Tilbake

Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid

På denne siden vil du finne informasjon om de ulike gruppeverktøyene i Blackboard.

English version - Blackboard - Groups and tools for group work

Temaside om Blackboard | Temaside om nettbasert undervisningSider tagget med Blackboard

Grupper i Blackboard #

Grupper i Blackboard er områder i et emne hvor studenter kan samarbeide ved hjelp av forskjellige verktøy, som for eksempel wiki, forum og fildeling. Grupper i Blackboard kan også brukes til å lage gruppeoppgaver og annet grupperelatert arbeid.

Hvis du vil vite mer om hvordan man oppretter og administrerer grupper, se siden som handler om å opprette og redigere gruppesett.

Du finner gruppene ved å trykke på Grupper under Snarveier / Quick-links på emnets startside. Det er verdt å merke seg at undervisere ikke kan være medlem i noen bestemt gruppe, men du har selvsagt tilgang til alle.

Snarvei-modulen på emnets startside

Du finner også gruppene under Brukere og grupper i emnebehandlingsmenyen.

Gruppeverktøy #

Når du oppretter en gruppe, kan du velge hvilke verktøy som skal være tilgjengelig for gruppemedlemmene. Når et gruppeverktøy er gjort tilgjengelig, kan medlemmene finne det på gruppestartsiden. Et gruppeverktøy er kun tilgjengelig for medlemmene av gruppa og undervisere i emnet. Dette betyr at en student må være medlem i en gruppe for å kunne bruke et gruppeverktøy.

Verktøyene som er tilgjengelig:

  • Fildeling
  • Gruppeblogg
  • Gruppedagbok
  • Gruppediskusjonstavle
  • Gruppewiki
  • Samarbeid
  • Send e-post

Fildeling #

Med fildeling kan gruppemedlemmer enkelt dele filer med hverandre. Du som underviser kan også laste opp filer i en gruppes fildelingsområde. Merk at det ikke er mulig å lage mapper i fildeling. Pass derfor på at du gir filene et selvforklarende navn.

Gruppeblogg #

Gruppebloggen har alle de vanlige funksjonene til en blogg. Gruppemedlemmene kan lage nye tråder, nye innlegg, og kommentere hverandres innlegg. Du som underviser i emnet kan også delta. Bloggen legger til rette for godt samarbeid mellom studenter, for eksempel på gruppeinnleveringer eller prosjekter.

Gruppedagbok #

Gruppedagbok fungerer på samme måte som en gruppeblogg. Den eneste forskjellen er designet, hvor dagboken ligner mer på en notatblokk. Dagboken kan brukes til mindre formelt samarbeid, for eksempel som en dagbok for et gruppeprosjekt der gruppa fritt kan dele tanker og ideer.

Gruppediskusjonstavle #

En gruppediskusjonstavle fungerer på samme måte som den vanlige diskusjonstavlen til emnet. Forskjellen her er at det kun er medlemmer av gruppa og du som underviser, som kan legge ut og se innlegg.
Opprette og bruke diskusjonsforum

Gruppewiki #

Gruppewiki er et område hvor gruppemedlemmer kan samarbeide på tekster ved å lage og redigere wikisider.

Det praktiske med wikien er at alle endringer på en side lagres som en ny versjon, og det er dermed mulig å se tidligere versjoner av en side, og å sammenligne forskjellige versjoner med hverandre. Som gruppemedlem kan en student få oversikt over eget bidrag, se hvem som sist endret en side, og kunne se de forskjellige versjonene av sida. Som underviser kan du i tillegg få en oversikt over hvem som har gjort de ulike endringene, og hvor mye hver student har bidratt. Det er også mulig for undervisere å opprette og redigere wikisider.

Samarbeid #

Verktøyet Samarbeid gir gruppen et eget grupperom i Collaborate som de kan bruke til å f.eks. samarbeide på et gruppeprosjekt. Du som underviser har også tilgang til dette rommet.
Hvordan bruke Collaborate

Send E-post #

Med dette verktøyet kan gruppemedlemmene sende eposter til hverandre innad i gruppa. Du som underviser kan også gjøre dette.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

94 Vedlegg
10190 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)