Blackboard - Opprette og redigere gruppesett

I denne brukerveiledningen viser vi hvordan du kan opprette og redigere grupper i ditt emne.

English version - Creating and editing group sets

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

I Blackboard kan du enten opprette enkeltgrupper eller gruppesett. Et gruppesett er en samling av grupper, en student kan bare være medlem av en gruppe i gruppesettet. En student kan være medlem av flere enkeltgrupper. Hver gruppe har egen side med verktøy for samarbeid. Bare du som underviser og gruppemedlemmer har tilgang til gruppens verktøy. Les mer om gruppeverktøy her: Grupper og verktøy for gruppearbeid

Metoder for gruppetilknytning #

Du kan knytte studenter til grupper på tre forskjellige måter:

 • Egenpåmelding: Her kan studentene selv legge seg til i grupper ved hjelp av et tilknytningsskjema. Egenpåmelding er tilgjengelig for både enkeltgrupper og gruppesett.
 • Tilfeldig påmelding: Bare tilgjengelig for gruppesett. Med tilfeldig påmelding deles studentene inn i grupper basert på innstillingene for maksimalt antall medlemmer per gruppe eller det totale antall grupper.
 • Manuell påmelding: Her kan du tilordne hver student i emnet ditt til en gruppe. Manuell påmelding er tilgjengelig for både enkeltgrupper og gruppesett.

Opprette en enkeltgruppe #

 1. For å opprette en enkeltgruppe gå til Brukere og grupper i emnebehandlingsmenyen. Trykk på Grupper.

  Gruppeside
 2. Trykk Opprett(1) og velg om du vil ha Egenpåmelding eller Manuell påmelding i enkeltgruppe-listen (2).

  Opprett grupper
 3. Skriv inn Navn(1) og eventuelt en beskrivelse av gruppen (2). Huk av for om du vil gjøre gruppen synlig for studentene (anbefales) (3).

  Gruppeinformasjon
 4. Huk av for de gruppeverktøyene som du vil skal være tilgjengelige for gruppen. For å lese mer om de ulike verktøyene, kan du gå til: Grupper og verktøy for gruppearbeid

  Verktoytilgjengelighet
 5. Hvis du vil vurdere studentinnleveringer ved hjelp av blogger, wikier eller dagbøker, huker du av for Vurdering og skriver inn mulige poeng til 1 for godkjent/ikke godkjent.

  Vurdering
 6. Du kan tillate studentene å gjøre tilpasninger på gruppesiden. Dette gjør du ved å huke av på Tillatt studentene å kunne tilpasse gruppeområdet.

  Tilpasning

  Deretter, avhengig av om du valgte Egenpåmelding eller Manuell påmelding, gjør du dette:
 7. Manuell påmelding: Under medlemskap trykker du på Legg til brukere.

  Medlemskap
  • I denne brukerveiledningen har vi satt innstillingene for søk til Alle, Inneholder og søkt på Nina. Søket gir resultater over alle brukerne som inneholder Nina. Huk av for de du vil legge til i gruppen og trykk Send.

   Legg til bruker
 8. Egenpåmelding: Her må du velge innstillinger for påmelding. Gi et navn på påmeldingsskjemaet (1). Skriv instruksjoner for påmeldingen (2). Skriv inn Maksimalt antall medlemmer som kan melde seg inn i gruppen (3). Du kan velge å gjøre påmeldte medlemmer synlig for andre brukere ved å huke av for vis medlemmer (4). Gi studentene tillatelse til å melde seg på fra gruppens innleggsside (5).

  Egenpåmelding enkeltgrupper
 9. Du kan velge å opprette smartvisning både ved manuell påmelding og egenpåmelding. Smartvisning gjør at du bedre kan spore fremgangen til gruppen. En smartvisning er en fokusert visning på vurderingssenteret. Den viser bare kolonnene som samsvarer med et sett av kriterer, og visningen lagres for videre bruk. Når vurderingssenteret inneholder et stort antall studenter og kolonner, kan du bruke smartvisninger for å finne data raskere.

  Smartvisning

  Les mer om smartvisning på Blacboard sin egen hjelpeside: Smartvisning
 10. Når du er klar til å opprette gruppen, trykker du på Send. Den nye gruppen vil nå vises på gruppe-siden

  Gruppesiden

Opprette et gruppesett #

For å opprette flere grupper i gangen kan du opprette et Gruppesett. Bruk samme fremgangsmåten som når du oppretter enkeltgrupper.

 1. Velg om du vil ha Egenpåmelding, Manuell påmelding eller Tilfeldig påmelding i Gruppesett-listen.

  Gruppesett

  Deretter, avhengig av tilknytningsalternativene du valgte, gjør du dette:
 2. For Egenpåmelding: Skriv inn navn og instruksjoner for gruppen. Skriv inn Maksimalt antall medlemmer (1) i gruppesettet, og Antall grupper (2) som skal opprettes. Velg deretter de andre alternativene du vil ta med.

  Egenpåmelding
 3. Tilfeldig påmelding: Skriv inn Antall studenter per gruppe og/eller Antall grupper du vil opprette (1). Velg et alternativ for å Fastslå hvordan du melder på eventuelle resterende medlemmer (2) i gruppen.

  Tilfeldig påmelding
 4. For Manuell påmelding: Under alternativer for gruppesett skriv inn Antall grupper du ønsker å opprette (1), trykk deretter Send (2).

  Antall grupper På neste side kan du velge legg til brukere for hver av gruppene.

  Manuell påmelding

Administrere grupper #

Ved å bruke gruppe-menyen(1) kan du enkelt redigere og administrere grupper. Her har du tilgang til gruppens startside og epost. Du har også valgene for å redigere gruppeegenskaper, slette gruppe og opprette smartvisning (2). Når du redigerer grupper, kan du legge til og fjerne medlemmer samt endre gruppens navn, tilgjengelighet og verktøy.

Administrer grupper

Fjern gruppemedlem #

Du som underviser kan fjerne et gruppemedlem fra en emnegruppe. Studenter kan ikke fjerne seg selv eller andre fra emnegrupper.

 1. Velg Rediger gruppe i gruppe-menyen på grupper-siden.

  Rediger gruppesett
 2. På rediger gruppe-siden gå helt nederst. Her kan du trykke på X i raden for et medlem for å fjerne brukeren fra gruppen. Velg Fjern alle brukere for å slette alle medlemmer i en gruppe.

  Slett medlem
 3. Trykk på Send for å fullføre.

Gruppemedlemmet er nå fjernet fra gruppen. For å få bekreftet at en bruker er fjernet, kan du gå til gruppens startside og sjekke medlemslisten.

Slette en gruppe #

Du kan slette en gruppe du ikke trenger lenger.

 1. Velg Slett gruppe i gruppe-menyen.

  Slett gruppe
 2. Trykk OK for å godkjenne en endelig sletting av gruppen. Denne handlingen kan ikke angres.

  Ok for slett gruppe
 3. Du får nå opp ett valg der du kan velge om du vil slette vurderingssenterkolonnene og alle vurderingene for gruppeverktøyene. Hvis du vil forhindre vurderinger for et gruppeverktøy fra å bli slettet når gruppen slettes, lar du avmerkingsboksen være tom.

  Slett grupepvurdering

Gruppeinnstillinger #

 1. Når du går inn på Grupper i emnebehandlingsmenyen, får du opp knappen Gruppeinnstillinger.

  Gruppeinnstillinger
 2. Her kan du bestemme om studentene skal kunne opprette egne grupper i emnet, og om de skal få redigere disse gruppene.

  Studentopprettede grupper

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

66 Vedlegg
8363 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)