Blackboard - Opprette og redigere kunngjøringer

Denne siden viser hvordan du kan opprette og jobbe med kunngjøringer i Blackboard.

English version - Creating and editing announcements

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Du kan bruke kunngjøringer hvis du har behov for å gi studentene beskjed om noe. Du kan lenke til emneinnhold i kunngjøringene og sende kunngjøringer som epost til alle studenter. Du kan også redigere, slette eller feste innlegg etter de er publisert.

Opprette kunngjøringer #

På emnets startside er det en boks (også kalt emnemodul) som heter "Kunngjøringer". Klikk på "Flere kunngjøringer" for å se alle kunngjøringene i emnet. Fra denne siden vil du kunne legge til flere kunngjøringer. Klikk på "Opprett kunngjøring" for å begynne.

  1. Flere kunngjoringer fra emnets startside
  2. Trykker på Opprett kjønngjøring-knappen inne på Kunngjøringer

Du har nå kommet inn i redigeringsverktøyet. Du må gi kunngjøringen ditt en tittel og du kan skrive kunngjøringen i tekstredigeringsverktøyet nedenfor.

Inne på opprett kunngjøring, gir kunngjøringen en tittel, og meldingen

Hvis du vil legge til et vedlegg til kunngjøringen, kan du se hvordan dette gjøres under "Legge til vedlegg til kunngjøring" nedenfor.

Når du er ferdig med å legge til tekst og vedlegg, blar du ned til "Alternativer for weboppslag". Her kan du velge om kunngjøringen skal ha begrenset "varighet", altså forsvinne på en bestemt dag eller ikke og du kan velge om du vil sende kunngjøringen på "epost" til alle emnedeltakere.

Alternativer til kunngjoring, varighet og e-postkunngjøring

Hvis du ikke velger å sende epost vil studentene likevel få varsel om kunngjøringen i Blackboard. Du kan også velge å sende eposten senere.

Hvis du vil legge til en lenke til noe som finnes i emnet i Blackboard kan du gjøre det ved å bla ned til "Intern lenke". Klikk på "Bla gjennom" for å velge fra et vindu som dukker opp.

  1. Intern lenke som alternativ for kunngjøring
  2. Blar gjennom emnemenyen for å finne dit det skal lenkes til.

For å fullføre og publisere, klikk på "Send". Din publiserte kunngjøring vil vises på kunngjøringssiden.

Viser den publiserte kunngjøringen på "kunngjøringer"

Legge til vedlegg til kunngjøring #

Hvis du vil legge til et vedlegg, kan du gjøre det ved å bruke redigeringsverktøyet. Du kan legge til filer, bilder, videoer med mer. Klikk på "Bla gjennom min datamaskin" for å legge til en fil fra din datamaskin eller på "Bla gjennom Mitt innhold" for å legge til en fil fra "Mitt innhold" i Blackboard.

  1. Alternativer for vedleggstype, inne på meldingsboksen
  2. Setter inn en innholdslenke

Når du har funnet og valgt filen du ønsker å legge til i kunngjøringen din, kan du velge et navn til lenken som kommer i kunngjøringen og du kan legge til en alternativ tekst. Den alternative teksten brukes blant annet av synshemmede som bruker assisterende teknologi.

Du kan velge om filen skal åpnes i et nytt vindu når noen klikker på lenken. Klikk på "Send" når du er ferdig.

Alternativer for vedlegg

En lenke til vedlegget vil dukke opp i tekstredigeringsverktøyet. Du kan flytte den i teksten som du selv ønsker.

Vedlegg i tekst

Feste kunngjøring #

Hvis du vil at en kunngjøring skal forbli øverst på siden også når du lager nye innlegg, kan du feste det. Når du er på kunngjøringssiden, vil du se alle de forskjellige kunngjøringene i emnet sammen med en linje der det står "Nye kunngjøringer vises under denne linjen".

Du kan flytte denne linjen opp og ned ved å klikke på den og dra i den. Hvis du lar den være over alle kunngjøringene vil alle nye kunngjøringer komme øverst og dytte de eldre lenger ned. Hvis du lar linjen ligge under en kunngjøring, vil alle nye innlegg komme under denne kunngjøringen, slik at din utvalgte kunngjøring forblir øverst. Du kan alltid endre dette etter hva du ønsker og også endre rekkefølgen på kunngjøringer.

Pil til linjen som heter "Nye kunngjøringer vises under denne linjen"

Redigere kunngjøring #

Hvis du vil redigere en kunngjøring, hold musepekeren over kunngjøringen og klikk på pilen som dukker opp ved siden av tittelen. Klikk på "Rediger" for å begynne.

Redigere kunngjoring}

Du har nå kommet inn i redigeringsverktøyet igjen og du har alle de samme mulighetene som da du opprettet kunngjøringen. Når du har gjort ferdig endringene, bla ned på siden og trykk på "Send" for å lagre og publisere endringene.

Send kunngjoring

Slette kunngjøring #

Hvis du vil slette en kunngjøring, hold musepekeren over kunngjøring og klikk på pilen som dukker opp ved siden av tittelen. Klikk på "Slett". Du vil få beskjed om at slettingen er permanent og spurt om du vil fortsette. Klikk "OK" for å slette eller "Cancel" for å beholde kunngjøringen.

  1. Slette kunngjoring
  2. Godta sletting

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg dersom du støter på problemer.

47 Vedlegg
10450 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)