Tilbake

Blackboard - Legge til faglærers kontaktinformasjon

Denne brukerveiledningen beskriver hvordan man kan legge til kontaktinformasjon for faglærere og andre med undervisnings- og eller veilederroller i Blackboard.

English version - Add contact information for lecturers

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Hva er fordelen med kontaktinformasjon? #

Kontaktinformasjonsverktøyet i Blackboard kan gjøre det enklere for studenter å kommunisere med forelesere, læringsassistenter og andre med nøkkelroller i emnet. Her kan man samle informasjon som navn, kontortid, e-post m.m.

Opprette en ny kontakt #

 1. Trykk på Emneverktøy (1) etterfulgt av Kontakter (2) i Emnebehandlingsmenyen.

  Legg til kontakter i venstremenyen.
 2. Opprett en ny kontakt ved å trykke på Opprett kontakt (1), merk at Redigeringsmodus (2) må være "PÅ" for å få dette alternativet.

  Trykk på opprett kontakt. Sjekk at redigeringsmodus er på.
 3. Du kan nå legge inn ønsket profilinformasjon. Merk at kun felter merket med stjerne ( ) er obligatoriske. Du kan legge inn følgende informasjon:
  • Tittel, Fornavn, Etternavn, E-post og Telefon (1).
  • Mulighet for å oppgi Kontoradresse (maks 225 tegn) (2).
  • Kontortid (maks 225 tegn) (3).
  • Notater. Her kan du legge til annen informasjon du ønsker skal være tilgjengelig for studentene (maks 225 tegn) (4).
  • Profilen vil være synlig for studenter dersom "Gjør profilen tilgjengelig" er merket med "Ja" (5).
  • Legg ved et profilbilde for å gjøre det enklere for studenter å finne riktig person. Dette anbefales i emner med mange forelesere eller læringsassistenter (6).
  • Legg til en personlig lenke om ønskelig (7). Det kan være lurt å linke til din Innsida ansattprofil-side (https://www.ntnu.no/ansatte/[brukernavn]).
  • Trykk på Send (8) for å opprette kontakten.

   Innstillinger for kontakt.
 4. Vellykket oppretting av en kontakt bekreftes med en lilla statuslinje.

  Vellykket oppretting av kontakt.

Redigere en kontakt #

 1. Trykk på  den lille pilen (1) bak kontakten og velg deretter Rediger (2).

  Rediger en kontakt ved å trykke på den lille pilen etterfulgt av Rediger.

  Dette tar deg tilbake til samme side som vises når man oppretter en ny kontakt.

Opprette en ny mappe #

Om et emne har mange kontakter kan det være lurt å sortere dem inn i mapper, for eksempel etter rolle.

 1. For å legge til en ny mappe, gå til siden for Kontakter og velg Opprett mappe (1).

  Opprett ny mappe på siden for Kontakter.
 2. Velg mappenavn:
  • Trykk på den lille pilen (1) for å åpne nedtrekksmenyen og velg et av alternativene eller Legg til tekst under (2) for å skrive inn et egendefinert navn (3).
  • Kryss av for "Ja" for å gjøre mappen tilgjengelig (4) for studenter, og trykk deretter Send (5) for å opprette den nye mappen.

   Trykk på den lille pilen for å åpne nedtrekksmenyen. Velg et alternativene; Kontakter, Hjelpelærere, Gjesteforelsere eller Legg til tekst under for å skrive inn et egendefinert navn.

   Gjør mappen tilgjengelig ved å huke av for Ja og trykk send.

Endre rekkefølgen av kontakter #

 1. Dette kan enkelt gjøres ved å dra kontakten og slippe i ønsket rekkefølge (1), eller ved å trykke på opp-ned pilen (2) i øvre høyre hjørne.

  Endre rekkefølge på kontaktene ved en drag-and-drop-metode eller ved å trykke på pilene.

Sjekk at kontaktene er synlige for studenter #

En rask og enkel måte å sjekke at kontakter er synlige for studentene er ved å slå AV redigeringsmodus. En annen måte er ved å gå inn i eksempelvisning for studenter. Se Eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus for mer informasjon.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

31 Vedlegg
7866 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)