Blackboard - Opprette og redigere enkeltgrupper

I denne brukerveiledningen viser vi hvordan du kan opprette, redigere og slette enkeltgrupper i ditt emne. For å lære om gruppesett, trykk her.

English version - Creating and editing single groups

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

I Blackboard kan du enten opprette enkeltgrupper eller gruppesett. En student kan være medlem av flere enkeltgrupper. Hver gruppe har egen side med verktøy for samarbeid. Bare du som instruktør og gruppemedlemmer har tilgang til gruppens verktøy. Les mer om gruppeverktøy her: Grupper og verktøy for gruppearbeid

Metoder for gruppepåmelding #

Du kan knytte studenter til enkeltgrupper på to måter:

 • Egenpåmelding: Her kan studentene melde seg inn i grupper ved hjelp av et påmeldingsskjema. Dersom du som underviser for eksempel skal arrangere en ekskursjon, kan du opprette en enkeltgruppe hvor de 20 første som melder seg på får delta på ekskursjon.
 • Manuell påmelding: Her kan du tilordne hver student i emnet ditt til en gruppe. Et eksempel er at ved opprettelse av referansegruppe, kan du som underviser melde referansestudentene inn i en egen gruppe manuelt.

Opprette enkeltgruppe #

 1. For å opprette en enkeltgruppe gå til emnets startside, du finner Grupper under Snarveier/Quick-links. Trykk på Grupper.

  Gruppeside
 2. Trykk Opprett(1) og velg om du vil ha Egenpåmelding eller Manuell påmelding i enkeltgruppe-listen (2).

  Opprett grupper
 3. Skriv inn Navn(1) og eventuelt en beskrivelse av gruppen (2). Huk av for om du vil gjøre gruppen synlig for studentene (anbefales) (3).

  Gruppeinformasjon
 4. Det er ikke nødvendig å beholde alle Gruppeverktøyene dersom de ikke skal anvendes. Fjern derfor avhukingen for de Gruppeverktøyene som ikke skal være tilgjengelige. For å lese mer om de ulike verktøyene, kan du gå til: Grupper og verktøy for gruppearbeid

  Verktoytilgjengelighet
 5. Hvis du vil vurdere studentinnleveringer ved hjelp av blogger, wikier eller dagbøker, huker du av for Vurdering og skriver inn mulige poeng til 1 for godkjent/ikke godkjent.

  Vurdering
 6. Vi anbefaler at du fjerner muligheten for at studentene skal kunne gjøre tilpasninger på gruppesiden. Dette gjør du ved å fjerne avhuket på Tillatt studentene å kunne tilpasse gruppeområdet.

  Tilpasning
 7. Deretter, avhengig av om du valgte Egenpåmelding eller Manuell påmelding, gjør du dette:

  Manuell påmelding

  Under Medlemskap trykker du på Legg til brukere.

  Medlemskap

  Huk av for de studentene du vil legge til i gruppen og trykk Send.

  Legg til bruker

  Egenpåmelding

  Her må du velge innstillinger for påmelding. Gi et navn på påmeldingsskjemaet (1). Skriv instruksjoner for påmeldingen (2). Skriv inn Maksimalt antall medlemmer som kan melde seg inn i gruppen (3). Du kan velge å gjøre påmeldte medlemmer synlig for andre brukere ved å huke av for vis medlemmer (4). Gi studentene tillatelse til å melde seg på fra gruppens innleggsside (5).

  Egenpåmelding enkeltgrupper
 8. Du kan velge å opprette Smartvisning for gruppen. Du kan bruke Smartvisning til å organisere Vurderingssenteret bedre. Du kan bruke smartvisning til å filtrere vurderingssenteret ut fra gruppetilhørighet, det blir enklere å finne vurderinger innen en gruppe.

  Smartvisning

  Les mer om smartvisning på Blacboard sin egen hjelpeside: Smartvisning
 9. Når du er klar til å opprette gruppen, trykker du på Send. Den nye gruppen vil nå vises på gruppe-siden

  Gruppesiden

Administrere grupper #

Ved å bruke gruppe-menyen(1) kan du enkelt redigere og administrere grupper. Her har du tilgang til gruppens startside og epost. Du har også valgene for å redigere gruppeegenskaper, slette gruppe og opprette smartvisning (2).

Administrer grupper

Rediger gruppe #

Når du redigerer grupper, kan du legge til og fjerne medlemmer samt endre gruppens navn, tilgjengelighet og verktøy.

Fjern gruppemedlem #

Det er kun du som underviser som kan fjerne en eller flere studenter fra en gruppe, dette er noe studentene selv ikke kan gjøre.

 1. Velg Rediger gruppe i gruppe-menyen på grupper-siden.
 2. Helt nederst finner du oversikten over gruppemedlemmene. Her kan du trykke på X(1) i raden for et medlem for å fjerne brukeren fra gruppen. Velg Fjern alle brukere for å fjerne alle medlemmer i en gruppe.

  Slett medlem
 3. Trykk på Send(2) for å fullføre.

Gruppemedlemmet er nå fjernet fra gruppen. For å få bekreftet at en bruker er fjernet, kan du gå til gruppens startside og sjekke medlemslisten.

Slette en gruppe #

Du kan slette en gruppe du ikke trenger lenger.

 1. Velg Slett gruppe i gruppe-menyen.
 2. Trykk OK for å godkjenne en endelig sletting av gruppen. Denne handlingen kan ikke angres.

  Ok for slett gruppe
 3. Du får nå opp ett valg der du kan velge om du vil slette vurderingssenterkolonnene og alle vurderingene for gruppeverktøyene. Hvis du vil forhindre vurderinger for et gruppeverktøy fra å bli slettet når gruppen slettes, lar du avmerkingsboksen være tom.

  Slett grupepvurdering

Studentopprettede grupper #

 1. Når du går inn på Grupper, får du opp knappen Gruppeinnstillinger.

  Gruppeinnstillinger
 2. Her kan du bestemme om studentene skal kunne opprette egne grupper i emnet (1), og om de skal få redigere disse gruppene (2). Studentopprettede grupper kan benyttes til å kommunisere via Collaborate Ultra.

  Studentopprettede grupper

Merk: Studentopprettede grupper omfattes ikke automatisk av gruppeinnleveringer.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

18 Vedlegg
2360 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)