Tilbake

Blackboard - Påmelding i grupper

På denne siden finner du informasjon om grupper i Blackboard.

English version - Blackboard - Group enrollment

Temaside om Blackboard for studenter | Sider merket med Blackboard

Grupper #

Undervisere kan sette opp grupper i sine emner i Blackboard. Følgende typer grupper kan opprettes:

Forhåndsdefinerte grupper #

Grupper som er opprettet av din underviser. Kan være følgende to typer: 

 • Automatisk innmelding: Systemet legger til studenter i gruppene. Studentene blir vilkårlig utvalgt og fordelt i grupper.
 • Manuell innmelding: Undervisere legger manuelt til studenter i gruppene.

Grupper med egenpåmelding #

Underviseren oppretter tomme grupper. Deretter får studentene link til en liste over grupper de kan velge blant for å melde seg på.

Hvordan finne grupper #

Man skal kunne finne alle emnets grupper fra snarveien Grupper i Emnets startside :

Finne grupper i Blackboard Snarveier

Mer at underviserne kan ha valgt å tilpasse designet i Emnets startside.
Kontakt din underviser hvis du ikke finner grupper i dine emner i Blackboard.

Hvordan melde seg på en gruppe med egenpåmelding #

 1. Klikk på linken grupper fra Emnets startside:
  Finne grupper for studenter via snarveier i Blackboard
 2. Når du har kommet inn på siden for Grupper og funnet riktig gruppe: Klikk på Påmeldingsknappen (1) for å komme til påmeldingsskjema:
  Egenpåmelding grupper i Blackboard
 3. Om din underviser har opprettet mer enn en gruppe, vil alle være opplistet på siden du nå kommer til. Velg da ønsket gruppe:Meld deg på grupper for studenter i Blackboard
 4. Når du har meldt deg på i en gruppe, vil det dukke opp en link i emnemenyen din (til venstre) som heter Mine grupper. Her vil du finne lenke(r) til gruppene du er tilknyttet i det gjeldende emnet.Studentgrupper i emnemenyen
  Det kan være du må oppdatere siden før lenken Mine grupper vises i emnemenyen din. Trykk i så fall på ikonet til høyre øverst i emnemenyen:
  Oppdater emnemenyen Blackboard

Hvordan melde seg ut av grupper #

Kontakt din underviser eller læringsassistent hvis du har behov for å melde deg ut av en gruppe. Arbeid innlevert via gruppen vil bli slettet for gjeldende student dersom en melder seg ut av en gruppe. 

Gruppeverktøy #

Undervisere kan velge å aktivere følgende verktøy når de oppretter grupper:

 • Blogg
 • Diskusjonstavle
 • Epost
 • Fildeling
 • Dagbøker
 • Wikier

Blogg #

Gruppemedlemmer kan legge til blogginnlegg og kommentarer til blogginnlegg for å utveklse ideer etc. Underviserer kan velge å gi vurdering til gruppeblogger, vurderingen vil da gjelde alle medlemmer av gruppen.

Diskusjonstavle #

Gruppemedlemmer kan kommunisere med de andre medlemmene av gruppen i et diskusjonsforum.Dersom underviser har aktivert dette som gruppeverktøy vil diskusjonstavlen kun være tilgjengelig for gruppemedlemmer og ikke for andre deltagere i emnet.

Epost #

Gruppemedlemmer får tilgang til å sende epost til hele gruppen eller individuell epost til gruppemedlemmer fra gruppesiden.

Fildeling #

Undervisere og gruppemedlemmer kan benytte dette verktøyet for å laste opp filer til gruppeområdet. Alle medlemmer har tilgang til å slette filer uavhengig av hvem som lastet de opp. Filer viser i den rekkefølge de er opplastet, opplastede bilder vil åpne seg i eget nettleservindu. Dette verktøyet er kun tilgjengelig i grupper i et emne.

Dagbøker #

Gruppemedlemmer kan utveksle tanker og ideer og kommunisere med underviserne. Dagbokoppføringer som medlemmene gjør i gruppedagboken er synlig for alle gruppemedlemmer og emnets undervisere. Det er mulig å gi vurdering av gruppedagbøker. I tilfelle gis samme vurdering til alle medlemmene i gruppen.

Wikier #

Gruppewikier er et samarbeidsområde der medlemmene i gruppen kan vise, bidra med og redigere innhold. Alle medlemmene i et emne kan som standard lese gruppewikier, men kun medlemmer i gruppen kan legge inn kommentarer på sin gruppes wikiside. De som oppretter grupper kan endre standardinstillingene dersom de f.eks. ønsker at kun gruppens medlemmer skal kunne se gruppens wikier. Underviserer kan velge å gi vurdering til en gruppes wikier. I tilfelle blir vurderingen gitt til alle medlemmene i gruppen.

Gruppesamarbeid i O365 #

Alle studenter og ansatte hos NTNU har gratis adgang til Microsoft Office 365. Du får tilgang til disse verktøyene fra menylinjen 0365. Lær mer om verktøyene her: Office 365 (Innsida).

Se også #

Kontakt #

12 Vedlegg
12151 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)