Blackboard -...

Blackboard - Opprette grupper

I denne brukerveiledningen vil du få informasjon om hvordan du kan opprette grupper i ditt emne i Blackboard.

English version - Create groups

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

Enkeltgrupper og gruppesett #

I Blackboard kan du velge å opprette enkeltgrupper eller gruppesett:

 • Enkeltgrupper: Underviser oppretter og redigerer gruppene enkeltvis. Studenter kan være medlem av mange enkeltgrupper. 
 • Gruppesett: Underviser oppretter og redigerer alle gruppene i settet samtidig, og kan også redigere gruppene enkeltvis. Studenter kan være medlem av én av gruppene i gruppesettet.

Hver gruppe og gruppesett har en egen side i emnet hvor du som underviser kan velge å aktivere gruppeverktøy som studentene kan bruke for å samarbeide. Det er kun underviser og gruppemedlemmer som har tilgang til gruppen og gruppens verktøy.

Hvis du ønsker å lese mer om gruppeverktøy, se Grupper og verktøy for gruppearbeid.

Metoder for gruppepåmelding #

Du kan knytte studenter til grupper på tre forskjellige måter:

 • Egenpåmelding: Her kan studentene selv legge seg til i gruppene ved hjelp av et tilknytningsskjema. Egenpåmelding er tilgjengelig for både enkeltgrupper og gruppesett.
 • Manuell påmelding: Her kan du tilordne hver student i emnet ditt til en gruppe. Manuell påmelding er tilgjengelig for både enkeltgrupper og gruppesett.
 • Tilfeldig påmelding: Med tilfeldig påmelding deles studentene inn i grupper basert på innstillingene du har satt for gruppen. Tilfeldig påmelding er kun tilgjengelig for gruppesett.

Opprette grupper #

 1. For å opprette grupper, gå til Brukere og grupper (1) i emnebehandlingsmenyen og trykk på Grupper (2).

  viser at du først trykker på brukere og grupper, deretter grupper i emnebehandlingsmenyen for å komme til siden du kan opprette grupper
 2. Trykk på Opprett (1) og velg om du ønsker å opprette Enkeltgrupper eller Gruppesett. Velg også hvilken påmeldingsmetode du ønsker å ha.

  Trykk på opprett gruppe for å velge hva slags gruppe du ønsker å opprette, samt påmeldingsmetode
 3. Du kommer nå til en side hvor du må fylle ut informasjon om gruppen eller gruppene du ønsker å opprette. Skriv inn Navn (1) og eventuelt en beskrivelse (2) av gruppen. Huk av for om du vil gjøre gruppen synlig for studentene (3). Det anbefales å gjøre den synlig. Hvis du har valgt å opprette en gruppe med egenpåmelding kan du også velge å kun gjøre påmeldingsskjema synlig.

  skriv inn et navn, eventuelt en beskrivelse og velg om gruppen skal være synlig for studentene.
 4. Under Verktøytilgjengelighet kan du huke av for de gruppeverktøyene du vil skal være tilgjengelig for gruppemedlemmene i gruppen. For å lese mer om de ulike gruppeverktøyene, se brukerveiledningen Grupper og verktøy for gruppearbeid.

  Huk av for de gruppeverktøyene du ønsker skal være tilgjengelig i gruppen
 5. Hvis du ønsker å vurdere studentinnleveringer ved hjelp av blogger, wikier eller dagbøker, huk av for Vurdering (1) under det aktuelle verktøyet, og skriv inn mulige poeng til 1 for godkjent/ikke godkjent. Du har også mulighet til å legge til en vurderingsmatrise ved å trykke på Legg til vurderingsmatrise (2).

  Huk av for vurdering under verktøyet hvis du ønsker muligheten til å vurdere studentarbeidet. Ønsker du å legge til vurderingsmatrise, trykk på legg til vurderingsmatrise
 6. Under Tilpasning kan du gi studentene tillatelse til å kunne tilpasse grupeområdet. Det anbefales at du fjerner denne muligheten.

  Det anbefales at du ikke huker av for å la studentene ha mulighet til å tilpasse gruppeområdet
 7. Avhengig av hvilken type påmelding du har valgt, må du gjøre følgende:
  • Egenpåmelding: Under innstillinger for påmelding, skriv inn et navn på skjema for påmelding (1) og eventuelt skriv en instruksjon for påmelding (2). Skriv inn maksimalt antall medlemmer (3) som kan melde seg inn i gruppen. Du kan velge å gjøre påmeldte medlemmer synlige for andre brukere ved å huke av for vis medlemmer (4). Til slutt kan du velge å gi studentene tillatelse til å melde seg på fra gruppens innleggside (5). Denne framgangsmåten er identisk for enkeltgrupper og gruppesett.

    Skriv inn navn på påmeldingsskjema og eventuelt en instruksjon. Skriv inn maksimalt antall medlemmer og huk av for om du ønsker at medlemmene skal være synlig for andre brukere. Velg også om studentene skal ha tillatelse til å melde seg på fra gruppens innleggside
  • Manuell påmelding: Framgangsmåten for enkeltgrupper og gruppesett er noe forskjellig.
   Enkeltgruppe: Under medlemskap trykk på Legg til brukere (1).

   Under medlemskap trykk på legg til brukere

   I siden du kommer til huk av (1) for de studentene du ønsker å legge til i gruppen. Trykk Send (2).

   Huk av for de studentene du ønsker å legge til i gruppen og trykk send

   Gruppesett: Under Alternativ for gruppesett skriv inn Antall grupper (1) du ønsker å å opprette. Trykk deretter Send (2)

    Under alternativ for gruppesett skriv inn antall grupper du ønsker å opprette

   På neste side kan du legge til brukere for hver av gruppene ved å trykke på Legg til brukere (1).

   Trykk på legg til brukere for å legge til brukere i hver av gruppene
  • Tilfeldig påmelding: Gjelder kun for gruppesett. Under medlemsskap, skriv inn Antall studenter per gruppe (1) og/eller Antall grupper du vil opprette (2). Velg et alternativ (3) for å fastslå hvordan du melder på evnetuelle resterende medlemmer. Trykk deretter Send (4).

    Under medlemsskap skriv inn antall medlemmer per gruppe og/eller antall grupper du vil opprette. Velg også hvordan du ønsker å distribuere de resterende medlemmene. Trykk send
 8. Du kan velge å opprette Smartvisning for gruppen eller gruppene du oppretter. Smartvisning kan brukes for å organisere Vurderingssenteret bedre, i tillegg til at du kan filtrere vurderingssenteret fra gruppetilhørighet slik at det blir enkere å finne vurderinger i en gruppe. For å aktivere smartvisning, huk av for Opprett smartvisning for denne gruppen (1) under Gruppealternativer. For gruppesett finner du dette alternativet under Alternativer for gruppesett. Les mer om smartvisning på Blackboards egen hjelpeside: Smartvisning.

  Under gruppealternativer huk av for opprett smartvisning
 9. Når du er klar til å opprette enkeltgruppen eller gruppesettet, trykk Send. Gruppen eller gruppene du har opprettet vil nå vises på Gruppe-siden.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du har spørsmål eller støter på problemer.

31 Vedlegg
5529 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)