Blackboard - Legge til faglærers kontaktinformasjon

Denne brukerveiledningen beskriver hvordan man kan legge til kontaktinformasjon for faglærere og andre med undervisnings- og eller veilederroller i Blackboard.

English version - Blackboard - Add contact information for lecturers

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Hva er fordelen med kontaktinformasjon? #

Kontaktinformasjonsverktøyet i Blackboard kan gjøre det enklere for studenter å kommunisere med forelesere, læringsassistenter og andre med nøkkelroller i et emne. Her kan man samle informasjon som navn, kontortid, e-post m.m.

Opprette en ny kontakt #

 1. Du finner Kontakter under Emneverktøy i Emnebehandlingsmenyen.

  Legg til kontakt - Venstremeny
 2. Opprett en ny kontakt ved å trykke på Opprett kontakt (1), merk at Redigeringsmodus (2) må være for å få dette alternativet.
  Opprett kontakt og redigeringsmodus på
 3. Du kan nå legge inn ønsket profilinformasjon. Merk at kun felter merket med stjerne er obligatorisk.
  • Tittel, Fornavn, Etternavn, E-post og Telefon (1).
  • Mulighet for å oppgi Kontoradresse (maks 225 tegn i hver boks) (2).
  • Kontortid (maks 225 tegn i hver boks) (3).
  • Notater, feks. andre kontaktopplysninger man ønsker å dele med studentene (4).
  • Profilen vil være synlig for studenter dersom Gjør profilen tilgjengelig er merket med Ja. (5)
  • Legg ved bilde for å gjøre det enklere for studenter å finne riktig personen, dette anbefales i fag med mange forelesere eller læringsassistenter (6).
  • Legg til en personlig lenke hvis ønskelig (6).
  • Trykk på Send for å opprette kontakten (7).

   Innstillinger for kontakt
 4. Vellykket oppdatering av kontaktinformasjon vil vises med en lilla statuslinje.

  Kontakten er opprettet

Redigere en kontakt #

 1. Trykk på  menyvalgikonet (den lille pilen bak innholdselementet) og velg deretter Rediger.
  Redigere en kontakt

Opprette en ny mappe #

 1. For å legge til en ny mappe, gå til siden for Kontakter og velg Opprett mappe
  Oprett ny mappe
 2. Velg mappenavn
  • Velg Legg til tekst under (1) for å gi kontakten en forhåndsdefinert navn; Kontakter, Hjelpelærere eller Gjesteforelesere.
  • Eller du kan angi et egendefinert navn ved å skrive inn navn.
  • Kryss av for ja for å gjøre mappen tilgjengelig (2), og deretter Send (3) for å opprette den nye mappen.
   Konfigurer ny mappe

Endre rekkefølgen av kontakter #

 1. Dette kan enkelt gjøres ved å dra kontakten og slippe i ønsket rekkefølge (1), eller ved å trykke på opp-ned pilen i øvre høyre hjørne (2).
  Endre rekkeølge på kontaktene

Sjekke at kontakter er synlig for studenter #

En kjapp måte å sjekke at kontakter er synlig er ved å slå AV redigeringsmodus, en annen måte er ved å gå inn i eksempelvisning for studenter. Se Blackboard - eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus for mer informasjon.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

22 Vedlegg
3308 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)