Blackboard - Organiser vurderingssenteret

Vurderingssenteret i Blackboard gir foreleser en enkel oversikt over studentenes prestasjoner i alle vurderingsaktivitetene i emnet. Denne wikien viser hvordan senteret kan organiseres slik at man på enklest mulig måte får en god oversikt over de ulike vurderingene.

English version - Blackboard - Organizing the grade center

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Tilpasninger av vurderingssenteret #

Dette bildet viser vurderingssenteret med noen av de viktigste knappene for tilpasning:Opprett fargekoder

 1. Filtrering
  Ved å trykke på knappen kalt Filtrer (1) vil vi få opp en linje med flere valg der vi kan grovsortere de vurderingene som vi vil skal være med i tabellen. Her vil vi kunne velge hvilke visninger som skal være med, hvilke kategorier (A) (diskusjoneroppgaverprøver osv) eller statuser (B) (Pågårikke vurdertfullført)
  Filtrering av vurderingssenteret
 2. Sorter kolonne etter (2) gir mulighet til å sortere skjemaet etter f.eks Dato opprettet eller Innleveringsfrist.
 3. Velg rader (3) angir hvor mange rader som skal vises i senteret før man må scrolle ned.
 4. Flytt øverst (4) gjør det mulig å merke av studenter for så å flytte disse øverst i skjemaet.

Fargekoder for vurderinger #

I vurderingssenteret har vi også mulighet til å legge på fargekoder i de ulike boksene, slik at det blir et enda tydeligere skille på de ulike vurderingsstatusene og vurderingsområdene.

 1. Opprett fargekoder
 2. Vi finner Fargekoder for vurderinger under Administrer. Og får dette bildet:
 3. Opprett fargekoder
 4. Under Vurderingsstatus (1) kan vi velge farger på boksene som endres ettersom vurderingsstatusen er Pågår, Ikke vurdert eller Fritatt.
 5. Vurderingsområder (2) er i utgangspunktet et tomt felt, men kan fylles ved å trykke på Legg til vilkår:
 6. Opprett fargekoder Her kan vi velge hvilken prosent poengsum (A) som skal gi hvilken farge (B). Vi kan også velge farge på teksten (C).
 7. I dette eksempelet har vi valgt å sette opp fargene slik: Opprett fargekoder. På denne måten får vi en rask oversikt over de studentene som har mange innleveringer som ikke er godkjente.
 8. Slik blir det seende ut i vurderingssenteret:
  Opprett fargekoder.
  Kolonnen lengst til høyre er en total-kolonne og endrer farge ettersom studenten nærmer seg nok godkjente øvinger. Den grå boksen indikerer at denne ikke er vurdert.

Oppretting av smartvisning #

Smartvisninger kan benyttes for å skape forenklinger av vurderingssenteret slik at vi bare ser de vurderingene som tilsvarer de kriteriene vi har satt. I dette eksempelet skal vi vise hvordan vi kan opprette en smartvisning som viser bare de vurderingsaktivitetene som er obligatoriske i emnet.

 1. Først finner vi frem oversikten over smartvisninger under Administrer og Smartvisninger: Opprett smartvisninger
 2. Dette gir følgende bilde:Opprett smartvisninger
 3. (A) gir listen med alle smartvisningene, disse er sortert etter om de er av typen: System (standard), eller om de er Egendefinerte (B). Ved å Legge til som favoritt (C) vil det komme en lenke til denne smartvisningen i emnebehandlingsmenyen som en undermappe til vurderingssenteret.
 4. For å opprette en ny smartvisning trykker vi på Opprett smartvisning (D), og vi får opp dette bildet:Opprett smartvisninger
 5. Her setter vi Navn (A) og en eventuell Beskrivelse (A). Vi har også muligheten til å Legge til som favoritt (A). Visningstype (B) angir hvilken visning vi vil ha. (C) velger hvilke vilkår vi vil ha for visningen.
 6. De ulike visningstypene defineres slik: Opprett smartvisninger
  • Emnegruppe (1)
   Velg én eller flere grupper du vil ha i visningen. Under Filtrer resultater kan vi velge hvilke kolonner som skal tas med.
  • Prestasjon (2)
   Velg en vurderingsaktivitet og hvilken poengsum de studentene som skal vises skal ha. Under Filtrer resultater kan vi velge hvilke kolonner som skal tas med.
  • Bruker (3)
   Velg konkrete brukere som skal vises. Under Filtrer resultater kan vi velge hvilke kolonner som skal tas med.
  • Kategori og status (4)
   Velg en kategori (vurderingsaktivitet), brukere (enkeltbrukere eller grupper) og statusen du vil at disse har i den valgte vurderingsaktiviteten.
  • Egendefinert (5)
   Her har man veldig mange valg for selv å egendefinere hvordan smartvisningen skal settes opp. Under Filtrer resultater kan vi velge hvilke kolonner som skal tas med.
 7. For å lage en smartvisning som viser bare de obligatoriske aktivitetene, velger vi Kategori og status. Kategorier setter vi til Obligatorisk aktivitet, og Brukere til Alle brukere. Under Filtrer resultater har vi også Alle statuser. Opprett smartvisninger
 8. Vi velger et Navn for visningen og huker av Legg til som favoritt. Opprett smartvisninger
 9. Ettersom vi satt smartvisningen som favoritt, er den nå kommet opp som en egen lenke i Emnebehandlingsmenyen under Vurderingssenter. Opprett smartvisninger
 10. Ved å trykke på lenken får vi opp smartvisningen, og vi ser at det er bare de to semesteroppgavene i emnet som vises, samt en øving som vi har satt som obligatorisk aktivitet. Dermed har foreleser fått et utsnitt av vurderingssenteret som bare viser de obligatoriske aktivitetene i emnet: Opprett smartvisninger

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

74 Vedlegg
1079 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)