Blackboard - Meny for emneadministrasjon

Denne siden vil gi en innføring i hvordan du bruker emnebehandlingsmenyen i Blackboard.

Engelsk version - Blackboard - The course management menu

Temaside for Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Emnebehandlingsmenyen er kun tilgjengelig for forelesere, og ikke for studenter. Menyen er delt opp i åtte deler, som igjen har flere valg.

Emnebehandlingsmenyen #

Emnebehandlingsmenyen finner du under emneinnholdsmenyen. Ved å trykke på Kontrollpanel kan du utvide eller minimere emnebehandlingsmenyen. Kontrollpanelmeny

Emnemenyen fungerer på samme måte, som vil si at du kan trykke på den lille pilen på venstre side av emnenavnet i sidemenyen for å minimere den øverste delen av sidemenyen. Dette kan være ryddig hvis man skal arbeide med emnebehandlingsmenyen uten å bruke emneinnholdsmenyen på en stund.

I emnebehandlingsmenyen har vi flere valg. Noen av disse er også tilgjengelige fra andre steder i Blackboard, for eksempel Mitt innhold, Kalender og Kunngjøringer. Fra emnebehandlingsmenyen kan du også finne verktøy for å vurdere prøver, endre designet i emnet ditt, og administrere grupper. Kort fortalt lar emnebehandlingsmenyen deg administrere emnet ditt.

De ulike sidene har en kort beskrivelse under tittelen. Introduksjonstekst

Mitt innhold #

Mitt innhold-delen av menyen består av snarveier til områder som også er tilgjengelige gjennom Mitt innhold i toppmenyen. Mitt innhold i toppmenyen

 • Det første menyvalget lar deg se innholdet som er opplastet til emnet du er i. De andre alternativene lar deg navigere mellom innhold som er linket til andre emner og din egen bruker.

Det kan og være nyttig å merke seg at innhold som er slettet eller flyttet fra emneinnhold vil fortsatt være tilgjengelig for forelesere gjennom Mitt innhold, så lenge det ikke også har blitt eksplisitt fjernet fra Mitt innhold-siden.

Emneverktøy #

Valgene du finner under Emneverktøyvalget i menyen er verktøy som diskusjonsforum, kalender, varslinger, epost, kontakter, og flere andre:
Emneverktøy som vist i emnemenyen.

Klikk på de ulike verktøyene for se mer om de. De nevnte valgene er det også mulig å gjøre tilgjengelig for studentene. Dette gjøres ved å holde musepekeren over plusstegnet helt øverst i menyen, for så å trykke på Verktøyslenke i valgene som kommer i nedtrekksmenyen.
Hvordan komme til verktøylenke.

Verktøyslenke i Emnemenyen #

 1. Som navnet tilsier, så lager dette valget en lenke til et verktøy. I dette eksempelet skal vi lage en link vi kaller Viktige meldinger, så vi fyller dette inn i feltet "navn".(1) Linken skal føre til verktøyet Oppslag, så vi velger dette fra nedtrekksmenyen i Type. Til slutt huker vi av boksen hvor det står Tilgjengelig for brukere, slik at linken blir synlig for studentene, og trykker Send.
  Hvordan legge til verktøylenke i emnemeny
 2. Nå har linken dukket opp i emnemenyen. Siden dette er en link til et bestemt verktøy, nemlig Oppslag, så vil en bruker som trykker på denne linken bli sendt til den samme siden som når en foreleser trykker på Oppslag i Emneverktøy.
  Her er linken lagt til i emnemenyen
 3. Vi kan også flytte linken ved å trykke på de to pilene som peker opp og ned øverst til høyre i menyen, markere linken, og flytte den via pilene.
  Hvordan flytte verktøylenke.

Verktøy i emneområde #

 1. Man kan bruke teknikken for å knytte studenter til dette verktøyet på emneområdene. I dette eksempelet vil vi lage det samme verktøyet i et emneområdet vi kaller Sandkasse.
 2. Velg Verktøy, så flere verktøy, og trykk til slutt på Oppslag.
  Hvordan lage kunngjøringslenke i innholdsområde.
  Her kommer det opp et annerledes vindu enn i det forrige eksempelet, men essensen er det samme. Vi kan gi det det samme navnet som i eksempelet over, Viktige meldinger. Vi huker av boksen for å gjøre det Tilgjengelig. Til slutt trykker vi på Send.
  Kunngjøringslenkevalg
  Nå har Verktøyslenken dukket opp i innholdsområdet.Bekreftelse på at lenken har blitt skapt.

Dette var bare et eksempel på hvordan verktøyslenken fungerer, men det burde likevel gi innblikk i hvordan denne delen av emnebehandlingsmenyen fungerer, og hva Emneverktøy er.

Oppfølgingsressurser #

Oppfølgingsressurser gjør det mulig å få en oversikt over studentenes aktivitet i emnet, og følge opp studentene som har behov for det.

Oppfølgingsressurser meny

Aktivitetsoversikt #

Aktivitetsoversikt gir en oversikt over aktiviteten til studentene i emnet, for eksempel hvor aktive de har vært i diskusjonsforum og når de sist var innom emnet i Blackboard. Skjermbilde fra aktivitetsoversikt.

Oppfølgingssenter #

Oppfølgingssenter
Støttesenteret viser studenter som har falt bak, og som derfor kan være i faresonen.

 • Hver røde prikk viser en risikofaktor. Vi kan klikke på disse for å se de individuelt. I dette eksempelet viser signalet at en bruker ikke har besøkt dette emnet på 55 dager. Rød prikk viser at eleven er i "faresonen"
 • De andre kolonnene viser andre risikofaktorer: Overskredne tidsfrister, Evalueringsvarsel og Aktivitetsvarsel. Vi kan velge hvilken som helst av disse røde prikkene for å se flere detaljer som gjelder denne studenten.
 • Oppfølgingssenteret gir oss også verktøy for å hjelpe individuelle studenter som sliter. En måte å gjøre dette på er å bruke Følg opp-funksjonen. Denne knappen vil legge til studenten(e) til en liste på høyre side av skjermbildet. Dette gjør det enklere å holde oversikt over de studentene som sliter. Hvordan sette opp oppfølging av studenter.
  • En annen måte vi kan se etter en student er ved å trykke på Varsle ved siden av Følg opp-knappen. Denne lar oss sende en varsling til denne studenten via epost. Hvordan sette opp varsler.
 • Vi kan også tilpasse kriteriene for når studentene skal merkes som "bør følges opp" ved å trykke på Tilpass øverst i høyre hjørne.
  Hvordan tilpasse oppfølgingssenteret.

Vurderingssenter #

Vurderingssenteret er et område hvor man kan vurdere innleveringer og prøver, og se gjennom spørreundersøkelser. Kort fortalt, så består vurderingssenteret av to valg: Ikke vurdert og hele vurderingssenteret. I tillegg kan det være underkategorier i hele vurderingssenteret avhengig av hvilke aktiviteter som har blitt laget i emnet. I dette tilfellet inneholder emnet Oppgaver og Tester som du kan se i underkategoriene i skjermbildet. Skjermbilde av vurderingssenteret.

Ikke vurdert alternativet lar deg se hva som har blitt levert inn av studentene, som som fortsatt ikke har blitt vurdert av emnets foreleser. Ved å klikke på navnet til studenten kan man vurdere det studenten har levert.Skjermbilde av oppgaver som trenger vurdering.

Hele vurderingssenteret valget viser studenter som har gjennomført de forskjellige aktivitetene. Studentene er opplistet i hver sin rad, mens aktivitetene er listet opp i kolonner. I dette eksempelet er det to studenter og fire aktiviteter. skjermbilde av hele vurderingssenteret.

Her kan vi se tre typer aktiviteter: "Semesteroppg er innleveringsoppgave, "undersøkelse" er en studentvurdering, og "Test" er en Prøve. Vi kan også se at det er forskjellige symboler i de forskjellige boksene. Studenten på øverste rad har fullført alle aktivitetene, mens de andre har ikke fullført noen av dem. Symbolene varierer mellom de forskjellige aktivitetene. I dette tilfellet viser de: (1): Godkjent, (2), ikke vurdert, (3) Fullført, og (4) 10.00 som er poengene studenten fikk på prøven. Eksempler på forskjellige typer vurderinger.

Dersom du trykker på Symbolforklaring, åpnes et vindu med forklaringer på de forskjellige symbolene.
Symbolforklaring skjermbilde.

Dette verktøyet har mange innstillinger og funksjoner som ikke vil bli dekket i denne artikkelen. For å lære mer om Vurderingssenteret, klikk her.

Brukere og grupper #

Brukere og grupper inneholder også to valg: Brukere og Grupper.
Menyvalgene i brukere og grupper.

Brukere #

Brukere viser oss en liste med alle emnedeltakere, både studenter og forelesere, med navn, epostadresse, rolle i emnet, og om emnet er er tilgjengelig for de forskjellige emnedeltakerne. Skjermbilde av brukere

Se wiki-artikkelen, "Legge til ansatte i emner" for en innføring i hvordan man bruker dette verktøyet.

Grupper #

Grupper brukes for å håndtere grupper i emnet. Kort fortalt så kan vi lage en (1)Enkeltgruppe, eller et (2) Gruppesett. Ved å velge enkeltgruppe lager man en gruppe om gangen, mens gruppesett lager flere grupper på en gang. alternativer til hvordan man lager grupper

I begge tilfeller er det forskjellige måter å lage gruppene på. Egenpåmelding lar emneansvarlig velge en øvre grense for medlemmer i gruppen, mens studentene melder seg inn i de gruppene de vil. Manuell påmelding lar emneansvarlig velge studentene som skal inn i hver gruppe. Hvis man lager et gruppesett kan man også velge Tilfeldig påmelding, som automatisk vil fordele studentene tilfeldig. Gruppestørrelsen fastsettes av emneansvarlig.

For å lære mer om grupper og verktøy for gruppearbeid, klikk her.

Deltakere #

Deltakere har mye til felles med brukere, men i motsetning til brukere, så lar ikke dette verktøyet deg legge til eller fjerne brukere, eller forandre rollene deres. På den måten er det kun til innsyn i, og ikke til behandling av brukere. Fordelen Deltakere har, er at det lar deg velge i forskjellige visningsalternativer, som fungerer som et filter, eller som forandrer kolonnene med informasjon om hver av deltakerne. deltakere, liste over studenter

Tilpasning #

Tilpasning er verktøyet vi bruker for å skreddersy emnet vårt. Vi kan for eksempel forandre på utseendet til emnet, emnenavnet, justere tilgjengeligheten til emnet, og forandre på språket som blir brukt i emnet. Det er fem valg i denne delen av emnebehandlingsmenyen. Her kommer en kort gjennomgang av disse valgene.

Tilpasningsmenyvalg

Egenskaper #

Egenskaper() lar oss justere noen av de grunnleggende funksjonene i emnet.

 • Vi kan forandre(1) Emnenavn. og Beskrivelse av emnet
 • Vi kan også endre språkinnstillger for emnet:
  • Merk: Denne innstillingen gjelder kun for dette emnet.
 • Som alltid lagres endringene ved å trykke på Send nederst i høyre hjørne.

Tilgang for gjester og observatører #

Det neste valget, Tilgang for gjester of observatører, lar oss administrere rettighetene til gjester og observatører. Hvis vi ikke vet hva det vil si, kan vi trykke på Mer hjelp rett under overskriften.

 • Vi ser at Blackboard bruker begreper som vi kanskje ikke er kjente med. Hjelpeinnhold for gjester og observatører Tillatelser kontrollerer gjesters og observatørers tilgang til emnet. Selv om du gir gjester og observatører tilgang til emnet, får de ikke tilgang til alle emnets funksjoner. Tilgang kan ikke gis for funksjoner som er begrenset på systemnivå. Det er mulig å gi gjester og observatører tilgang til individuelle funksjoner via Verktøytilgjengelighet-lenken under Tilpasning på kontrollpanelet.

Gjester defineres som emnebrukere som ikke deltar direkte i aktivitetene. Systemadministratoren kan gi eller nekte gjester tilgang til emner som standard.

Observatører defineres som emnebrukere som ikke deltar direkte i aktivitetene, men som følger handlingene til én eller flere studenter som er påmeldt emnet.

Systemadministratoren kan også gi eller nekte gjester og observatører tilgang til visse funksjoner i emner, for eksempel innholdsområder og verktøy. Systeminnstillingene overstyrer emneinnstillingene når det gjelder tilgangsbegrensning. Hvis systemet ikke tillater at gjester får tilgang til et verktøy, får ikke gjester som er tilknyttet emnet, tilgang til verktøyet på emnenivå.

Utseende #

Utseende lar oss endre utseendet på emnet i Blackboard. Dette inkluderer å forande startsiden for emnet, som er siden studentene kommer på når de åpner emnet. Vi anbefaler at fakultetene velger likest mulig emnedesign, for å gjøre det enklere for studentene å navigere de forskjellige emnene i Blackboard. Startsidealternativer

 • Velg menystil kan ignoreres, da det ikke er mulig å forandre på denne i NTNUs versjon av Blackboard.
 • Under Standard innholdsvisning kan vi velge hvordan innhold skal se ut for studenene. Vi anbefaler å bruke standardinnstillingen "ikon og tekst", da dette er ryddigere enn de andre alternativene. For å se forskjellene kan man eksperimentere i sandkasse-emnene. standard emneinnholdsvalg.
 • Nederst på siden kan man velge et banner som vil komme øver på startsiden i emnet.
  • Et eksempel på et bannerbilde kan sees i BB1001 - Emnedesign in Blackboard Skjermbilde av et banner

Verktøytilgjengelighet #

Den siste siden under Tilpasning er Verktøytilgjengelighet. Dette verktøyet lar oss kontrollere hvilke emneverktøy som er tilgjengelige, og hvem som kan ha tilgang til dem.

Pakker og hjelpeprogrammer #

Under Pakker og hjelpeprogrammer er det seks valg. Disse er i hovedsak verktøy for å importere og eksportere emneinnhold mellom e-læringssystemer. Vi kommer ikke til å gå inn på disse verktøyene i denne artikkelen, men det finnes mer informasjon her: Blackboard Temaside på Innsida.
 Meny for pakker og hjelpeprogrammer

Se også #

Kontakt #

For spørsmål eller støtte ta kontakt med Orakeltjenesten

39 Vedlegg
3124 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)