstype: Beregn

(C) angir et svarområde slik at man kan ha et lite +/- område om man trenger det.
Enten/ellerSpørsmålene er et utsagn (A) og svarene er enten; Ja/Nei - Enig/Uenig (B) - Riktig/Feil - Sann/Usann:

Spørsmålstype: Enten/Eller

Den grønne sirkelen viser underviser hva som er satt som riktig svar
FilopplastingStudentene laster opp en fil som et svar på spørsmålet:

Spørsmålstype: Filopplasting
Flervalg med ett riktig svarSpørsmål med svaralternativer. Kan ha 4-100 stk alternativer, der ett er riktig.
Rund avkrysningsboks (A) indikerer at det bare kan være ett riktig svar:

Spørsmålstype: Flervalg med ett riktig svar
Flervalg med flere riktige svarSpørsmål med svaralternativer. Kan ha 4-100 stk alternativer, der flere av dem kan settes som riktig.
Firkantet avkrysningsboks (A), indikerer at det kan være flere riktige alternativer:

Spørsmålstype: Flervalg med flere riktige svar
Fyll inn tallStudentene blir bedt om å fylle inn et tall som svar på spørsmålet. Her kan du også sette et +/- område som godtas som svarverdi:

Spørsmålstype: Fyll inn tall
GraderingsskalaSpørsmål der studentene blir bedt om å velge et svar ut fra en gradert skala. F.eks: uenig - likegyldig - enig.
Underviser bestemmer selv svarteksten og antall alternativer kan velges fra 2-100. Ideelle for spørrskjema:

Spørsmålstype: Graderingsskala
Hva er spørsmåletHer stiller underviser svaret og så skal studentene komme med spørsmålet (B). Det settes også et spørreord (A):

Spørsmålstype: Hva er spørsmålet
KortsvarSvarene rettes manuelt av underviser, og du har muligheten til å velge antall rader (linjer) svarboksen skal ha. På denne måten kan du vise omfanget av oppgaven, men husk at svarlengden likevel ikke er begrenset. Du kan velge fra 1-6 rader:

Spørsmålstype: Kortsvar
LangsvarSvarene rettes manuelt av underviser, her får studentene en vanlig svarboks for tekst:

Spørsmålstype: Langsvar
Marker punkt på bildetHer får studentene presentert et bilde der de skal peke på et bestemt sted på bildet. F.eks kan dette brukes i anatomi (pek på riktig kroppsdel), geografi (pek på riktig sted) eller fysikk (pek på rett sted på koblingsskjemaet):

Spørsmålstype: Marker punkt på bildet
NedtrekkSpørsmålene her stilles som en setning med ett eller flere ord som mangler, og som er erstattet med nedtrekksmenyer. I denne menyen kan man ha 4-100 alternativer. Spørsmålet skrives med alternativene i klammer som du ser under:

Spørsmålstype: Flervalg med flere riktige svar

Slik vil det bli seende ut for studentene:

Spørsmålstype: Nedtrekk
ParingStudentene blir bedt om å finne de begrepene og setningene som hører sammen:

Spørsmålstype: Paring
Sant/usantSvaret på spørsmålet kan bare være sant eller usant:

Spørsmålstype: Sant/Usant
Skriv inn ett manglende ordUnderviser skriver en tekst inn i spørsmålsteksten der ett ord mangler. Deretter skrives den fulle setningen i svarboksen. Studentene blir bedt om å skrive inn ordet som mangler. Man kan velge hvor likt ordet skal være, her har vi valgt Eksakt samsvar:

Spørsmålstype: Skriv inn et manglende ord.
Skriv inn flere manglende ordI spørsmålsteksten settes det inn flere variabler som så blir definert av forelser. Studentene skal fylle inn riktig ord der variabelen er. Man kan velge hvor like ordene skal være. (A) og (B) viser hva studentene skal sette inn for variablene x og y:

Spørsmålstype: Skriv inn flere manglende ord
SorteringHer skal studentene sortere svarene i riktig rekkefølge. Underviser får selv muligheten til å velge hvilken rekkefølge de ulike svarene skal stå i når studenten får dem utlevert. Til venstre er rekkefølgen studentene ser dem i, til høyre den som er riktig:

Spørsmålstype: Sortering

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

55 Vedlegg
11699 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)