Blackboard - Introduksjon av emnet til studenter

Denne wikien inneholder generelle råd til undervisere når de skal introdusere Blackboard for studentene ved semsterstart. 

English version - Blackboard - Course introduction for students

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Blackboard er NTNUs nye eLS (e-Lærings System). Noen ansatte og studenter har deltatt i Blackboard-piloter (Høsten 2016 og Våren 2017). Blackboard vil likevel være nytt for de fleste ansatte og studenter fra Høstsemsteret 2017. For å gjøre overgangen enklest mulig for både undervisere og studenter, anbefaler vi følgende:

Introduksjon av ditt Blackboard-Emne #

Emnedesign kan variere fra emne til emne ved NTNU. Vi anbefaler derfor at undervisere viser studentene hvordan de har organisert sitt emne, og hvor studentene kan finne: 

  • Pensumlitteratur m.m. (dokumenter, presentasjoner og eksterne ressurser)
  • Arbeidskrav og prøver
  • etc.

Ressurser #

Blackboard App for studenter #

Oppfordre studentene til å laste ned Blackboard appen for studenter.
Les mer Blackboard - App for Studenter.

Vurdering ved NTNU #

Merk: Vi anbefaler undervisere å sette opp flere innleveringsforsøk for studentene i obligatoriske arbeidskrav og innleveringer.
Les mer om innleveringer og antall forsøk.

Formativ vurdering i Blackboard

Vurdering i Blackboard må samsvare med emnebeskrivelsen. Dette innebærer at formativ vurdering (underveisvurdering) som f.eks. obligatoriske arbeidskrav, vurderes som Godkjent/Ikke godkjent i Blackboard, såfremt ikke emnebeskrivelsen åpner for annen vurdering. 

Summativ Vurdering (Sluttvurdering)

Blackboard skal ikke benyttes til eksamensgjennomføring.
Inspera er NTNUs digitale eksamensløsning. Les mer om Digital Eksamen.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du støter på problemer.

5 Vedlegg
4326 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)