Blackboard -...

Blackboard - Innholdsmappe og læremodul

På denne siden finner du informasjon om innholdstypene Innholdsmappe og Læremodul - to verktøy for å gi en samlet presentasjon av læringsressurser i Blackboard. 

English version - Blackboard - Content folder and learning module

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  


Innholdsmapper og læremoduler samler innhold #

Innholdsmappe og Læremodul kan best forstås som beholdere for annet innhold i Blackboard. Det de tilfører er først og fremst muligheten til å bygge struktur og oversikt i et emne ved å gi en samlet presentasjon av ressurser for brukeren.  At de er beholdere for innhold innebærer at de gir den som bygger emnet tilgang til menyene for å legge til innhold:

Skjermbilde. Menyene for å legge til innhold

Både innholdsmapper og læremoduler kan derfor inneholde alle innholdstyper, vurderingsformer og verktøylenker. Tilgangen til menyene for å legge til innhold innebærer også at man har adgang til å lage strukturer på flere nivåer. Det er for eksempel mulig å legge en eller flere innholdsmapper i en læremodul og omvendt, en eller flere læremoduler i en innholdsmappe.


Hva er forskjellen? #

Arbeidsflyten for å legge til innhold i innholdsmapper og læremoduler er lik. Det som skiller dem er hvordan innholdet presenteres for brukeren.

En innholdsmappe viser fram alt innholdet på en gang, listet i den rekkefølgen det er ordnet:

Skjermbilde. Studentvisning av innholdsmappe

En læremodul derimot, viser fram ett og ett innholdselement og brukeren må navigere mellom disse, enten ved å bla seg gjennom eller ved å klikke i en innholdsfortegnelse:

Skjermbilde. Studentvisning av læremodul

Læremodulen kan dessuten settes opp til å tvinge sekvensiell visning. Da vil ikke innholdsfortegnelsen være klikkbar og brukeren må gjennomgå innholdet i den rekkefølgen det er ordnet, noe som kan være en løsning om man ønsker å styre studentenes progresjon. 


Hvordan opprette en innholdsmappe eller læremodul? #

For å opprette en innholdsmappe eller læremodul må man befinne seg på en side som gir tilgang til Bygg innhold-menyen. 

 1. Velg bygg innhold og velg deretter enten innholdsmappe eller læremodulSkjermbilde. Innholdsmappe og læremodul i Bygg innhold-menyen
 2. Felles for både innholdsmappe og læremodul: Angi et navn (obligatorisk felt), legg inn en beskrivelse, hvis ønskelig.
 3. Se over standardalternativene
  • A: Tillat brukere å se dette innholdet: Om dette elementet skal være synlig for studenter.
  • B: Spor antall visninger: Fører statistikk over hvor mange ganger elementet har vært åpnet.
  • C/D: Velg begrensninger for dato og klokkeslett: Definerer et tidsområde elementet skal være synlig for studentene. Dersom de er blanke vil elementet alltid være synlig før eller etter dette. La begge være blanke for å ikke ha noen tidsbegrensning.
   Skjermbilde. Innholdsmappe og læremodul i Bygg innhold-menyen

I tillegg for læremodul:

Under Alternativer for læremodul, velg hvorvidt læremodulen

 1. skal tvinge sekvensiell visning. Dette fjerne muligheten til å navigere via innholdsfortegnelsen.
 2. skal åpne i et nytt vindu. I et nytt vindu vil læremodulen vises uten sidemeny og mer plass frigjøres til innholdet. 

  Skjermbilde. Alternativer for læremodul
 3. Under Innholdsfortegnelse: velg hvorvidt innholdsfortegnelse skal vises for brukerne. Merk at ved å skru den av tvinger man i realiteten sekvensiell visning, selv om dette valget er satt til nei.
 4. velg hvorvidt og hvordan hierarkiet i innholdsfortegnelsen skal markeres
  Skjermbilde. InnholdsfortegnelseUnder er eksempler på hvordan innholdsfortegnelsen blir seende ut med de ulike valgene:

  Skjermbilde. eksempler på hierarkisk visning av innholdsfortegnelse

Når alt er fylt ut, trykk Send for å opprette innholdsmappen/læremodulen.


Legge til og forhåndsvise innhold #

Når innholdsmappen/læremodulen er opprettet må man trykke på den for å åpne den og få tilgang på menyene for å legge til innhold. Merk at redigeringsmodus må være skrudd på for at menyene skal vises. Med redigeringsmodus skrudd av vil du se innholdsmappen/læremodulen som studentene ser den. Bruk dette gjerne aktivt når du bygger innhold for å kvalitetssikre og gi deg selv muligheten til å justere underveis. 


Se også #


Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

14 Vedlegg
11907 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)