Blackboard -...

Blackboard - Organiser vurderingssenteret

Vurderingssenteret i Blackboard gir foreleser en enkel oversikt over studentenes prestasjoner i alle vurderingsaktivitetene i emnet. Denne wikien viser hvordan senteret kan organiseres slik at man på enklest mulig måte får en god oversikt over de ulike vurderingene.

English version - Blackboard - Organizing the grade center

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Tilpasninger av vurderingssenteret #

Dette bildet viser vurderingssenteret med noen av de viktigste knappene for tilpasning:

Opprett fargekoder

 1. Filtrering
  Ved å trykke på knappen kalt Filtrer (1) vil du få opp en linje med flere valg der du kan grovsortere de vurderingene som du ønsker å ha med i tabellen. Her kan du velge hvilke visninger som skal være med: hvilke Kategorier (A) (diskusjoner, oppgaver, prøver osv) og/eller Statuser (B) (Pågår, ikke vurdert, fullført).

  Filtrering av vurderingssenteret
 2. Sorter kolonne etter (2) gir mulighet til å sortere etter f.eks Dato opprettet eller Innleveringsfrist.
 3. Velg rader (3) angir hvor mange rader som skal vises på én side.
 4. Flytt øverst (4) gjør det mulig å merke av studenter for så å flytte disse øverst i tabellen.

Organisering av kolonner #

Dersom du ønsker å endre hvilke kolonner som vises, i hvilken rekkefølge, og om noen skal ha en fast plass i tabellen, kan du gjøre dette ved hjelp av Kolonneorganisering.

 1. Gå inn i Hele vurderingssenteret. Hold musepekeren over Administrer og velg Kolonneorganisering.

  Finn knappen for kolonneorganisering
 2. Her får du en oversikt over alle kolonnene i vurderingssenteret. Et kolonnenavn i kursiv med skjult bak (1) betyr at denne kolonnen ikke vises i vurderingssenteret (vær obs på at kolonnen fortsatt er synlig for studentene i Mine Resultater). Dersom det står frosset (2) betyr det at kolonnen forblir på samme sted uavhengig av filtrering og sideveis-scrolling.

  Oversikt kolonneorganisering
 3. For å endre om kolonner skal skjules eller vises i vurderingssenteret, markerer du først boksen til venstre for kolonnenavnet (1). Deretter holder du musen over Vis/Skjul-knappen enten nederst eller øverst på siden. Her får du opp valgene Skjul valgte kolonner og Vis valgte kolonner (2).

  Vis/skjul kolonner
 4. Du kan endre rekkefølgen på kolonnene i vurderingssenteret ved å trykke på krysset til venstre for kolonnenavnet, holde inne og dra kolonnen dit du ønsker.

  Endre rekkefølgen på kolonner
 5. For å gi en kolonne en fast plass i senteret ("fryse" den fast) kan du dra den over feltet hvor det står Alt over dette feltet er en frosset kolonne. Du kan også endre hvilke kolonner som er frosset ved å flytte dette feltet.

  Fryse kolonner

Fargekoder for vurderinger #

I vurderingssenteret har du også mulighet til å bruke fargekoder for å vise status på innleveringene. For eksempel kan du gjøre det slik at en godkjent oppgave vises som en grønn rute, mens en ikke-godkjent blir rød. På denne måten blir det lettere å skille mellom godkjente og ikke-godkjente oppgaver.

 1. Velg Fargekoder for vurderinger under Administrer.

  Opprett fargekoder

  Du kommer da til denne siden:

  Opprett fargekoder
 2. Huk av Aktiver vurderingsfargekoder (1) for at fargekodene skal vises i vurderingssenteret. Under Vurderingsstatus (2) kan du velge farge på rutene basert på om vurderingsstatusen er Pågår, Ikke vurdert eller Fritatt.
 3. Vurderingsområder (3) er i utgangspunktet et tomt felt. Her kan du legge til egendefinerte vilkår. Trykk på Legg til vilkår:

  Opprett fargekoder

  Velg en prosentandel av den totale poengsummen (A) som skal gi en bestemt farge (B). Du kan også velge farge på teksten (C).

  I dette eksempelet har vi brukt dette oppsettet:

  Opprett fargekoder

  På denne måten får vi en rask oversikt over de studentene som har mange innleveringer som ikke er godkjente.
 4. Slik blir det seende ut i vurderingssenteret:

  Opprett fargekoder.

Oppretting av smartvisning #

Smartvisninger kan brukes til å skape enklere visninger av vurderingssenteret slik at du kun ser de vurderingene som tilsvarer gitte kriterier. I dette eksempelet skal vi vise hvordan du kan opprette en smartvisning som bare viser de obligatoriske vurderingsaktivitetene i emnet.

OBS! Husk at obligatoriske aktiviteter må kategoriseres manuelt for hver aktivitet, og at dette ikke har noen påvirkning på hvordan studentene ser oppgavene. Vi anbefaler derfor å være tydelig på det i oppgaveintruksjonene dersom oppgaven er obligatorisk.

 1. Først finner du fram oversikten over smartvisninger under Administrer og Smartvisninger:

  Opprett smartvisninger

  Du vil da se dette bildet:

  Opprett smartvisninger

  (A) er lista med alle smartvisningene. Disse er sortert etter om de er av typen: System (standard), eller om de er Egendefinerte (B). Ved å Legge til som favoritt (C) vil det komme en lenke til denne smartvisningen under Vurderingssenter i emnebehandlingsmenyen.
 2. For å opprette en ny smartvisning trykker du på Opprett smartvisning (D). Du vil da se dette bildet:

  Opprett smartvisninger
 3. Her gir du smartvisningen et Navn (A) og en eventuell Beskrivelse (A). Du har også muligheten til å Legge til som favoritt (A). Visningstype (B) angir hvilken visning du vil ha. Under Velg kriterier (C) kan du bestemme hvilke vilkår du vil ha for visningen.
 4. De ulike visningstypene defineres slik:

  Opprett smartvisninger
  • Emnegruppe (1)
   Velg én eller flere grupper du vil ha med i visningen. Under Filtrer resultater kan du velge hvilke kolonner som skal vises.
  • Prestasjon (2)
   Velg en vurderingsaktivitet og hvilken poengsum studentene skal ha på denne. Under Filtrer resultater kan du velge hvilke kolonner som skal tas med.
  • Bruker (3)
   Velg konkrete brukere som skal vises. Under Filtrer resultater kan du velge hvilke kolonner som skal tas med.
  • Kategori og status (4)
   Velg en kategori (vurderingsaktivitet), brukere (enkeltbrukere eller grupper) og statusen du vil at disse har i aktivitetene innenfor den valgte kategorien.
  • Egendefinert (5)
   Her har du veldig mange valg for selv å definere kriteriene for smartvisningen. Under Filtrer resultater kan du velge hvilke kolonner som skal tas med.
 5. For å lage en smartvisning som bare viser de obligatoriske aktivitetene velger du Kategori og status (1). Velg Obligatorisk aktivitet under Kategorier og Alle brukere under Brukere (2). Under Filtrer resultater velger du Alle statuser (3).

  Opprett smartvisninger
 6. Kall visningen for Obligatoriske aktiviteter og Legg til som favoritt.

  Opprett smartvisninger
 7. Ettersom du nå setter smartvisningen som favoritt vil den komme opp som en egen lenke i Emnebehandlingsmenyen under Vurderingssenter.

  Opprett smartvisninger
 8. Ved å trykke på denne lenken i vårt eksempel ser vi at det bare er tre kolonner som vises. Det er med andre ord kun disse tre som er satt som obligatoriske aktiviteter i vårt emne. Slik får foreleser en visning av vurderingssenteret som kun inkluderer de obligatoriske aktivitetene i emnet:

  Opprett smartvisninger

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

82 Vedlegg
9054 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)