Blackboard -...

Blackboard - Qwickly-verktøyet

Qwickly er et verktøy som lar deg utføre handlinger i flere Blackboard-emner samtidig. Du kan velge hvilke emner du ønsker å oppdatere i verktøyet og du har muligheten til å velge kun ett emne dersom du ønsker det. I så fall fungerer Qwickly-verktøyet som en snarvei til emnet ditt.

English version - Qwickly tool

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

Finn Qwickly-verktøyet #

Du finner Qwickly-verktøyet på hjem-siden din i Blackboard, i høyre kolonne.

Oversikt

Qwickly

Du kan bruke Qwickly-verktøyet i Blackboard for å:

 • Opprette kunngjøringer (1)
 • Sende e-post (2)
 • Opprette innhold (3)
 • Legge til lenker (4)
 • Legge til kalenderhendelser (5)

i flere Blackboard-emner samtidig. Dette gjør at du slipper å gjøre de samme endringene flere ganger om du ønsker identiske oppdateringer i mer enn et emne.

Opprette kunngjøringer #

Start med å klikke på Kunngjøringer (1) i Qwickly-boksen.

En boks vil dukke opp der du kan fylle inn alle detaljene om kunngjøringen.

Announcements

 • Fyll inn en tittel til kunngjøringen. (1)
 • Fyll inn meldingen som skal være i kunngjøringen. (2)
 • Velg om du skal ha datobegrensning på kunngjøringen (3): Velg en startdato for å vise kunngjøringen etter denne datoen og en sluttdato for å vise kunngjøringen fram til denne datoen.
 • Huk av for Email announcement (4) boksen hvis du vil sende en epost til alle deltakere i alle Blackboard-emnene du publiserer kunngjøringen i. Studentene vil få varsel om kunngjøringen selv om du ikke huker av denne boksen.
 • Velg hvilke Blackboard-emner du skal publisere kunngjøringen i (5). Du kan også velge organisasjoner. Du velger emner ved å klikke på dem og hvis du ombestemmer deg kan du klikke på emnet en gang til for å fjerne det.
 • Klikk på Submit (6) (Send) for å publisere kunngjøringen.

Kunngjøringen vil nå bli publisert i alle Blackboard-emnene du valgte.

Sende e-post #

Start med å klikke på E-post (2) i Qwickly-boksen.

En boks vil dukke opp der du kan fylle inn alle detaljene til eposten:

E-post

 • Velg hvem du skal sende e-posten til (1): Du kan velge alle i emnet eller du kan sende e-posten kun til brukere i emnet som er studenter (students), undervisere (instructors) eller studentassistenter (TAs). Hvis du huker av boksen så vil eposten også sendes til deg. Du kan velge om den skal sendes til deg bare en gang eller en gang per emne du sender den til.
 • Fyll inn emnet til e-posten (2). Emnet vil komme i emnelinjen til e-posten som normalt.
 • Fyll inn meldingen som skal være i e-posten. (3)
 • Hvis du vil legge til en fil i e-posten kan du velge en fil fra din datamaskin ved å klikke på datamaskin-symbolet. (4)
 • Velg hvilke emner du vil at e-posten skal sendes til. (5)
 • Klikk på Submit (6) (Send) for å sende e-posten.

Legge til innhold #

Start med å klikke på Innhold (3) i Qwickly-boksen.

En boks vil dukke opp der du kan fylle inn alle detaljene om innholdet:

Innhold

 • Skriv en tittel til innholdet. (1)
 • Fyll inn innholdet som skal publiseres. (2)
 • Hvis du vil legge til en fil, klikker du på datamaskin-symbolet (3), etterfulgt av Choose file (velg fil) for å velge en fil fra din datamaskin.
 • Velg hvor innholdet skal publiseres i de forskjellige emnene (4). Mer informasjon om dette er nedenfor.
 • Velg hvilke emner du ønsker å publisere innholdet i. (5)
 • Klikk på Submit (6) (Send) for å publisere innholdet i de valgte emnene.

Velg hvor innholdet skal publiseres #

Du kan publisere innhold til ett eller flere emner samtidig. Du kan enten publisere innholdet i samme innholdsområde for alle emnene (f.eks. kilder og pensum), eller velge innholdsområdene for hvert emne individuelt.

Dersom du bare ønsker å publisere i ett emne, eller vil legge innholdet i samme innholdsområdet for alle emnene, bruker du bare nedtrekksmenyen under Post To Location:

Velg lokasjon for innholdet

Her har du to muligheter:

 • Opprett et nytt innholdsområde ved å velge Create new content area (1) og skriv inn et navn.
 • Velg et eksisterende innholdsområde fra nedtrekksmenyen (2).

Dersom du ønsker å publisere innholdet til ulike innholdsområder for hvert emne må du krysse av for Post to specific locations (1):

Velg lokasjon for innholdet

Deretter kan du velge innholdsområde for hvert enkelt emne du krysset av i listen til venstre (2).

Legge til lenker #

Start med å klikke på Lenker (4) i Qwickly-boksen.

En boks vil dukke opp der du kan fylle inn alle detaljene om lenken:

Links

 • Fyll inn et navn på lenken. (1)
 • Fyll inn URLen til lenken (den faktiske lenken). (2)
 • Fyll inn en beskrivelse. (3)
 • Velg hvor du skal publisere lenken i emnene (4). For en beskrivelse om hvordan dette gjøres, se Velg hvor innholdet skal publiseres ovenfor.
 • Velg hvilke emner du skal publisere lenken i. (5)
 • Klikk på Submit (6) (Send) for å publisere lenken til emnene du valgte.

Legge til kalenderhendelser #

Start med å klikke på Kalenderhendelser (5) i Qwickly-boksen.

En boks vil dukke opp der du kan fylle inn alle detaljene om hendelsen:

Calendar

 • Fyll inn navnet på kalenderhendelsen. (1)
 • Fyll inn en beskrivelse av hendelsen. (2)
 • Fyll inn start- og sluttdato og -tid. (3)
 • Hvis du krysser av for Personal (4) vil hendelsen være privat for deg og den vil ikke bli publisert i kalenderen til noen emner.
 • Velg hvilke emner du vil publisere hendelsen i. (5)
 • Klikk på Submit (6) (Send) for å publisere kalenderhendelsen i de emnene du valgte.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg dersom du har spørsmål eller vanskeligheter.

20 Vedlegg
7285 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)