Blackboard - Oppfølgingssenter

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Undervisning IT-hjelp

I denne brukerveiledningen viser vi hvordan man enkelt kan følge opp studenter i faresonen i Oppfølgingssenteret inne i Blackboard Learn.

English version - Blackboard - Monitoring students using the retention Center

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Oversikt over oppfølgingssenteret #

Oppfølgingssenteret i Blackboard Learn gjør det enkelt for faglærere å  se hvilke av studentene i emnet som er i faresonen . Det er enkelt å kommunisere med studenter som sliter, for å hjelpe de til å klare å gjennomføre emnet. I oppfølgingssenteret kan man bl.a. få en oversikt over:

 • Overskredne tidsfrister: Studenter som har levert etter innleveringsfrister i emnet
 • Evalueringsvarsel: Studenter som ikke har gjennomført obligatoriske vurderingsaktiviteter i emnet inne i Blackboard
 • Aktivitetsvarsel: Studenter som ikke har vært aktivt inne i gjeldende emne
 • Tilgangsvarsel: Studenter som ikke har vært pålogget Blackboard Learn i definert tidsperiode, f.eks. de siste 2 ukene

Det er mulig for undervisere i hvert emne å tilpasse reglene for varsler.  

 1. Oppfølgingssenteret finner du under Oppfølgingsressurser i Emnebehandlingsmenyen:
  Oppfølgingssenter i emneadministrasjonsmenyen
 2. Slik ser oppfølgingssenteret ut i et emne uten studenter, det vil også se slik ut i et emne der ingen varsler er utløst:
  Støttesenteret uten aktive varsler
 3. Oppfølgingssenteret er oppsatt med standard varsler. Dersom det ikke er gjort tilpasninger på hva man ønsker varsler om, kan oppfølgingssenteret i Blackboard Learn se slik ut:
  Støttesenteret med oversikt over varsler
  (A) Oversikt over studenter som bør følges opp utifra forhåndsdefinerte varsler
  (B) Studentnavn vises i alfabetisk rekkefølge sortert fra A-Z. Det er mulig å sortere fra Z-A visning ved å trykke på den lille pilen.
  (C) Oversikt over standard innstilte varsler.
  (D) Det er mulig å følge opp enkelte studenter tettere ved å merke de med en stjerne. Disse studentene vil da legges i egen visnig på høyresiden.
  (E) Her finnes regler ekskludert fra risikotabellen. Du kan for eksempel opprette en regel for å vise de brukerne som klarer seg bra i emnet ditt, eller andre aktiviteter som ikke har med risiko å gjøre. Her har vi valgt aktivitetsvarsel, som viser antall studenter med aktivitet siste 2 dager 2% over gjennomsnittet i emnet. I dette tilfellet gjelder der 0 studenter. Dersom man trykker der antallet står, vil man få opp en sortert oversikt for de studentene dette gjelder.
  (F) Menyknapp for å tilpasse de forhånsdefinerte innstillingene på varsler. Dette forklares i neste steg i denne brukerveiledningen.

Tilpasse varsler i oppfølgingssenteret #

Det er mulig for undervisere å tilpasse varsler som vises i oppfølgingssenteret.

 1. Trykk på Tilpass øverst i høyre hjørne inne i støttesenteret:
  Tilpass Oppfølgingsseneteret - Steg 1
   
 2. Bak det lille Menyvalg-ikonet finner du en rekke alternativer.
  Tilpass støttesenteret - Steg 2
  A: Velg Rediger for å tilpasse innstillingene for varsling
  B: Definer om regelen skal Inkluderes fra risikotabellen
  C: Definer om regelen skal ekskluderes fra risikotabellen
  D: Slett regelen
 3. Dersom du ønsker å tilpasse regelen med andre innstillinger for varsling velger du Rediger.Du får da opp en side der du kan:
  1: Endre regelnavn
  2:
   Velg om regelen skal inkluderes i risikotabellen i emnet
  3: Definér vilkår for regelen 
  4: Trykk Send når du har satt ønskede vilkår for regelen.
  Endre regel for emneaktivitet
 4. Du får en bekreftelse etter vellykket endring av regel i Blackboard Learn:
  Regel for emneaktivitet er endret 

Oppfølging av studenter fra oppfølgingssenteret #

Fra oppfølgingssenteret er det enkelt å ta kontakt med studenter som sorterer inn under de definerte reglene for varsling i et emne. I tillegg kan man markere studenter som man ønsker å følge opp tettere.

 1. Trykk på en av rutene som er merket med rød prikk for å få mer informasjon om hver enkelt student som ligger i faresonen:

  Kontakt studenter i faresone - Steg 1
 2. Her vil du kunne:
  1) Se detaljer omkring risikofaktorene.
  2) Merke studenter som du vil følge ekstra godt med på. Studentene som merkes med stjerne (A) vil vises i egen oversikt i støttesenteret, og gjør det enklere å følge opp.
  3) Varsle studenter (B) og observatører (f.eks. studierådgivere) direket fra støttesenteret.
 3. Velger du å gå inn og varsle åpnes informasjon om oppfølging, med følgende informasjon og valg:
  Send varsel til studenter i faresone
  A: Oversikt over hvem varselet sendes til
  B: Mulighet for å legge til mottakere (blindkopi)
  C: Hvilket emne varselet gjelder
  D: Meldingsfelt med innlagt forslag til ordlyd. Denne kan man endre som man ønsker.
  E: Mulighet til å inkludere liste over mottakere
  F: Mulighet for å legge til en fil  
  G: Trykk Send for å sende e-post varsling
 4. Du blir selv også automatisk satt på kopi, slik at du får en bekreftelse på at eposten er sendt.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

9 Vedlegg
1446 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)