Blackboard -...

Blackboard - Opprette gruppeinnleveringer

Denne siden viser deg hvordan du kan opprette og redigere gruppeinnleveringer.

English version - Creating group assignments

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

NB! Forskjellen mellom å opprette en innlevering og en gruppeinnlevering er valget man foretar under innsendingsdetaljer.

Gruppeinnlevering #

For å kunne opprette en gruppeinnlevering må gruppene være laget på forhånd. Se her for hvordan du oppretter grupper.

Dersom du også ønsker at studenter skal kunne levere individuelt må du passe på opprette tilstrekkelig antall grupper i gruppesettet slik at de studentene som ønsker å levere individuelt kan melde seg på en egen gruppe. Gruppesettet burde derfor også ha egenpåmelding. Les her om hvordan du oppretter grupper med egenpåmelding.

Opprette oppgave #

 1. Se til at Redigeringsmodus er på (1).

  Til venstre i emnet finner du sidemenyen. Velg hvilket innholdsområde oppgaven skal ligge i. I dette eksempelet bruker vi innholdsområdet Arbeidskrav. Klikk på lenken (2) for å komme inn i innholdsområdet.

  arbeidskrav i sidemeny og sjekk redigeringsmodus
 2. Under tittelen ser du en menylinje. Hold musepekeren over Vurderingsverktøy for å vise nedtrekksmenyen. Klikk på Oppgave for å opprette en ny innleveringsoppgave:

  opprette oppgave

Oppgaveinformasjon #

Under Oppgaveinformasjon må du gi oppgaven et navn (1). Dersom oppgaven er obligatorisk bør dette inkluderes i navnet. Under Instruksjoner (2) har du mulighet til å gi en beskrivelse av oppgaven i tekstredigeringsverktøyet nedenfor:

 Gi navn og beskrivelse til oppgave

Oppgavefiler #

Dersom du ønsker å legge ved en fil til oppgaven, kan du gjøre det under Oppgavefiler. Velg da Bla gjennom min datamaskin eller Bla gjennom Mitt innhold.

 legge til oppgavefiler

Innleveringsfrister #

Ved å sette en Innleveringsfrist sørger du for at:

 • (1) Oppgaven blir lagt til i emnekalenderen.
 • (2) Studentene får varsel om at oppgaven skal leveres. Dette varselet får de både på NTNUs Blackboard-nettside og i Blackboards-mobilapplikasjon.

  NB! Studenter har i Blackboard mulighet til å levere besvarelser etter innleveringsfristen, den vil imidlertid bli tydelig merket med Sen på Ikke vurdert-siden i Vurderingssenteret (og i selve forsøk-siden).

Sette innleveringsfrist

Vurdering #

Under Vurdering finner du følgende valg:

 • (1)  Angi Mulige poeng. Dette feltet er obligatorisk. I oppgaver som skal vurderes til Godkjent/Ikke godkjent setter du inn tallverdien 1 i dette feltet.
  1 = Godkjent og 0 = Ikke godkjent.
 • (2) Du som foreleser kan knytte en vurderingsmatrise til oppgaven.
  For å lære hvordan du bruker vurderingsmatrise, trykk her: Vurderingsmatriser.
 • Innsendingsdetaljer (3)Vurderingsalternativer (4) og Visning av vurderinger (5) Trykk på teksten i feltene for å få fram innholdet i disse menyene.

  Oppgaver - Evaluering - Valgalternativer

Innsendingsdetaljer #

Under Innsendingsdetaljer får du opp en meny der du kan velge:

 • (1) Oppgavetype:
  • (A) Velg Gruppeinnsending for å opprette en gruppeoppgave.
  • (B) Fra Elementer som kan velges-boksen velger du gruppen eller gruppene som skal få denne oppgaven.
  • (C) Trykk på pilen som peker mot høyre, for å flytte de valgte gruppene over i Valgte elementer-boksen.
   Tips: Det er mulig å velge flere grupper på en gang. For Windows-brukere kan du velge flere grupper ved å holde inne Ctrl-tasten og klikke på de gruppene som skal velges. Det er også mulig å velge en hel sekvens av grupper, hold inne Shift-tasten og klikk på første og siste gruppe i sekvensen. For Mac-brukere, hold inne Commad-tasten i stedet for Ctrl-tasten.
 • (2) Antall forsøk: Tillatt ett, flere, eller ubegrenset antall forsøk. Dersom du tillater mer enn ett forsøk, kan du velge hvilket forsøk som skal benyttes i Vurderingssenteret. Vi anbefaler deg å velge mer enn ett forsøk, dermed får studentene mulighet til å levere på nytt dersom de, for eksempel, ved et uhell har levert feil fil.

Vurderingsalternativer #

I menyen under Vurderingsalternativer er det mulig å:

 • Aktivere anonym vurdering. De som vurderer vil ikke ha mulighet til å se navnet til den som har levert oppgaven før etter vurderingen er ferdig.
 • Det er også mulig å velge Fellesvurdering (når minst 2 skal vurdere hver besvarelse). Da kan du fordele vurderingsarbeidet mellom de som er tilordnet underviser- eller undervisningsassistentroller i emnet. Les mer om delegert vurdering her: Delegert vurdering.

Visning av vurderinger #

Visning av vurderinger velger du hvordan vurderingene skal bli fremstilt i Vurderingssenteret og til studentene i Mine resultater-området (1). Du velger også om innleveringen skal inkluderes i Vurderingssenteret sine beregninger (2), og om vurderingen skal vises til studentene i Mine resulater (3).

NB! Blackboard skal kun benyttes til underveisvurderinger i et emne, og man må kun sette vurderinger som er i tråd med det som står i emnebeskrivelsen. I de aller fleste tilfeller er det da Godkjent/Ikke godkjent som skal velges i Vis vurdering som-feltet. Dersom oppgaven du ønsker å lage teller på sluttkarakteren til studentene skal denne lages i Inspera. Les mer om Digital eksamen her.

 Visning av vurdering

Tilgjengelighet #

Under Tilgjengelighet velger du om oppgaven skal være tilgjengelig for studenter (1). Hvis du vil at oppgaven skal bli tilgjengelig på en spesiell dag, legger du inn dato og klokkeslettet i Vis etter-raden under Begrens tilgjengelighet (2).

Det er også mulig å begrense tilgjengeligheten ved å sette en Vis til-dato. Vi anbefaler deg derimot å ikke benytte Vis til-funksjonen, ettersom dette også vil forhindre studenter som har en gyldig grunn til å levere etter innleveringsfristen, å sende inn sin besvarelse. 

Når du er ferdig, klikk på Send for å opprette oppgaven.Redigere innleveringer #

Det er enkelt å gå inn å redigere en innlevering. Finn oppgaven i innholdsområdet, hold musepekeren over oppgaven og klikk på den lille meny-ikon pilen (1) som vises bak oppgavenavnet. Velg Rediger (2) for å komme inn i redigeringsverktøyet. Du vil da få tilgang til de samme valgmulighetene som du hadde da du opprettet innleveringsoppgaven.

 Redigere innleveringer

Håndtere sen innlevering #

Studenter har i Blackboard mulighet til å levere besvarelser etter innleveringsfristen, den vil imidlertid bli markert som Sen innlevering i Vurderingssenteret.

Dersom du ønsker at det ikke skal være mulig å levere etter fristen, har du mulighet til å automatisk gjøre oppgaven utilgjengelig for studentene med Vis-til-funksjonenen i Tilgjengelighetsverktøyet, og dermed hindre studentene å levere sin besvarelse etter fristen. Vi anbefaler deg derimot å ikke benytte Vis-til-funksjonen, ettersom dette også vil forhindre studenter som har en gyldig grunn til å levere etter innleveringsfristen, å sende inn sin besvarelse.

Endre innleveringsfrister i kalenderen #

Det er også mulig å flytte innleveringsfristen fra kalendervisningen. Se hvordan du gjør det her:
Endre innleveringsfrister i kalenderen.

Plagieringskontroll #

Ouriginal sammenligner en innlevert besvarelse med tidligere innleverte besvarelser ved NTNU og tekster via kilder på internett. Systemet gjør en analyse og lager en rapport som angir likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder, dvs. om det kan være tilfelle av plagiat. Rapporten gir direkte henvisning til kilder og tekst i kilder som har likheter.

For å lære mer om hvordan du bruker Ouriginal, trykk her: Plagieringskontroll - bruke Ouriginal web-inbox

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du støter på problemer.

24 Vedlegg
13294 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)