Blackboard -...

Blackboard - Innholdsområde og menyer for å legge til innhold

Denne siden viser hvordan du kan lage emneområder og hvordan du kan bruke menyene for å legge til innhold i Blackboard Learn.

English version - Content areas and menus for adding content

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Denne brukerveiledningen beskriver hvordan du kan lage og bruke innholdsområder og hvordan du kan bruke menyene for å legge til innhold i dem.

Begynn med å logge inn på Blackboard og klikk på emnet ditt under Mine emner.

Velger ønsket emne fra Mine emner

Legge til innhold #

Alle emner har en standardmeny som inkluderer flere innholdsområder. I sidemenyen kan du se hvilke innholdsområder som allerede er tilgjengelig i ditt emne. I dette eksempelet har vi valgt å bruke innholdsområdet Undervisningsmateriell.

Velger Undervisningsmateriell i emnemenyen

Klikk på Undervisningsmateriell for å komme inn i innholdsområdet og begynne å legge til innhold. Øverst på siden, under tittelen, ser du nå en menylinje med tre forskjellige valg: Bygg innhold, Vurderingsverktøy og Verktøy.

Markerer knappene i innholdsområdet

Hvis du ikke ser menylinja, sjekk at Redigeringsmodus er . Dette kan du se i hjørnet øverst til høyre, rett under navnet ditt.

Redigeringsmodus: på i høyre hjørne

Når du legger til innhold i et innholdsområde, lager du egentlig lenker til informasjon som finnes et annet sted slik at det er tilgjengelig for studentene dine. Alle filer som blir lagt til et innholdsområde, vil alltid være tilgjengelig for deg i mitt innhold.

Viser siden Mitt Innhold i Blackboard

Bygg innhold #

Hold museknappen over Bygg innhold for å se alle mulighetene. De mest brukte er Element, Innholdsmappe og Læremodul. Klikk på en av dem eller et av de andre alternativene for å legge til innhold.

Klikker på Bygg Innhold: Element, Innholdsmappe og Læremodul er markert

Et Element lar deg presentere en kombinasjon av innhold. Ved å bruke redigeringsverktøyet kan du skrive eller kopiere og lime inn tekst, legge til filer og lenker, eller innebygge multimedia. Legg merke til at hvis du legger til mye innhold må studentene scrolle mye for å få oversikt. Du kan til enhver tid gå ut av redigeringsmodus for å få et inntrykk av hvordan innholdsområdet vil se ut for andre.

Redigeringsmodus: av i høyre hjørne

Innholdsmapper og læremoduler er begge beholdere for innhold, og gir deg tilgang til de samme menyene for å legge til innhold som selve innholdsområdet. Dette lar deg bygge dypere strukturer som reduserer hvor mye studentene må scrolle for å få oversikt over innholdet.

For mer informasjon om hvordan du kan opprette og bruke forskjellig innhold, sjekk ut temasiden for Blackboard.

Evalueringer #

Hold musepekeren over Vurderingsverktøy for å se alle valgmulighetene. Klikk på et av dem for å velge og legge til et vurderingsverktøy.

Musepekeren over vurderingsverktøy, meny med Oppgave, Prøve, Spørreundersøkelse og Studentvurdering

Oppgave med filinnlevering er en av de mest vanlige evalueringene og egner seg spesielt dersom emnet har tekstinnlevering som en del av studentaktivitetene.

Du kan også legge til en Prøve som fullføres over nett i Blackboard. Testene kan ha forskjellige typer spørsmål; for eksempel flervalgsoppgaver, tekstsvarsoppgaver og andre typer.

En Spørreundersøkelse er egnet for å få frem studentenes meninger om emnet og læringsaktiviteter. Dette er langt på vei det samme verktøyet som Prøve og skiller seg ved at spørsmål ikke kan vurderes og ved at innlevering skjer anonymt.

Du kan bruke Studentvurdering for å la studentene evaluere sitt eget eller andres arbeid. Her kan de gi og få konstruktive tilbakemeldinger for å forbedre forståelsen deres av pensum.

For mer informasjon om hvordan du kan lage og bruke forskjellige former for evalueringer, sjekk ut temasiden for Blackboard.

Verktøy #

Hold musepekeren over Verktøy for å se de vanligste verktøyene.

Musepekeren over Verktøy, meny dukker opp: Diskusjonstavle, Blogger, Dagbøker, Wikier, Grupper, nederst: Flere verktøy

Klikk på Flere verktøy for å se alle valgmulighetene. Klikk på det verktøyet du ønsker å legge til.

Klikker på flere verktøy slik at en lengre liste dukker opp

En Diskusjonstavle gir mulighet til at studenter og lærere kan diskutere pensum i Blackboard. Wikier eller Blogger er egnet for å la alle emnedeltakere bidra til et felles dokument, for eksempel en oppsummering av pensum. Alle disse verktøyene kan vurderes som en studentaktivitet for å sikre at alle studentene bidrar.

Et annet verktøy du kan bruke er Grupper. Å dele studentene inn i grupper lar dem jobbe med forskjellige oppgaver. Du kan også gi studentene tilgang til kommunikasjon via Epost eller konferanseverktøyet Blackboard Collaborate Ultra som kan brukes til å holde for eksempel seminarer eller gruppemøter på nett.

Du kan også gi studentene tilgang til Kalender og Kontakter.

Merk at hvis du velger å legge til verktøy i et innholdsområde, så er det for å gjøre det tilgjengelig for studentene. Som lærer har du alltid tilgang til verktøyene fra emneadministrasjonsmenyen på venstre side.

For mer informasjon om hvordan du kan bruke forskjellige verktøy, sjekk ut temasiden for Blackboard.

Opprette et innholdsområde #

Hvis du vil legge til et nytt innholdsområde til emnemenyen, hold musepekeren over +-tegnet i hjørnet oppe til venstre.

Førstørret + i venstre hjørne

Trykk på Innholdsområde:

Klikker på Innholdsområde i menyen som dukker opp

Nå kan du gi innholdsområdet et navn og velge om det skal være tilgjengelig for studenter ved å huke av i boksen der det står Tilgjengelig for brukere. Hvis du ikke velger å gjøre det tilgjengelig, kan du alltid gjøre det senere.

Gir innholdsområdet navnet "Mitt Innholdsområde"

Gjøre et innholdsområde tilgjengelig for studenter #

Hvis du har et innholdsområde som ikke er tilgjengelig for studenter, vil det være markert ved en firkant med en linje gjennom i emnemenyen. For å gjøre det tilgjengelig for studenter, hold musepekeren over lenken og en pil vil vises. Trykk på pilen og velg Vis lenke.

Klikker på vis lenke i menyen som dukker opp

Nå er innholdsområdet synlig for studentene.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

33 Vedlegg
10531 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)