Blackboard -...

Blackboard - Opprette studentvurderinger

Denne siden gir en kort introduksjon til hvordan opprette studentvurderinger i Blackboard. Studentvurderinger er en vurderingsform som gir studentene mulighet til å vurdere og gi tilbakemelding på egne eller medelevers oppgaveinnleveringer. Studentvurderinger kan være litt komplisert og det er veldig viktig at du følger punktene i denne guiden for å sikre at du setter opp oppgaven korrekt.

English version - Creating self and peer assessment

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard  

Det kan også være lurt å teste ut studentvurderinger før du tar det i bruk med studentene dine. Dette kan du gjøre ved å først opprette oppgaven og levere som student etterpå ved å gå inn i studentvisning

1. Opprette studentvurdering #

Studentvurdering i meny

Gå inn på emneinnhold og velg innholdsmappen du ønsker å opprette oppgaven i (vi anbefaler at du bruker mappen arbeidskrav). Hold musepekeren over nedtrekksmenyen Vurderingsverktøy og velg Studentvurderinger.

Du kommer da til denne siden:

 Opprette studentvurdering

 1. Opprett ny eller importer
  1. Først vil du få valget mellom å opprette en ny vurdering eller importere en eksisterende. Siden dette er første gang vi oppretter studentvurdering velger vi ny vurdering.
 2. Navn og Instruksjoner
  1. Her gir du navn til oppgaven, og gir oppgaven en beskrivelse. Merk at du skal legge til oppgavespørsmål senere, så du trenger ikke føre dette inn i instruksjonene. Men det kan være lurt å presisere hva studentvurdering går ut på så studentene.
 3. Innsendingsdatoer
  1. Velg en start og sluttdato for innleveringsdato. Dette er perioden studentene kan levere oppgavebesvarelsene sine.

a) Alternativer for studentvurdering #

alternativer for studentvurdering

 1. Vurderingsdato
  1. Velg start og sluttdato for vurdering. Dette er perioden studentene kan vurdere egen eller hverandres oppgaver. Denne datoen kan kun settes til å starte etter innleveringsdatoen er gått ut.
 2. Tillat anonym vurdering
  1. Anonym vurdering skjuler navnet på studenten for medstudenter og de som skal vurdere oppgaven. Merk at du som underviser fortsatt kan finne navnet på studenten.
 3. Tillat egenvurdering
  1. Ved å velge dette alternativet tillater du studentene å vurdere sine egne oppgaver. Vi anbefaler du ikke velger dette alternativet hvis du ønsker studentene skal vurdere hverandres oppgaver.
 4. Vis vurderingsresultat til innsender
  1. Velg dette alternativet hvis du ønsker at studentene skal få se vurderingen de får på oppgaven sin. Hvis du har tillat anonym vurdering vil ikke studenten se navnet på den som har vurdert oppgaven.
 5. Antall innsendinger å vurdere
  1. Her bestemmer du antall innlevereinger hver student må rette. Skriver du for eksempel inn 2 her, vil hver student bli tildelt 2 oppgaver å rette. Hvis du ønsker det slik at hver student kun skal rette sin egen oppgave (egenvurdering) velger du 0 (husk at du da også må ha gjort egenvurdering mulig i punkt 3).

b) Alternativer #

flere alternativer

 1. Gjør vurderingen tilgjengelig.
  1. Hvis denne er satt til ja vil oppgaven bli synlig for studentene med en gang du har opprettet den.
 2. Spor antall visninger
  1. Denne funksjonen er deaktivert grunnet personvern.
 3. Velg datobegrensninger
  1. Her velger du hvor lenge oppgaven skal være synlig for studentene. Hvis du ikke skriver inn noe her vil oppgaven være åpen for alltid. Dette alternativet styrer kun hvor lenge oppgaven skal være synlig for studenter og har ingen sammenheng med innleverings- eller innsendingsdato.

Trykk Send for å opprette oppgaven.

2. Legge til spørsmål #

Nå som du har opprettet selve oppgavemappen må du legge til spørsmål som studentene skal besvare når de åpner oppgaven. Fra vurderingslerreter (siden du kom til når du opprettet oppgaven) kan du legge til et eller flere spørsmål du ønsker studentene skal besvare, og sette vurderingsvilkår.

Navigere til spørsmål

Trykk på Opprett spørsmål for å lage et nytt spørsmål.

opprette spørsmål-knapp

 1. Spørsmålstekst
  1. Her skriver du spørsmålet du ønsker studenten skal besvare.
 2. Fasitsvar
  1. Dette feltet er valgfritt å fylle ut. Lar sensorene sammenligne svarene i innsendingen med fasitsvaret du skriver inn her. Alt som skrives i dette feltet vil kun være synlig for studentene under vurderingsperioden.

Trykk Send for å opprette spørsmålet og OK for å gå videre.

3. Vilkår #

Du må nå gi spørsmålet et vurderingsvilkår. Dette forteller studentene hva de skal fokusere på i vurderingen. NB! Uten Vilkår vil ikke elevene kunne ha mulighet til å vurdere oppgavene som blir tildelt dem. Dette er vanskelig for deg som underviser å teste på forhånd, så her er det ekstra viktig at du gjør dette korrekt.

navigere til vilkår

 1. Klikk på hurtigmenyen ved siden av spørsmålsnavnet.
 2. Velg Vilkår.

Dette tar deg til en ny side hvor du kan opprette vilkår.

knapp for opprette vilkår

Trykk Opprett vilkår for å lage et nytt vilkår. Du vil da se denne siden:

Side for opprettelse av vilkår

 1. Vilkår
  1. Her skriver du inn selve vilkåret.
 2. Mulige poeng
  1. Skriv inn hvor mange poeng sensoren kan gi oppgaven. Hvis du ikke ønsker at studentene skal gi hverandre poeng skriver du 0 her.
 3. Gi poeng
  1. Alt eller ingenting
   Hvis du velger dette alternativet betyr det at sensoren kan gi enten maks poengsum, eller ingen. Så hvis mulige poeng er 2 kan sensoren gi 0 eller 2 poeng.
  2. Delvis studentpoengtildeling
   Dette valget gir sensor mulighet til å velge hvor mange poeng som skal gis, opp til maks poengsum. Så ved 2 mulige poeng kan sensoren gi poengene 0,1 eller 2.
 4. Tillat tilbakemelding til studenten
  1. Dette gir den som retter innleveringen mulighet til å gi en skriftlig tilbakemelding til studenten. Denne tilbakemeldingen vil da bli synlig for studenten etter sluttdatoen for vurdering.
 5. Trykk Send når du er ferdig.

Hvis du ikke ønsker flere vilkår kan du nå trykke OK for å fullføre oppgaven. Hvis du derimot ønsker flere vilkår kan du trykke Opprett vilkår igjen.

Obs! #

For å sikre at du har satt opp studentvurderingen korrekt anbefaler vi at du dobbeltsjekker følgende punkter før du gjør oppgaven tilgjengelig for studenter:

 1. Studentvurdering er valgt som vurderingsform.
 2. Du har satt både en innsending -og vurderingsdato.
 3. Valgt egenvurdering eller medelevvurdering.
 4. Du har opprettet spørsmål til oppgaven.
 5. Du har opprettet vurderingsvilkår til spørsmålene.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

14 Vedlegg
2753 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)