Blackboard -...

Blackboard - Oversikt over vurderingssenteret

Vurderingssenteret i Blackboard gir foreleser en enkel oversikt over studentenes prestasjoner i alle vurderingsaktivitetene i emnet.

English version - Blackboard - Overview of the grade center

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Vurderingssenteret er en stor tabell som viser alle vurderinger og alle studenter i emner. Her kan man gå gjennom og se alle resultater, samt gi vurderinger direkte. Kolonnene i tabellen har mange valg for tilpasning, noe som gjør at man enkelt kan endre tabellen slik at det passer best mulig til de vurderingsmetodene man benytter i faget.

Oversikt over vurderingssenteret #

Oversikt over vurderingssenteret

Her ser vi hele vurderingssenteret slik det ser ut før man har tilpasset det.
(1) viser data om studentene; Etternavn, Fornavn og Brukernavn. Kolonnene til høyre for dette (2) viser alle vurderingsaktivitetene i emnet. Bruk scrolle-linjen nederst for å se alle aktivitetene.

Over tabellen finner vi flere valg;

 • (3) Opprett kolonne
  Her kan man opprette en vurderingskolonne for en vurdering som ikke gis digitalt i Blackboard. F.eks et muntlig fremlegg eller innleveringer som leveres på papir. På denne måten samles alle vurderinger i emnnet på samme sted.
 • (4) Opprett beregnet kolonne
  Denne kolonnen kan beregne Gjennomsnitt, Max/Min, Summert og Vektet sum av en eller flere vurderingskolonner. Dette gjør at du kan opprette en kolonne som regner ut når studentene f.eks har nok godkjente innleveringer.
 • (5) Administrer
  Gir en del valg for administrering av tabellen. De viktigste her er Vurderingsperioder (kategoriserer vurderinger etter når de har innlevering), Vurderingsskjemaer (muligheten til å angi hvordan vurderingenen skal vises i tabellen. F.eks angi at en viss poengsom skal gi godkjent/ikke godkjent) og Smartvisninger (Gjør at man kan finne frem lettere når man har mange studenter og mange vurderinger, f.eks lage en Sporing av lave poengsummer eller en Sammenligning av to kolonner).
 • (6) Last ned (opp) vurderinger
  Her har man muligheten tïl å laste ned hele vurderingssenteret som en excel-fil. På denne måten kan man skrive vurderingene direkte inn i excel selv om man er offline, for så å laste dokumentet opp igjen etterpå og få det tilbake i Blackboard. Ved å markere boksene til venstre i tabellen, har man mulighet til å flytte disse øverst eller sende e-post (7) til de studentene som merkes av.


Man kan også gi en vurdering direkte i vurderingssenteret. Dette gjøres ved å trykke på elementet i den ene boksen i tabellen, og skrive inn poengsummen man vil gi studenten i denne vurderingsaktiviteten.

Markere studenter i vurderingssenteret

Scroller man helt nederst finner vi en knapp som heter Symbolforklaring. Denne gir oss oversikten over alle symbolene som benyttes i tabellen:

Markere studenter i vurderingssenteret

Skru av visning for studenter og velge aktiviteter som obligatoriske #

 1. Ved å trykke på pilen til høyre for hver vurderingsaktivitet får vi opp en meny med flere valg for kolonnen:

  Alternativer for vurderingskolonnene
 2. Alternativer for vurderingskolonnene
  • Rediger kolonneinformasjon (1) gir flere valg for kolonnen.
  • Skjul for studenter (på/av) (2) gjør at vurderinger gitt for aktiviteten i denne kolonnen ikke vil vises for studentene før du har skrudd det på igjen. På denne måten hindrer du at studentene får løpende vurderinger mens du holder på med rettingen.
 3. Trykker vi på Rediger kolonneinformasjon får vi dette bildet:

  Alternativer for vurderingskolonnene

  Under Kategori (1) kan vi velge Obligatorisk aktivitet (2). Trykk Send (3) for å lagre dette valget for kolonnen.
 4. Vurderingen vil nå være merket som obligatorisk for studentene.
  OBS Vurderinger som merkes obligatoriske skal også være nevnt i fagbeskrivelsen av emnet.

Manuelt vurdert kolonne #

Du kan lage vurderingskolonner for aktiviteter som ikke leveres i Blackboard. Leverer studentene på papir og du ikke ønsker å lage en oppgave i Blackboard eller ønsker du kanskje å lage en oppmøteliste? Da kan du lage en manuelt vurdert kolonne og vurdere rett i denne.

 1. Opprett ny kolonne

  Under Hele vurderingssenteret velger vi Opprett kolonne.
 2. Kolonnealternativer

  Skriv inn et Kolonnenavn (1) og en eventuell Beskrivelse (3). Navnet vil komme opp både i Vurderingssenteret og Mine resultater. Dersom navnet blir veldig langt anbefales det å gi et Alternativt kort kolonnenavn (2).
 3. Kolonnealternativer
  • Under Hovedvisning (4) kan vi velge Godkjent/ Ikke godkjent dersom vi vil det. Dette valget endrer hva studentene får som tilbakemelding.
  • Definer antall Mulige poeng (5). Veiledende kan det være smart å velge 1 (hvor 0 = ikke godkjent og 1 = godkjent).
  • Under Datoer kan vi sette en Innleveringsfrist (6). I dette eksempelet har vi derimot valgt å lage en kolonne som skal brukes til fraværsføring, noe som gjør at vi ikke velger å sette en slik frist. Hvis dette skal være en del av vurderingen til studentene vil det at vi setter opp en dato her gjør at vurderingen dukker opp i kalenderen til studentene.
 4. Kolonnealternativer

  Se til slutt Alternativer (7) for å velge hvor kolonnen er synlig. Trykk på Send (8) for å opprette kolonnen.
 5. For å gi vurdering kan du nå skrive 1 eller 0 direkte i kolonnen som nå har blitt opprettet i vurderingssenteret. Når du trykker enter vil Godkjent/Ikke godkjent dukke opp istedet.

  Kolonnealternativer

Oppretting av summert kolonne #

Summerte kolonner kan for eksempel benyttes til å sjekke om studentene har nok godkjente innleveringer i faget. Kolonnen legger sammen poengene fra de vurderingene man velger, for så å vise dette enten som en total sum eller som godkjent/ikke godkjent. På mange måter kan vurderingssenteret sees på som et interaktivt regneark, og summert kolonne er et eksempel på en funksjon man kjenner igjen fra excel.

 1. For å opprette en summert kolonne holder vi musepekeren over Opprett beregnet kolonne (1) og velger Summert (2):

  Opprett summert kolonne
 2. Vi setter et Navn (1) og velger hvilken visning vi vil ha (2). Her vil vi ha Godkjent/Ikke godkjent.

  Opprett summert kolonne
 3. Vi velger Valgte kolonner og kategorier (3), og får opp listen over Kolonner (4) og Kategorier (5) som kan velges til å bli tatt med i opptellingen. Listen i (6) viser de vurderingene vi har valgt her.

  Opprett summert kolonne

  Vi trykker Send for å ferdigstille.
 4. I vurderingssenteret har nå den summerte kolonnen dukket opp helt til høyre i tabellen:

  Opprett summert kolonne

  Vi finner nå Administrer og velger Vurderingsskjemaer.
 5. Opprett summert kolonne

  Her kan vi endre poengsummen for Godkjent/Ikke godkjent. Vi trykker på den lille pilen til høyre, og velger Rediger.
 6. Opprett summert kolonne

  Under Skjematilordning kan vi velge hvilken prosent-poengsum som skal være for Godkjent/Ikke godkjent. Vi velger 75%.
 7. Opprett summert kolonne

  Ettersom vi her bare har valgt tre øvinger, må alle være godkjent for at totalkolonnen skal telle 75%. Kolonnen kalt Øvingsopplegg vil derfor stå som Ikke godkjent så lenge Øving 3 ikke også godkjennes.

Se gjennom tidligere gitt vurderinger #

 1. For å gå gjennom vurderinger man har satt tidligere, trykker man på den lille pilen (1) ved siden av vurderingen til den studenten man vi se igjennom. Vi velger så Vis vurderingsopplysninger (2).

  Se gjennom tidligere gitt vurderinger
 2. Her vil vi få flere opplysninger om vurderingen. Ved å trykke på Vis forsøk vil vi få opp innleveringen:

  Se gjennom tidligere gitt vurderinger
 3. Vi får nå opp vurderingsverktøyet vi kjenner igjen fra når vurderingen gis første gang.

  Se gjennom tidligere gitt vurderinger

Se også #

Tips til Mac-brukere!
Dersom du sliter med å få opp alle kolonnene i vurderingssenteret, og i tillegg mangler rullefelt kan du prøve følgende innstillinger til Macen:
Under Systemvalg -> Generelt -> Vis rullefelt, velg Alltid.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

70 Vedlegg
10577 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)