Blackboard - Levere inn oppgaver og prøver

Denne wikien viser hvordan studenter kan levere oppgaver og prøver i Blackboard.

English version - Blackboard - Submit Assignments and Tests

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Obligatoriske arbeidskrav og prøver med innleveringsdatoer opprettes av din underviser i Blackboard. Din underviser kan også opprette gruppeinnleveringer og gi tilgang til dette i sine emner.

Innlevering av oppgaver og prøver #

Finn oppgaver og prøver #

Alle oppgaver og prøver med angitt innleveringsfrist er tilgjengelig i Gjøremål modulen i Blackboard. Du får tilgang til dine gjøremål her:

 • samlet oversikt fra alle dine aktive emner finner du ved å trykke på Varsler i toppmenyen i Blackboard:Varsler - Gjøremål
 • emnerelaterte oppgaver og prøver er tilgjengelige fra Emnets startside (1) i Gjøremål modulen (2):
  Emnets Startside - Gjøremål
 • Velg Denne uken (1) i Gjøremål-modulen for å se oversikten over gjeldende ukes frister.
  I dette eksempelet er det innlevering av både en oppgave og en prøve:
  Gjøremål denne uken

Levere oppgave #

 1. Trykk på den obligatoriske oppgaven, i dette eksempelet er den kalt "Obligatorisk Arbeidskrav 1", for å åpne siden Opplastingsoppgave:
  Opplasting av Oppgave - Oversiktsbilde
  Her finner du følgende: 
  1. Tittel (1)  på oppgaven
  2. Innleveringsfrist (2)
  3. Mulige poeng (3): Poeng vil vanligvis ikke være synlig for studenter etter oppgaven er vurdert. Vanligvis vil 1 vises som Godkjent og 0 vil vises som Ikke Godkjent i vurderte oppgaver.
  4. Oppgavebeskrivelse og instruksjoner (4): Din underviser kan legge til instruksjoner og vedlegg som vil være tilgjengelig i dette feltet.
  5. Skriveinnsending (5): Åpner teksteditor der man kan skrive oppgaven direkte inn i Blackboard.
  6. Legg ved filer (6): Last opp ett eller flere filer fra egen enhet.
  7. Kommentarer (7): Studenter kan skrive inn eventuelle kommentarer til underviser i dette feltet.
  8. Gå ut (8) av siden ved å:Avbryt: Forlat siden uten å levere.
   Lagre utkast: Lagre endringene uten å levere oppgaven.
   Send: Levér oppgaven. 
   Merk: Dersom din underviser ikke har åpnet for flere innleveringsforsøk, kan du kun levere oppgaven én gang. Sørg i så fall for at du har lagt ved alle filer før du trykker Send. 
 2. Etter du har levert åpnes siden Gjennomgå innsendingshistorikk, som gir en oversikt over din innlevering. På toppen av denne siden vil du også finne en bekreftelse på inneleveringen med et eget Bekreftelsesnummer (1). Du bør kopiere og lagre dette nummeret som et bevis på innsendingen. Dersom det er åpnet for flere forsøk vil du kunne starte ny innlevering ved å velge Start ny (2):
  Bekreftelse innsendt oppgave
 3. Studenter har tilgang til alle sine innleveringskvitteringer fra Mine resultaterEmnets startside:
  Resultater i Snarveier-modulen
 4. Trykk Sendt (1) og deretter det lille nummeret (2) ved siden av der det står Innsendingskvitteringer nede  på siden for å få opp en oversikt over din innleveringshistorikk:
  Mine resultater - Innsendingskvitteringer
 5. Dette åpner siden Submission Receipts (Innsendingskvitteringer):
  Innsendingskvitteringer - Submission Receipts

Levere prøve #

 1. Finn prøven i Gjøremål-modulen og trykk på prøve-lenken for å åpne prøven:
  Finn prøve
 2. Prøvevinduet åpnes med Prøvetittel (A), Instruksjoner (B). Trykk på Begynn (C) for å starte prøven:
  Begynn prøve - Instruksjoner
 3. Undervisere bestemmer oppsettet for hver enkelt prøve, prøvene kan derfor se litt forskjellige ut. Her finner du:
  Gjennomfør prøve - Oversiktsbilde
  • Informasjon (A)  med beskrivelse, intruksjoner, antall forsøk m.m.
  • Eventuelle Varsler (B) dersom dette er aktivert av din underviser (f.eks. Tvungen fullføring når man har begynt på prøven).
  • Spørsmål (C) som skal besvares.
  • Neste spørsmål (E) Trykk på den lille pilen for å gå videre i prøven.
   Merk: Noen prøver vil ha spørsmålene listet nedover på kun en side, da scroller men nedover i stedetfor å trykke seg videre til neste spørsmål.
 4. Fullfør prøven og trykk Lagre og send:
  Lagre og send prøve
 5. Etter du har levert åpnes Prøve innsendt siden. Trykk OK dersom du ønsker å gå gjennom dine prøveresultater: 
  Prøve innsendt
 6. I visningen Gjennomgå prøveinnsending vil du få en oversikt over dine svar:
  Gjennomgå prøveinnsending
  Korrekte svar indikeres med et grønt ikon. Oppgaver som må vurderes manuelt vil ha et gult utropstegn. Trykk OK for å gå ut av siden.

Ny innlevering eller prøve #

 • Noen oppgaver og prøver kan settes opp med flere forsøk av din underviser. I slike tilfeller vil du kunne levere en ny versjon av en oppgave eller gjøre en ny gjennomføring av prøven innenfor innleveringsfristen. 
 • Ta kontakt med din underviser dersom du har behov for flere forsøk enn det som er gitt.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

14 Vedlegg
5182 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)