Blackboard -...

Blackboard - Levere inn oppgaver og prøver

Denne wikien viser hvordan studenter kan levere oppgaver og prøver i Blackboard.

English version - Submit Assignments and Tests

Temaside om Blackboard for studenter | Sider tagget med Blackboard

Alle oppgaver opprettes av undervisere/faglærer i emnet. Ta kontakt med faglærer om dere har spørsmål om selve oppgaven.

Innlevering av oppgaver og prøver #

Finn oppgaver og prøver #

Alle oppgaver og prøver med innleveringsfrister er tilgjengelig i Gjøremål-modulen i Blackboard. Du får tilgang til dine gjøremål her:

 1. En samlet oversikt over alle gjøremål i alle dine aktive emner finner du ved å trykke på Varsler (1) i toppmenyen i Blackboard.

  Klikk på varsler for å få en oversikt over gjøremål i alle emner.
 2. For å se alle innleveringer i et emne går du inn på det bestemte emnet. Finn fram til Emnets startside (1). Under Gjøremål (2) ser du en oversikt over alle innleveringene i emnet.

  Klikk på emnets startside for å få en oversikt over emnerelaterte gjøremål.

Levere oppgave #

Du kan levere inn en oppgave ved å finne fram til den inne i emneområdet (der hvor underviser har lagt den), men det er også mulig å bruke Gjøremål-modulen for å gå direkte til oppgavens innleveringsside.

 1. Velg Denne uken (1) i Gjøremål-modulen for å se oversikten over gjeldende ukes frister.
  I dette eksempelet er det innlevering av både en prøve og en oppgave kalt Obligatorisk arbeidskrav 1 (2).

  I Gjøremål-modulen er det 2 obligatoriske arbeidskrav for denne uken, en obligatorisk oppgave og en prøve.
 2. Trykk på den obligatoriske oppgaven for å åpne siden Opplastingsoppgave. Du kan også åpne opplastingsoppgaven ved å trykke på arbeidskrav under emnets startside.

  Oversikt over opplastning av oppgave. Tittel på oppgaven, innleveringsfrist og mulige poeng. Oppgavens beskrivelse og instruksjoner.

  Lever oppgaven som en skriveinnsending direkte i Blackboard, eller ved å laste opp et vedlegg fra din datamaskin. Legg til kommentarer til din underviser, avbryt, lagre utkast eller lever oppgaven.

  Her finner du følgende.
  1. (1) Tittel på oppgaven.
  2. (2) Innleveringsfrist.
  3. (3) Mulige poeng: Poeng vil vanligvis ikke være synlig for studenter etter oppgaven er vurdert. Vanligvis vil 1 vises som Godkjent og 0 vil vises som Ikke Godkjent i vurderte oppgaver.
  4. (4) Oppgavebeskrivelse og instruksjoner: Din underviser kan legge til instruksjoner og vedlegg som vil være tilgjengelig i dette feltet. Les disse nøye.
  5. (5) Skriveinnsending: Åpner teksteditor der man kan skrive oppgaven direkte inn i Blackboard.
  6. (6) Legg ved filer: Last opp ett eller flere filer fra egen enhet.
  7. (7) Kommentarer: Studenter kan skrive inn eventuelle kommentarer til underviser i dette feltet.
  8. (8) Gå ut av siden ved å trykke:
   Avbryt: Forlater siden uten å levere.
   Lagre utkast: Lagrer endringene uten å levere oppgaven.
   Send: Leverer oppgaven. 
   NB! Når du har levert oppgaven kan du ikke slette besvarelsen din. Underviser bestemmer om det er mulig å levere inn flere forsøk. Dersom du har levert feil, og du ikke har flere forsøk, må du kontakte underviser. Sørg alltid for at du har lagt ved alle filer før du trykker Send.
 3. Etter du har levert åpnes siden Gjennomgå innsendingshistorikk, som gir en oversikt over din innlevering. På toppen av denne siden vil du også finne en bekreftelse på innleveringen med et eget Bekreftelsesnummer (1). Vi anbefaler at du kopierer og lagrer dette nummeret som et bevis på innsendingen. Hvert innleveringsforsøk får sitt eget bekreftelsesnummer. Dersom underviser har tillat flere forsøk vil du kunne se knappen Start ny (2).

  Når du har levert oppgaven kan du kopiere og ta vare på bekreftelsesnummeret. Dersom det er åpnet for flere forsøk kan du trykke på Start ny (2) for å levere et nytt forsøk.
 4. Du finner alle innleveringskvitteringer for oppgaver som er levert i emnet ved å gå til Mine Resultater enten via hurtigmenyen øverst til høyre i Blackboard, eller via ResultaterEmnets startside.

  Snarvei til Resultater.
 5. Trykk Sendt (1) og deretter det lille nummeret (2) ved siden Innsendingskvitteringer nederst på siden for å få opp en oversikt over din innleveringshistorikk og alle kvitteringer.

  Oversikt over innleveringshistorikk og link til innsendingskvitteringer nederst.
 6. Slik åpner du siden Mottatte innsendinger.

  Innsendingskvitteringer 1

Levere prøve #

 1. Finn prøven i Gjøremål-modulen og trykk på prøve-lenken (1) for å åpne prøven. Du kan også finne prøven i emneområdet.

  Du finner prøven ved å klikke på lenken i Gjøremål-modulen.
 2. Prøvens startside inneholder Prøvetittel (A) og Instruksjoner (B). Les gjennom instruksjonene nøye før du starter prøven. Trykk på Begynn (C) for å starte.

  Oversikt viser prøvetittel og instruksjoner. Start prøven ved å trykke Begynn
 3. Undervisere bestemmer oppsettet for hver enkelt prøve, prøvene kan derfor se litt forskjellige ut. Det finnes flere ulike spørsmålstyper, blant annet flervalgsspørsmål, langsvarsoppgaver, kortsvarsoppgaver osv. Her ser du en prøve hvor ett og ett spørsmål vises om gangen:

  Oversikt over prøven, informasjon, varsler og neste spørsmål
  • (A) Informasjon  med beskrivelse, instruksjoner, antall forsøk m.m.
  • (B) Varsler dersom dette er aktivert av din underviser (f.eks. Tvungen fullføring når man har begynt på prøven).
  • (C) Spørsmål som skal besvares.
  • (D) Lagre svar. Alle svar/endringer lagres automatisk underveis, men det er også mulig å lagre manuelt her.
  • (E) Neste spørsmål Trykk på den lille pilen for å gå videre til neste spørsmål (dette vises ikke dersom hele prøven er på én side).
 4. Trykk Lagre og send for å levere prøven (NB! Når prøven viser ett og ett spørsmål får du kun levert fra siste spørsmål i prøven). Du kommer da til Prøve innsendt-siden. Trykk OK for gå videre.
 5. Gjennomgå prøveinnsending-siden får du se resultatet ditt dersom foreleser har gjort det slik at man får tilbakemelding med en gang prøven er levert. Hvis ikke må du vente til foreleser har rettet prøven før du kan se over svarene dine og tilhørende vurderinger.

  Korrekte svar indikeres med et grønt ikon.

  Ved å klikke OK kan du gå gjennom din prøveinnsending og få en oversikt over dine svar.

  Trykk OK (1) for å gå ut av siden.

Flere innleveringsforsøk #

 • Noen oppgaver og prøver kan settes opp med flere forsøk av din underviser. I slike tilfeller vil du kunne levere en ny versjon av en oppgave eller gjøre en ny gjennomføring av prøven innenfor innleveringsfristen. Dersom det er åpnet for flere forsøk vil du kunne starte ny innlevering ved å velge Start ny.
 • Ta kontakt med din underviser dersom du har behov for flere forsøk enn det som er gitt.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

29 Vedlegg
19353 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)